دانلود طرح جابر خطاهای دید با دفتر کارنما

4,000 تومان

طرح جابر خطاهای دید با دفتر کارنما

 

 

 

 

  • پوستر های طرح جابربن حیان در مورد خطاهای دید
  • تابلوی نمایش طرح جابربن حیان در مورد خطاهای دید
  • عکس جابربن حیان در مورد خطاهای دید
  • مطالب علمی آموزشی در باره طرح جابربن حیان خطاهای دید
  • این مستندات عنوان شده بر طبق آخرین بخش نامه طرح جابر می باشد.

توضیحات

دانلود طرح جابر خطاهای دید با دفتر کارنما

خطاهای دید با دفتر کارنما

خطاهای دید با دفتر کارنما

طرح آماده جابر باموضوع علوم زمین به صورت آماده به همراه دفتر کارنما قابل پرینت توسط دانش آموزان و والدین و آموزگاران دبستانی می باشد

که کلیه فایل های این مجموعه قابل ویرایش و در قالب ورد (Word) می باشد

طرح جابر آماده کلاس پنجم خطاهای دید به همراه دفتر کارنما

طرح جابر خطاهای دید شامل:

  • پوستر های طرح جابربن حیان در مورد خطاهای دید
  • تابلوی نمایش طرح جابربن حیان در مورد خطاهای دید
  • عکس جابربن حیان در مورد خطاهای دید
  • مطالب علمی آموزشی در باره طرح جابربن حیان خطاهای دید
  • این مستندات عنوان شده بر طبق آخرین بخش نامه طرح جابر می باشد.

قسمتی ازین مجموعه

دانلود طرح جابر خطاهای دید با دفتر کارنما

تحقیق زمینه ای
ثبات درخشندگی:
درخشندگی علی رغم تغییرات در مقدار نور، ثابت باقی می ماند؛

زیرا ادراک ما از درخشندگی به مقدار نوری بستگی دارد

که از شیء منعکس می شود، نه به مقدار مطلق نور. اگر نور مستقل از محیط اطرافش به شیء تابانده شود،

ثبات درخشندگی دیگر عمل نمی کند و ادراک درخشندگی، به تابش مطلق نور بستگی پیدا می کند.

ثبات اندازه:

ادراک ما از اندازه ی اشیاء – علی رغم آن که اندازه ی تصویر شبکیه ای تغییر می کند – تقریباً در فاصله های مختلف،

ثابت باقی می ماند. کارآیی این مکانیزم به چندین عامل، از جمله آشنایی با اشیای مورد نظر و وجود نشانه های فاصله، بستگی دارد.

دانلود طرح جابر خطاهای دید با دفتر کارنما

ثبات شکل:

ثبات شکل به شیوه ای مانند ثبات اندازه عمل می کند و زمینه ی آن را که ما اشیاء را از جهت های مختلف،

به یک شکل ادراک کنیم فراهم می آورد. ثبات شکل نسبت به اشیای ناآشنا نیز، در صورتی که قابلیت تبدیل به اجزای آشنا را داشته باشند، عمل می کند.

خطاهای بینایی

در دو صورت ممکن است مجموعه ای از خطاهای بینایی رخ دهد:

الف. تفسیر نادرست نشانه های ثبات عمق و اندازه یا تضاد بین اشیای نزدیک به هم که قضاوت درباره ی اندازه و جهت نسبی اشیا را مشکل می کند.

با این همه، هیچ یک از انواع تبیین ها برای این خطاها،

توضیح رضایت بخشی را فراهم نکرده است.

احتمال دارد که خطاها، از مجموعه ی فرآیندهایی در سطوح مختلف در سیستم بینایی تحقق می یابند.

ثبات درخشندگی

درخشندگی یک شیء حتی در صورتی که میزان تابش نور به آن تغییر کند،

نسبتاً ثابت باقی می ماند.

بر همین اساس، یک تکه کاغذ سفید در سایه هم سفید دیده می شود و یک گربه سیاه در زیر نور درخشان خورشید

نیز سیاه دیده می شود؛

هر چند ممکن است از گربه نسبت به برگ کاغذ،

نور بیشتری منعکس شود. مبنای این ثبات، میزان انعکاس نور از هر سطح (آلبدو (1)) می باشد که همان نسبت (2) بازتاب نور از یک سطح است.

کاهش مقدار تابش نور به تکه کاغذ از نور درخشان به نور کم،

مقدار مطلق نوری را که از آن منعکس می شود،

کاهش خواهد داد؛ ولی نسبت بازتاب را تغییر نخواهد داد

و هر یک از اشیای نزدیک به آن یا زمینه ای به همین شیوه،

تحت تأثیر قرار خواهند گرفت؛ در نتیجه سیستم بینایی مقدار کلی نور را جبران می کند.

ثبات درخشندگی در صورتی که یک شیء به گونه ای روشن شود که منبع روشنایی

مخفی شود و هیچ نوری بر زمینه ی آن نیفتد، از بین می رود. در این زمان سیستم بینایی نمی تواند

در مورد نسبت بازتاب قضاوت کند و درخشندگی به میزان نور مطلق بستگی پیدا خواهد کرد.

دانلود طرح جابر خطاهای دید با دفتر کارنما

ثبات اندازه

هنگامی که به طرف یک شیء حرکت کرده یا از آن دور می شویم،

اندازه ی تصویر شبکیه ای به طور قابل ملاحظه ای تغییر می کند؛

به طوری که با دو برابر کردن فاصله ی خود از چیزی که به آن نگاه می کنید، اندازه ی تصویر شکبیه ای

آن را نصف خواهد کرد؛ ولی در محدوده وسیع، اندازه ی ادراک شده ی اشیاء به صورت هماهنگ تغییر نمی کند؛

بلکه ثبات اندازه، فرآیندی را در بر دارد که اندازه های ادراک شده ی اشیاء را با توجه به فاصله ی آن ها

از مشاهده گر تنظیم می کند؛ از این رو نشانه هایی که برای فاصله ی ظاهری وجود دارد،

در حفظ ثبات اندازه مهم هستند (شکل 1) و کاهش کارآیی نشانه های فاصله، کارآمدیِ ثبات اندازه را کمتر خواهد کرد.

ثبات اندازه همچنین تحت تأثیر متقابل عوامل آموخته شده،

انتظارات و حتی حالات انگیزشی قرار می گیرد؛ مثلاً آشنایی با اندازه ی یک شیء، ما را قادر می سازد که

در مورد فاصله بر مبنای اندازه ی شبکیه ای و اندازه ی واقعی شیء قضاوت کنیم.

دامنه فاصله هایی که ثبات اندازه در آن ها عمل می کند،

در بزرگسالان گسترده تر از کودکان است؛

زیرا احتمالاً تجربه کودکان در این زمینه کمتر است.

با این وجود، ما هنگام نگاه کردن از یک ساختمان بلند به پایین،

واقعاً مردم و وسایل نقلیه را کوچک می بینیم؛ چون ناآشنایی ما با نشانه های فاصله ی عمودی، مکانیزم ثبات را دچار مشکل می کند.

طرح جابر خطاهای دید با دفتر کارنما

ثبات شکل

ثبات شکل، عبارت است از پایداری نسبی شکل ادراک شده با وجود تغییر جهت های مختلف.

به نظر می رسد ثبات شکل بر اثر مکانیزم جبرانی همانند ثبات مکانیزم موجود در اندازه اتفاق می افتد؛

مثلاً وقتی «در» خانه باز است،

با این که تصویر شکبیه ای شکل ذوزنقه ای دارد، به صورت مستطیل دیده می شود.

این امر به آن دلیل رخ می دهد که ظاهراً سیستم بینایی برای جبران کردن تغییرات در تصویر شبکیه ای اقدام می کند (شکل 2)؛

در نتیجه شکل های آشنا، بیش از شکل های ناآشنا

در معرض ثبات قرار دارند؛ گرچه شیء ناآشنایی که از شکل های آشنا درست شده،

ممکن است عناصری از ثبات را نشان دهد؛

در نتیجه شکل موجود در تصویر شماره 3 به نظر می رسد

که از قطعه های مستطیل درست شده است؛

ولی چنان که ترسیم شده، هیچ زاویه ی قائمه ای در آن وجود ندارد.

در هر صورت ثبات اندازه و شکل، کاملاً با هم ارتباط دارند،

و افزودن نشانه های عمق به یک نقاشی می تواند به شدت ادراک اندازه ی نسبی را تغییر دهد

خطاهای دید با دفتر کارنما

خطاهای بینایی

ثبات های بینایی سبب شده اند که تبیین هایی برای مجموعه ای

از خطاهای بینایی فراهم گردد؛

مثلاً خطاهای مولر – لایر (3) پونزو (4) و پوگندورف (5) (شکل 5)

غالباً نمونه هایی از جابه جایی در ثبات چشم انداز ذکر شده اند. مبنای این ادعا آن است

که تصاویر مذکور عناصری را در بر دارند که به طور خودکار به عنوان نشانه های چشم انداز

در نظر گرفته می شوند و به طور نامناسب مکانیزم ثبات اندازه را فعال می کنند.

 

خطاهای دید

انواع خطاهای چشمي

خطای باصره فیزیکی:

در این حالت، این تصویر وهمی قبل از اینکه نور وارد چشم شما شده و به عباری توسط شخص دیده شود،

به وجود آمده است. رنگین کمان، سراب و شکسته دیده شدن یک نی در لیوان آب و حتی انعکاس تصویر اشیاء در آینه، از آن جمله اند.

طرح جابر خطاهای دید

خطاهای باصره فیزیولوژیک:
این خطاها، به دلیل عملکرد مکانیزمهای سطحی فیزیولوژی بینایی رخ میدهند که تصاویر طراحی شده مانند جدول هرمن (Hermann Grid) از آن جمله اند.
خطاهای شناختی:
خطاهای باصره ای که نیازمند دانش کافی نسبت به جهان واقعی هستند،

برای مثال میتوان به مکعب نکر (Necker Cube) اشاره کرد . ابهام، تناقض و اعوجاج از مواردی هستند که درک ما از یک تصویر را دچار انحراف کرده موجب خطای باصره میشوند و بسیاری از این خطاها، در اثر وجود بیش از یک مورد از این دلایل ایجاد میشوند.

دانلود طرح جابر خطاهای دید

مطالب پیشنهادی

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

12.62 MB

فرمت فایل

word

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود طرح جابر خطاهای دید با دفتر کارنما”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *