حراج!

طرح تدبیر مدارس ابتدایی ۹۸ ، تکمیل شده فرم برنامه تدبیر ۹۸-۹۹ ، با آموزشات سایت همگام

15,000 تومان 6,000 تومان

طرح تدبیر مدارس ابتدایی

 • برنامه تدبیر
 • طرح تدبیر
 • برنامه سالانه
 • برنامه تدبیر 98
 • برنامه تدبیر98-99
 • طرح تدبیر 98
 • طرح تدبیر 98-99
 • تکمیل شده فرم برنامه تدبیر
 • تکمیل شده فرم برنامه تدبیر 98
 • تکمیل شده فرم برنامه تدبیر 98-99

طرح تدبیر 98 جدول 6

⭐️جدول شماره 1 مربوط به گام های پنجگانه تدوین برنامه عملیاتی سالانه است
⭐️جدول شماره 2 چارچوب برنامه عملیاتی سالانه مدرسه بر اساس فرم شماره 6 است
⭐️جدول شماره 3 فعالیت های اجرای برنامه تدبیر است
⭐️ جدول شماره 4 نمونه فرم پیشنهادی خودارزیابی مسئولین فعالیت ها است
⭐️جدول شماره 5 نمونه فرم ارزیابی فرایندی (ویژه بازدیدهای طی سال تحصیلی) است
⭐️جدول شماره 6 فرم ارزیابی بهبود فرایندها است

توضیحات

طرح تدبیر مدارس ابتدایی ۹۸ ، تکمیل شده فرم برنامه تدبیر سال ۹۸-۹۹ ، با آموزشات سایت همگام

نمونه تکمیل شده طرح تدبیر مدارس ابتدایی را میتوانید در سایت دانشکده ها دریاف کنید.

و با بروزرسانی های مداوم طرح تدبیر ۹۸ همیشه در دانشکده ها با شما همکاران عزیز همراه هستیم

بعد از خرید دانلود طرح تدبیر مدارس ابتدایی شما میتوانید تمام فرم های خام را پر کنید.


اطلاع رسانی همکاران عزیز طرح تدبیر ۹۸-۹۹ برنامه ی آموزش و پرورش بطور کامل امروز ۱۰/۰۸/۱۳۹۸ بروز رسانی شد.


طرح تدبیر ۹۸ جدول ۶

 

⭐️جدول شماره ۱ مربوط به گام های پنجگانه تدوین برنامه عملیاتی سالانه است

⭐️جدول شماره ۲ چارچوب برنامه عملیاتی سالانه مدرسه بر اساس فرم شماره ۶ است

⭐️جدول شماره ۳ فعالیت های اجرای برنامه تدبیر است

⭐️ جدول شماره ۴ نمونه فرم پیشنهادی خودارزیابی مسئولین فعالیت ها است

⭐️جدول شماره ۵ نمونه فرم ارزیابی فرایندی (ویژه بازدیدهای طی سال تحصیلی) است

⭐️جدول شماره ۶ فرم ارزیابی بهبود فرایندها است

 

چند عکس نمونه از برنامه عملیاتی ۱۳۹۸-۱۳۹۹

طرح تدبیر مدارس ابتدایی

طرح تدبیر 98
نمونه تکمیل شده فرم ۶ برنامه تدبیر ۹۸-۹۹

طرح تدبیر مدارس ابتدایی
طرح تدبیر ۹۸

برنامه تدبیر 98
جدول شماره ۴

 

طرح تدبیر
عکس از برنامه سالانه ۹۸-۹۹
برنامه سالانه 98-99
عکس از برنامه سالانه ۹۸-۹۹
طرح تدبیر مدارس ابتدایی
عکس از فرم پر شده برنامه سالانه ۹۸-۹۹

برنامه سالانه 98-99
عکس برنامه عملیاتی ۹۸-۹۹
طرح تدبیر 98-99
عکس از برنامه عملیاتی ۹۸-۹۹

برنامه عملیاتی سالانه (برنامه تدبیر) سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ بر اساس ساحت های شش گانه تعلیم و تربیت

برنامه عملیاتی سالانه (برنامه تدبیر) سال تحصیلی 99-1398 بر اساس ساحت های شش گانه تعلیم و تربیت
برنامه عملیاتی سالانه (برنامه تدبیر) سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ بر اساس ساحت های شش گانه تعلیم و تربیت

طرح تدبیر ۹۸  تکمیل شده فرم خام برنامه تدبیر سال ۱۳۹۸ – ۹۹

 

بر اساس بخشنامه های ۲۳۸۲۸۰ تاریخ ۲۸/۱۱/۹۷ و بخشنامه ۶۳۲۰۹ تاریخ ۱۷/۴/۹۸  ، برنامه تدبیر به عنوان تنها برنامه ارتقاء کیفیت مدیریت آموزشگاهی وچارچوب تنظیم تفاهم نامه ها در سطح استان ، مناطق و مدارس می باشد و به عنوان یکی از اصلی ترین برنامه های زیر نظام راهبری و مدیریت و مدرسه محوری می باشد .

اگر چه این برنامه  همواره  با توجه به تجارب حاصله در طول سنوات گذشته مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته است اما  ویرایش فعالیت های جدید آن که حاصل همکاری و توافق با معاونت های محترم پرورشی و فرهنگی ، تربیت بدنی و سلامت و دفترامور شاهد و ایثارگران می باشد با راهکارها و ساحت های تعلیم و تربیت سند تحول بنیادین ، اهداف دوره تحصیلی  و برنامه های ابلاغی ۱۳۹۸ با تاکید بر موارد ذیل تطبیق و تدوین شده است:

 • الف:بستر سازی برای اجرای برنامه های مدارس در قالب ساحت های ششگانه تعلیم و تربیت
 • ب:  اهداف جدید دوره های تحصیلی مصوب شورای عالی آموزش و پرورش و نقش آن  در برنامه ریزی های مدارس و تحقق اهداف عمومی دوره
 • ج: راهکارهایی  از سند تحول  بنیادین متناسب با نیازها ،شرایط و اقتضائات مدارس
 • د: برنامه های ابلاغی حوزه ستادی در سال ۱۳۹۸
 • ذ: استفاده حداکثری از ظرفیت برنامه درسی در اجرای فعالیت های برنامه تدبیر

جدول شماره ۶ برنامه تدبیر جهت اجرا در سال تحصیلی ۹۹-۹۸

 

شایسته است؛ با عنایت به موارد زیر برنامه ریزی لازم جهت تحقق اهداف پیش بینی شده در برنامه  انجام شود .

 • ۱-ضروری  است مدیران محترم مدارس در تدوین برنامه سالانه از فرم پیوست (جدول جدید شماره ۶ ارزیابی بهبود فرایندها) استفاده نمایند.
 • ۲- شیوه اجرای برنامه تدبیر کما کان مثل سنوات گذشته می باشد و تغییری در چارچوب اجرا ندارد.
 • ۳- جدول شماره ۶ بعنوان  تنها تغییر برنامه تدبیر در سال تحصیلی پیش رو  به پیوست تقدیم می گردد.(فرم متناسب سازی شده برنامه تدبیر با ساحت های شش گانه سند تحول بنیادین)
 • ۴- علاوه بر جدول شماره ۶ که مبنای تهیه و تدوین برنامه سالانه ، خود ارزیابی و ارزیابی بیرونی مدارس است نکات قابل توجه در اجرا جهت آگاهی  و شناخت مدیران و کارشناسان در ذیل جدول درج شده است که توجه به آنها در اجرای برنامه ضروری می باشد.
 • ۵ –برگزاری جلسات توجیهی و کارگاههای آموزشی جهت تبیین جدول بازنگری شده شماره ۶ برنامه تدبیر به همراه فرم مبانی آن برای مسئولین ادارات استان ،مناطق ،نواحی و مدیران مدارس جهت افزایش کیفیت اجرای برنامه مورد نظر است.
 • ۶- مشارکت وهمراهی در نظارت ، بازید ها و ارزیابی مدارس دوره ابتدایی در بین معاونت های استان و مناطق ، بر اساس جدول جدید شماره ۶ برنامه تدبیر ۹۸ مورد انتظار است.

نکات مهم در خصوص جدول شماره ۶ برنامه تدبیر ۹۸-۹۹ 

 

۱- از آنجایی که در برنامه تدبیر به مدیران در اجرای فعالیت های جدول فوق ،اختیار عمل داده شده است تا در اجرای این فعالیت ها متناسب با شرایط و اقتضائات مدارس خود در برنامه سالانه اقدام نمایند بنابراین ممکن جمع امتیازات مدارس با یکدیگر متفاوت شود.

۲- با توجه اختیار عملی که در قسمت (و…) جدول شماره ۶ به مدارس داده شده است ، مدیران محترم در اضافه  نمودن فعالیت ها به اهداف دوره توجه نمایند و متناسب با اهداف دوره که در ذیل ساحت ها آمده است نسبت به طراحی فعالیت ها اقدام نمایند.

طرح تدبیر مدارس ابتدایی

 

فرم تکمیل شده طرح تدبیر ۹۸-۹۹

فرم پر شده طرح تدبیر

براساس نگارش جدید ویرایش ۱۳۹۸ براساس ساحت های سند تحول

دانلود برنامه ی سالانه و تقویم اجرایی طرح تدبیر سال تحصیلی ۹۸-۹۹براساس نگارش جدید در دو نمونه ی متفاوت

توضیحات و فهرست آنچه که در این فایل موجود است

۱- مدیران محترم مدارس می توانند در تدوین برنامه سالانه فرم فهرست فعالیتهای مورد انتظار از مدارس در سال تحصیلی ۹۹-۹۸( مدیریت مدرسه در چارچوب تدبیر فرم شماره ۶) استفاده نمایند

۲- چارچوب اجرای برنامه تدبیر کماکان مقل سنوات گذشته می باشد و تغییری در آن ایجاد نشده است.

۳- انجام بازدیدها و ارزیابی ها در سال تحصیلی ۹۹_۹۸ صرفا براساس جدول شماره ۶ انجام شود و از سایر فرم ها و جداول در ارزیابی ها و بازدید مدارس جدا پرهیز گردد.

مناطق آموزش و پرورش نسبت به راه اندازی و تشکیل دبیرخانه تدبیر با محوریت آموزش ابتدایی اقدام نمایند.

در جدول شماره ۶ هر فعالیت به طور مجزا دارای یک امتیاز واحد از بین اعداد ۰ تا ۷ می باشد و ارزش تمام فعالیتها یکسان لحاظ شده است. بنابراین فعالیتی بر فعالیت دیگر ارجحیت ندارد.

از آنجا که در برنامه تدبیر
?، مدارس با یکدیگر مقایسه نمی شوند
? عملکرد خودشان در سال قبل با سال جدید مقایسه می گردد
? ،بنابراین افزایش و یا کاهش امتیازات جدول شماره ۶ بر اثر حذف و یا اضافه نمودن فعالیت ها ،
? هیچگونه نگرانی برای مدیران مدارس ایجاد نخواهد کرد.


دانلود جدیدترین طرح تدبیر مدارس ابتدایی سال 98

 

دانلود جدیدترین طرح تدبیر مدارس ابتدایی سال ۹۸

 

برنامه تدبیر چیست؟؟

برنامه تدبیر? طرح تدبیر مدارس ابتدایی برنامه تدبیر عنوان طرحی است که چند سالی است در رابطه با چگونگی تنظیم برنامه عملی به مدیران مدارس ابتدایی بصورت اختیاری ابلاغ شد. که مورد پسند و استقبال عموم قرار گرفت
▫️ تا قبل از ابلاغ این طرح به مدیران ابتدایی،
▫️ تنظیم برنامه عمللیاتی و تقویم اجرایی بر اساس سلیقه شخصی و محدودیت‌های زیاد انجام می‌گرفت.
▫️به همین دلیل نوع نگارش و دریچه دید همه مدارس با هم متفاوت بود
. در همین رابطه معاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با ابلاغ این برنامه به مدارس توانست، برنامه‌ریزی مدیران مدارس را با هم یکپارچه کرده و طرحی را برای کلیه مدارس ابتدایی سراسر کشور با یک قالب خاص فراهم کند

?جدیدترین طرح تدبیر مدارس ابتدایی سال ۹۸ برنامه تدبیر چارچوبی در اختیار مدیر است که کمک می کند مدیر، برنامه عملیاتی سالانه خوبی به کمک مجموعه عوامل انسانی خود تنظیم کند و جاهایی که احساس می کند مدرسه اش نیاز به اقدامات و فعالیت های بیشتری است تا آن را بهبود ببخشد با کمک منابع و امکاناتی که در اختیار دارد پیش ببرد.


برنامه تدبیر ۹۸-۹۹ براساس نگارش جدید ویرایش در ۱۳۹۸ براساس ساحت های سند تحول

 

دانلود برنامه ی سالانه و تقویم اجرایی کامل شده تدبیر سال تحصیلی۹۸-۹۹

براساس نگارش جدید ویرایش ۹۸ براساس ساحت های سند تحول

فرمت فایل word و قابل ویرایش(متناسب با تکمیل در سایت همگام)

کامل شده براساس ساحت های سند تحول بنیادین برنامه سالانه(فرم ۲)

جدول خود ارزیابی (فرم ۶)تقویم اجرایی (فرم۳)

تعداد صفحات فایل اول) ۱۰۰ صفحه قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل دوم) ۸۰ صفحه قابل ویرایش


اگر فایل مشکلی داشت از طریق واتساپ پم بدین یا از طریق ایمیل تا پیگیری لازمه رو انجام دهیم .

اگر در دانلود فایل به مشکل برخوردید می تونید کد سفارش و ایمل را از طریق پیگیری سفارش در قسمت بالایه سایت که قرار دارد انجام دهید یا از طریق واتساپ یا تلگرام یا ایمیل با ما در تماس باشید.

موبایل:۰۹۱۰۳۷۰۵۵۷۸

خط رو تلگرام و واتساب وصل است پشتیبانی ۲۴ ساعته.


98

برنامه تدبیر ۹۸  یک سیستم هدفمند با رویکرد مشارکت همه ی اعضای مدرسه

 

از مدیر تا دانش آموزان برای پیشرفت مدرسه از وضعیت و امکاناتی

که در ابتدای سال موجود می باشد به یک وضعیت مطلوب تر در همه ی زمینه ها می باشد

برنامه صرفا باهدف تسهیل و ساده تر شدن اجرای برنامه پس از دریافت

نظرات و پیشنهادات همکاران توسط دفتر محترم دبستانی وزارت صورت گرفته است.


عمده تعغیرات برنامه بر اساس سال جدید

 

جدول تکمیل شده فرم ۶ جدید ویرایش سال ۱۳۹۸

طرح تدبیر مدارس ابتدایی سال ۹۸-۹۹ ساحت ها و امتیازات
ساحت تعلیم و تربیت اعتقادی ،عبادی و اخلاقی حداکثرامتیاز۴۹
ساحت اجتماعی سیاسی حداکثر۴۹ امتیاز
ساحت علمی فناورانه حداکثر۴۲ امتیاز
ساحت تربیت زیستی بدنی حداکثر۴۲ امتیاز
ساحت زیبا شناختی وهنری حداکثر ۲۸ امتیاز
ساحت اقتصادی و حرفه ای حداکثر۳۵ امتیاز
فرا ساحتی
حداکثر۵۶ امتیاز
امتیاز کل فرم ۳۰۱

جدول عملیاتی شماره ۲ فرم برنامه سالانه ویرایش سال ۱۳۹۸

طرح تدبیر مدارس ابتدایی سال ۹۸-۹۹ جدول تکمیل شده ساحت تعلیم و تربیت اعتقادی ،عبادی و اخلاقی
جدول تکمیل شده ساحت اجتماعی سیاسی
جدول تکمیل شده ساحت علمی فناورانه
جدول تکمیل شده ساحت تربیت زیستی بدنی
جدول تکمیل شده ساحت زیبا شناختی وهنری
جدول تکمیل شده ساحت اقتصادی و حرفه ای
جدول تکمیل شده فرا ساحتی


تقویم اجرایی (فرم۳)ویزه برنامه تدبیر

 

جدول تقویم اجرایی خاص برنامه سالانه تدبیر

براساس فعالیت های روز ماه سال

این تقویم خاص و برای این برنامه تدوین شده است

جدول شماره ۴ : خام نمونه فرم پیشنهادی خود ارزیابی مسئولین

طرح تدبیر مدارس ابتدایی سال ۹۸-۹۹ مرحله ی اول مرحله ی دوم مرحله ی سوم مرحله ی چهارم مرحله ی پنجم مرحله ی ششم

ساحت-فرایند-فعالیت-میزان پیشرفت در انجام اقدام مورد نظر

بسیار خوب-خوب-متوسط-ضعیف-انجام نشده

جدول شماره ۵ بازدید های بیرونی متناسب با ساحت های جدید

موانع و مشکلات اجرا راهکارهای پیشنهادی

اقدامات انجام شده در مدرس

نقات قوت و ضعف

پوشه بندی مستند سازی سال جدید براساس ساحت ها

طرح تدبیر مدارس ابتدایی سال ۹۸-۹۹ توضیحات ابتدای برنامه نیز عمومی می باشد شامل

مقدمه برنامه توضیحات و چیستی برنامه
تکمیل مشخصات فیزیکی مدرسه
تکمیل مشخصات همکاران و پرسنل
جدول نمودار های قبولی دانش آموزان
جدول نقاط ضعف

و ….


سوالات با همکاران عزیز

قبل از خرید

فرم تکمیل شده طرح تدبیر

فرم پر شده طرح تدبیر

فرم خام پر شده طرح تدبیر

طرح تدبیر 98-99

طرح تدبیر

جدیدترین طرح تدبیر

/

جدیدترین طرح تدبیر مدارس ابتدایی سال ۹۸


سوالات و جوابات سایت همگام و آموزشات در قسمت پایین

 

طرح تدبیر ۹۸-۹۹

با سلام و ادب

نحوه مشاهده درصد رشد مدارس مجری برنامه تدبیر در سامانه همگام??

 

ورود به سامانه همگام با رمز معاونت آموزش ابتدایی منطقه www.hamgam.medu.ir

انتخاب نقش معاون آموزش ابتدایی ⭐️

ارزشیابی جدید ?️

گزارش گیری

وضعیت عملکرد ??

انتخاب استان

شهرستان

سازمان( آموزشگاه ) ?

و جستجو ?

مشاهده درصد رشد مدرسه خروجی سامانه همگام

به طور مثال درصد رشد مدرسه x

خودارزیابی اولیه ۷۱.۶۵

خودارزیابی پایانی ۲۳۷.۲۰

دگر ارزیابی ۲۴۹.۵۹

خروجی درصد پیشرفت از سامانه ۷۷.۵۹

دقیقا مطابق فرمول رشد شیوه نامه ارسالی از وزارت ??


سوال:

یکی از ارزیابان در یکی از مدارس خود اشتباها بدون اینکه نمره ای وارد کند تایید نهایی را زده است، و یا اینکه اسم مدرسه برای ارزیاب قابل مشاهده است ولی برای معاون منطقه قابل مشاهده نیست، راه حل چیست؟

 

پاسخ : ابتدا در گزینه اصلاح در مرحله ارزیابی بیرونی برگشت زده شود. سپس ارزیاب بعد از تکمیل دگرارزیابی گزینه نهایی را بزند.


با سلام،از کجا امتیاز سایتمون و باید ببینیم؟

 

پاسخ

? داشبورد اصلی
?ماژول گزارشات مدیریتی
?بررسی امتیاز
?نام استان
منطقه
مدرسه
جستجو
?دیدن جمع بندی امتیازات شما در سایت همگام
برای قرارگرفتن در ردیف مدارس فعال
کسب رتبه یک کشوری
بایدامتیاز شما ۶۳۰ باشد
تادر سایت همگام درج شود


در سایت همگام مدرسه چگونه می توان مشخصات کادرمدرسه و آموزشی را به همراه عکس تک تک آنها قرار داد؟

 

?پاسخ : ماژول کادر آموزشی به سایت همگام مدارس اضافه شده است که هدف از آن نمایش نام و تصویر پرسنل آموزشی مدرسه به صورت اسلایدر می باشد.

?برای فعال کردن این ماژول مراحل زیر باید بدرستی طی کنید :

-?اطمینان از فعال بودن ماژول کادر آموزشی در چیدمان صفحه)که در قسمت ماژول قالب سایت قراردارد)

?تعریف کادر آموزشی به عنوان کاربران جدید (یعنی هریک از پرسنل مدرسه از معاونین . مربیان . و آموزگاران با توجه به نقش یا سمتی که در مدرسه دارد، به عنوان کاربر جدید در همگام تعریف شده باشد)
-?دادن رمز عبور ورود به سایت همگام برای همه کاربران
?(سایز عکس ۱۱۳- ۸۵ پیکسل باشد) ❄️بارگزاری تصویر توسط هر کاربر در ماژول حساب کاربری خود (با رمز عبور و کد ملی خود بعنوان کاربر وارد سایت همگام مدرسه شده و در صورت تمایل نمایش عکس خود در حساب کاربری عکس را بارگزاری می کند)
پس از طی این مراحل نام کادر آموزشی همراه تصویر به صورت اسلایدر در سایت مدرسه به نمایش در می آید.❄️❄️


چگونه میتوانیم رمز همگام برای یکی از همکاران بگیریم در صورتی که رمز دیگرا ن تغییر نکند

 

?# جواب سلام در مدیریت کاربران
?ویرایش
?نام
?نام خانوادگی
?کدملی

?انتخاب نقش
?کدملی
✴️جست وجو
?جلوی اسم معلم یا دانش اموز
فلش چپ و راست ( بازنشانی رمز عبور )
?خواندن پیغام داده شده
آیا از بازنشانی رمز عبور اطمینان دارید
✴️کلیک بر روی گزینه OK
?دیدن رمز اختصاصی شخص
?رمز عبور جدید را کپی با یادداشت نمایید


سلام بچه ها را برای جز ۳۰ ثبت نام کردم از چه جایی میتونم اسم بچه ها رو ببینم یا آیا میشه بچه ای رو که پشیمان از ثبت نام شده حذف کرد ؟

 

✅جواب
:
با رمزو نقش کمیته اجرایی وارد همگام شوید
? ازمنو ارسال آثار دانش اموزان هم ببینید
ـ پرینت بگیرید
اسامی را جستجو کنید
و حذف کنید


راهنمای ورود به سامانه و ثبت نام دانش آموزان در کانون ها ورزشی وحرکات اصلاحی
در سامانه همگام

دانلود راهنمای ورود به سامانه و ثبت نام دانش آموزان در کانون ها ورزشی وحرکات اصلاحی


جهت یکپارچه سازی حساب مدرسه چه مراحلی رو باید طی کنیم ؟؟؟

 

بخشنامه شده به منظور یکپارچه سازی حساب مدارس این کار انجام شود
✅ پاسخ
حساب پشتیبان یک سودسپرده و درامد و اعتبار بانکی برای مدرسه است هر چه گردش حساب بیشتر باشه امتیاز مدرسه از لحاظ مالی نزد بانک بیشتر میشو و سود به آن تعلق میگیرد
هرمدرسه ای شناسه مخصوص به خود دارد وبرای دریافتی های مختلف
دستگاه posدر مورد حساب پشتیبان است تمام واریزی های غیر دولتی باید دراآن واریز بشوند
و هنگام تراز مالی جز واریزی های حساب مدرسه ثبت می شود


نمون برگ آموزش ثبت نام مسابقات ورزشی در سایت همگام مدارس

دانلود نمون برگ آموزش ثبت نام مسابقات ورزشی در سایت همگام مدارس


اموزش ثبت نام دانش اموزان درمسابقات طرح ملی حفظ قران کریم سطح دو جز ۳۰

دانلود راهنمای ثبت نام انفرادی


ثبت نام پرسش مهر راهنما

 

✅ پاسخ
سلام برای پرسش مهر الان فقط می توانید در سایت همگام عوامل کمیته اجرایی را تعیین کنید
اعضا معمولا
مدیر
معاون و یا مربی پرورشی
نماینده معلمان


✴️ سوال

سلام ببخشید درهمگام ماژول انتخابات

انتخابات دانش آموزی ،باید اسامی شورای دانش آموزی روثبت کنیم؟؟

 

✅پاسخ
ماژول انتخابات دانش اموز
ثبت
جدید
اسم دانش اموز را بزنید و بعد سرچ ـ نام ان که امد تایید کنید
همه اعضا را تک تک وارد کنید


سلام، وقت به خیر، برنامه تدبیر راپر کردم، خودارزیابی سایت همگام را هم تکمیل نمودم
، ولی نمی دونم در کدام قسمت باید امتیازات را جمع کنم و ضریب ۳ بگیرم و امتیاز دهی کنم، در کدام فرم باید امتیاز را بنویسم

 

✴️پاسخ
سلام در قسمت فرم های تکمیل شده بروید
کارنامه را ببینید

فرم اکسل شماره ۶ هم هست نمرات را که وارد کنید خودش جمع همراه با ضریب می زند

فرم اکسل طبق نمرات پر کنید و لازم به بارگذاری نیست

فرم ۶را در مدرسه نگهدارید


من ابتدا فایل۲ همگام آپلود کردم بعد الان که میخوام فایل ۶ رو ارسال کنم نوشته فایل نامعتبر است

 

✅ باسخ
سلام فایل شماره ۶ لازم نیست بارگذاریکند فقط در سیستم نمرات انرا وارد کردید کافی است
همان فرم ۲ همراه برنامه سالانه را بارگذاریکنید


طرح باکیفیت بنر مجازات اسلامی مراجعین و افرادی که به کارکنان آموزش و پرورش در هنگام انجام وظیفه توهین کنند سایز ۶۰/۹۰

طرح باکیفیت بنر مجازات اسلامی مراجعین و افرادی که به کارکنان آموزش و پرورش در هنگام انجام وظیفه توهین کنند سایز ۶۰/۹۰

با سلام‌ امام‌ جماعت‌ مدرسه رو در کدام‌ ماژول از سایت همگام‌ ثبت کنم

 

سلام سایت همگام نیست شما به سایت ایران پرورشی به این لینک مراجعه کنید⏬
http://www.iranparvareshi.ir/profile
?سایت ایران پرورشی
?منو کناریر
?فعالیت های قران و عترت و نماز
?ائمه جماعت
?تکمیل مشخصات
?برنامه هفتگی ائمه جماعت
نشانی سایت ایران پرورشی


?چگونه رمز عبور خود را در سامانه همگام تغییر دهیم

 

?در بالا پنل (بعد از ورود) بر روی اسم خود کلیک کنید و وارد قسمت تغییرکلمه عبور شوید.
نکات قابل توجه :
۱ – کلمه عبور نباید کمتر از ۸ کارکتر باشد.
????
۲ – از حروف کوچک و بزرگ – اعداد – کارکتر های خاص مثل : ! @ # $ % و … استفاده نمایید.


سلام من خودارزیابی را ذخیره کردم چطوری درهنگام می تونم پاک کنم واز اول آپلود کنم

 

آموزش در فیلم زیر


برای بارگذاری برنامه سالانه کل برنامه بایدبارگذاری بشه یا فقط فرم شماره ۲؟

 

✅جواب
سلام اطلاعات و مشخصات مدرسه
برنامه عملیاتی شماره۲
تقویم اجرایی
زمانبندی فعالیت انجمن ها و شوراهای مدرسه
وــ
در یک فایل و قالب word
با فرمت DOCXو یا PDF
باشد
بعد بارگزاری نمایید
بعد از اتمام کار چک کنید
اخرین گام تایید نهایی را بزنید


راهنمای مراحل صحیح آپلود فایل برنامه سالانه تدبیر

 

راهنمای مراحل صحیح آپلود فایل برنامه سالانه تدبیر

✴️سوال
سلام‌وضعیت روزانه چطور فعال میشه

 

✅ جواب
لینک سایت مدرسه خودتان را در قسمت ماژول دامنه
کپی کنید
اگر کانال اختصاصی مدرسه دارید در انجا پیست کنید تا اولیا و ودانش آموزان و معلمان به سایت شما مراجعه کنند و امار شما درهفته بالابرود
برای گرفتن امتیاز ۲۰ در همگام هر هفته باید بالای ۲۰۰نفر بازدید کننده داشته باشید.


?مراحل اجرای عملیات برنامه تدبیر

 

بصورت ساده
✅ گام اول
اعال نمرات خودارزیابی اولیه با توجه به ساحت های شش گانه سند تحول بنیادین در برنامه تدبیر فرم شماره ۶ در همگام پرمی کنیم
▫️امسال برنامه ریزی و خلاقیت در متن سوالات نهفته است
✅ گام دوم
برنامه سالانه را با توجه به شرایط و فعالیت های خودمان و فرم ۲ طراحی شده جدید و مورد تایید کارشناسان است پر می کنیم
✴️گام سوم
بارگزاری برنامه سالانه در قالب wordبا فرمت DOCX ـ pdf پس از اتمام پروژه در همگام آپلود ـ بارگزاری کنیم
✅گام چهارم
بازبینی کامل مطالب و نمرات درهمگام و برنامه سالانه
✅گام پنجم
?درپایان ✔️ تیک تایید نهایی را می زنیم


?پرسش

با سلام،از کجا امتیاز سایتمون و باید ببینیم؟؟

 

? پاسخ

? داشبورد اصلی
?ماژول گزارشات مدیریتی
?بررسی امتیاز
?نام استان
منطقه
مدرسه
جستجو
?دیدن جمع بندی امتیازات شما در سایت همگام
برای قرارگرفتن در ردیف مدارس فعال
کسب رتبه یک کشوری
بایدامتیاز شما ۶۳۰ باشد
تادر سایت همگام درج شود


مراحل درستانجامبرنامه ی عملیاتی تدبیر

 

۱-مطالعه ی کامل شیوه نامه توسط ذینفعان
۲-پرکردن فرم اکسل شماره ی ۶ توسط ذینفعان و چاپ دو نسخه از فرم ( مدرسه و اداره)
۳-نوشتن برنامه عملیاتی طبق فرمت ارائه شده از سوی کارگروه استان خراسان رضوی و تکمیل جدول شماره ۲ تدبیر ( رعایت تناسب منطقی و مدقق بین فرم ۶ و وضع موجود )
۴-تکمیل فرم ۶ و تایید توسط ارزیاب بیرونی
۵-تکمیل برنانه عملیاتی


? نحوه پرکردن فرم شماره ۶ تدبیر

 

فعالیتها رو جمع و تقسیم بر تعدادانها کنید تا میانگین به دست آید
.? هر فرایندی که ضریب نداره همان عدد میانگینش برایش محاسبه نمایید
? هر کدام که ضریب دارند
میانگین را با ضریبی که نوشته حساب کنید
?مثلا اگر ضریب ۳ است میانگین به دست آمده را در عدد ۳ ضرب کنید اگر ضریب ۲ است میانگین رو در عدد ۲ ضرب کنید و بنویسید


?محتوای کادر اموزشی همگام رو از کدام قسمت باید وارد کنیم؟

 

پاسخ
?مدیریت محتوای سایت
?معرفی سازمان
?درباره سازمان
?توضیحات بخش سوم


✅پیش نیاز جدول خودارزیابی اولیه

 

?تدوین برنامه تدبیر به عنوان برنامه سالانه مدرسه
?برنامه عملیاتی یکساله مدرسه از شهریور تهیه شود
?ستاد برنامه ریزی اولیه تدبیر تشکیل گردد
.?ابلاغها برای نیروها صادر شوند
..
.?تعیین نیازها و الویتها
?.تقسیم وظایف عوامل اجرایی و مسولین محورها
? مسولیت اجرای برنامه سالانه و برنامه عملیات با نظارت مستقیم مدیر مدرسه
?تحلیل برنامه تدبیر سال قبل
? برنامه ریزی تدبیر برای سال جدید
از الویتهای برنامه شورای مدرسه در جهت تدبیر شهریور ماه


?# سوال چگونه می توانیم لینک سایت ضمن خدمت فرهنگیان را در منوفوقانی سایت مدرسه خودان قراردهیم تا براحتی وارد آزمون ها شویم

 

?# جواب سلام در مدیریت محتوای سایت
?منوساز
?منوفوقانی
? افزودن ایتم به منو را کلیک کنید
?ویرایش

?نام منو مثلا (ضمن خدمت فرهنگیان

✴️لینک به یک آدرس را انتخاب کنید
?
بازشده در پنجره جدید
?آدرس لینک ضمن خدمت را پیست می کنیم
http://ltms.medu.ir/
بر روی گزینه ذخیره کلیک می کنیم
به نمایش سایت مدرسه خود می رویم
و در ستون کناری برای همیشه فعال میشه

✅نکته مهم
?باتوجه به اینکه بعضی از رمز های همگام به مرور زمان ممکنه درست کار نکنند

?سقارش می شود
هر چند وقت یک بار رمز ورود خود را تغییر دهید
?داشبورد اصلی
?پنل شخص
?تغییر رمز ورود
?تایید


از نمرات تدبیر در همگام کپی بگیرم چگونه وارد همگام و نمرات تدبیر شوم

 

✅پاسخ
با کد ملی و رمز مدیر وارد همگام شوید
?ماژول ارزشیابی جدید
?فرم های تکمیل شده
? روبرو اسم برنامه سمت چپ
?لوگو برگه مانند کلیک کنید
? کنار تصویر کتابچه روی پرینتر قرمز بزنید
✅مستقیم چاپ بگیرید


آیا امکان فعال کردن کادر اموزشی آموزشگاه در سایت مدرسه وجود دارد ؟؟؟؟اگر وجود دارد ، چطورى و از کدام مسیر ؟؟؟؟

 

?جواب
سلام
درمدیریت کاربران
کاربر جدید
ثبت در سیستم انجام دهید
مرحله بعد
مدیریت کاربران
ویرایش
گرفتن رمز ورود
هریک از اعضای کادر اموزشی
با کدملی و رمز ورود خود
وارد همگام شده
در پروفایل پنل خود
?عکس و مشخصات خودرا تکمیل کند تا در نمایش سایت همگام فعال شوند


مدتی است درخواست دامنه داده ام اما هنوز تایید نشده چه مدت باید منتظر بمونم اکه نشد چکار کنم

 

? جواب
سلام اول به فناوری منطقه خود اطلاع دهید بعد اگه فعال نشد با پشتیبانی همگام تماس بگیرید


✅سوال
سلام بعد ار انتقال نمرات از دانا،چه زمان همگام رو بروز رسانی کنم؟

 

?پاسخ
سلام بر پیشبرفت صحیح در برنامه همگام
? بعد از هر تغییری در سناد و دانا همگام را بروز رسانی کنید
آموزش همگام مدارس کشور


✅سوال
سلام.طاعاتتون موردقبول درگاه حق

 

لطفابفرمایید چگونه ازصفحه خودارزیابی پایانی پس ازدرج امتیازات پرینت بگیریم.
?جواب
بعد از زدن تیک نهایی گزینه و لوگوی پرینت بصورت خدکار فعال می شود?


اموزش همگام مدارس کشور:
کلیپ راهنمای تایید نهایی خود ارزیابی پایانی تدبیر۹۷

 

در کلیپ پایین مشاهده کنید


سوال

اگه دانش اموزی در سیستم همگام در قسمت تکمیل عید دوباره ثبت شد چگونه می توانیم از نمایش لیست یکی از ان پاک کنیم؟ و یل اینکه

 

جواب
سلام بعد ارسال دیگر قابل حذف و اضافه نیست
پس بایددر پرکردن لیست اشخاص بیشتر دقت کنید


تو همگام قسمت شهاب اومدیم کلاس و معلم ثبت کنم کل دانش آموزان در کلاس قرار گرفتند .الان چی کنم؟؟

 

✅جواب
اگر تایید نهایی نزدید دانش اموزان اضافه ها را از طریق سطل اشغال جلوی اسم بچه ها از لیست مخاطبین حدف کنید
?نکته دوستان توجه داشته باشند طاهرا مشکل سایت است و این خطا برای چند نفر پیش امده بیشتر دقت کنید هنوز تا پایان فروردین وقت هست برای اجرای این عملیات


آیا امکان فعال کردن کادر اموزشی آموزشگاه در سایت مدرسه وجود دارد ؟؟؟؟اگر وجود دارد ، چطورى و از کدام مسیر ؟؟؟؟

 

?جواب
سلام
درمدیریت کاربران
کاربر جدید
ثبت در سیستم انجام دهید
مرحله بعد
مدیریت کاربران
ویرایش
گرفتن رمز ورود
هریک از اعضای کادر اموزشی
با کدملی و رمز ورود خود
وارد همگام شده
در پروفایل پنل خود
?عکس و مشخصات خودرا تکمیل کند تا در نمایش سایت همگام فعال شوند


صفحه همگام مدرسه ما حدود دو هفته است هیچ ماژول فعالی غیر از گزینه صندوق ذخیره فرهنگیان نداره.مشکل از سایته یا پنل مدرسه ایراد داره

 

?جواب
سلام هنگام ورود به سایت همگام
بعد از کدملی و گڏروازه
تیک پایین ان را بردارید
?از بین نقش ها تعریف شده
?نقش مدیر را انتخاب کنید
?وارد مازول ها شوید


ببخشید چطور باید بانک سوال رو در سامانه همگام فعال کنیم؟

 

? جواب
سلام از مدیریت کاربران
کاربرجدید
ویرایش
گرفتن رمز عبور برای معلم
معلم با کد ملی و این رمز عبور وارد سایت همگام شود
از پنل خود
داشبورد اصلی
ماژول بانک سوالات
سوالات خود را برای دانش اموزان بصورت چهارگزینه ای بارگزاری کند
فعال نمودن این ماژول کار معلم است

? مدیران محترم این پیام را برای معلمان خود فوروارد کنید تا این ماژول رافعال کنند هم برای سایت امتیاز دارد و هم دانش آموزان مشارکت می کنند


چطورمیشه برای دانش آموزی به صورت تکی و یا انفرادی رمزعبورونام کاربری درهمگام دریافت کرد؟

 

?جواب
سلام از ماژول مدیریت کاربران
قسمت ویرایش
کد ملی دانش آموز را وارد کنید
نقش دانش آموز انتخاب کنید
و رمز تکی بگیرید


می خواهم رمز فیش حقوقم رو عوض کنم لطفا راهنمایی کنید

 

? جـــــــواب
سلام اگر رمز ورد به همگام را قبلا گرفته اید
? وارد پنل خود بشوید
?در قسمت پروفایل نوار ابراز بالا کنار عکس کلیک کنید
?گزینه اول
?تغییر کلمه عبور را بزنید
کلمه عبور قبلی
رمز عبور جدید
تکرار رمز عبور جدید
? نکات قابل توجه : ۱ – کلمه عبور نباید کمتر از ۸ کارکتر باشد. ۲ – از حروف کوچک و بزرگ – اعداد – کارکتر های خاص مثل : ! @ # $ % و … استفاده نمایید.
?درپایان
کزینه آبی رنگ ذخیره را بزنید
?پس از این اگر رمز گروهی و یا از ویرایش رمزبگیرید این رمز تغییر نمی کند


یک هفته پیش درسامانه همگام ثناد رو بروز رسانی کردم ولی هنوز بروز نشده و نمیشه رمز برا مشاور و دانش آموزان بگیرم.این روال بروز رسانی طبیعی هست یا ممکن مشکلی بوجود اومده باشه؟

 

?جواب
یه نظریه هست که اگر رمز ورود سناد و همگام یکی باشه زودتر جواب بروزرسانی میاد و درحقیقت سناد و همگام بهتر با هم مچ می شوند
البته این روش میانبر هست


چطور باید بانک سوال رو در سامانه همگام فعال کنیم؟

 

? جواب
سلام از مدیریت کاربران
کاربرجدید
ویرایش
گرفتن رمز عبور برای معلم
معلم با کد ملی و این رمز عبور وارد سایت همگام شود
از پنل خود
داشبورد اصلی
ماژول بانک سوالات
سوالات خود را برای دانش اموزان بصورت چهارگزینه ای بارگزاری کند
فعال نمودن این ماژول کار معلم است

? مدیران محترم این پیام را برای معلمان خود فوروارد کنید تا این ماژول رافعال کنند هم برای سایت امتیاز دارد و هم دانش آموزان مشارکت می کنند


چه طور میتوانم در آموزش سایت همگام شرکت کنم؟؟

 

?جواب
سلام آموزس عمومی و رایگان در کانال همگام فرستادیم
آموزش خصوصی با درخواست ماژول مورد نظر و پراخت تعرفه ان برای اشخاص ارسال می شود


دانش آموزی را اشتباهی در رشته ای دیگر ثبت نام کردم چطور آن را حذف کنم

 

✍️جواب
جهت ارسال آثار ، افزودن و یا حذف عضو تیم ها ، حذف کلی گروه و نمایش ثبت نام شده ها به بخش ارسال اثر و پیگیری ثبت نام مراجعه نمایید
بازخورد
باتشکر از پاسخگویی شما طبق راهنمایی ارسالی حضرتعالی با موفقیت حذف شد


در سایت همگام می خواهم امتیاز مدرسه رو ببینم خطا میدهد که داده ای وجود ندارد

 

? جواب
سلام معمولا روزهای جمعه و شنبه که نزدیک آبدیت امتیازات جدید هفته است این پیام را میدهد پس تا یکشنبه های هر هفته صبرکنید
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
از اول سال تحصیلی هر هفته این خطا را می دهد یعنی تا حالا نتوانسته ام امتیاز کسب شده را ببینم علیرغم اینکه کارهای امتیازآور زیادی هم انجام داده ام

پس حتما دامنه را برای سایت خود تعریف نکرده اید
/////////
آره درخواست دامنه داده ام ولی هنوز تایید نشده . منطقه باید تایید کنه ؟

//////////
به فناوریاطلاع دهید تا تایید کند

?بازخورد
ضمن تقدیر و سپاسگزاری از راهنمایی های ارزشمند حضرتعالی ، از اینکه وقت شریفتان را گرفتم عذرخواهی می کنم .

??????
خواهش التماس دعا
سوال
جناب استاد

برای ثبت نام مسابقات فرهنگی هنری بصورت گروهی از پنل دانش اموز اقدام کردیم
ایا باید یک نفر رو به عنوان سرگروه انتخاب کرد و سایر اعضا رو زیر مجموعه همون دانش اموز دسته بندی کرد درسته این راه؟!
جواب
بله درسته شما ابتدا با استفاده از کدملی یک نفر از دانش آموزان برای ثبت نام گروهی وارد شوید و بقیه اعضا را زیر مجموعه ان قرار دهید
برای رشته های انفرادی هم خود دانش اموز را در رشته مورد نظر ثبت کنید


? سوال

من فکر کردم که برنامه سالانه رو فرستادم ثبت نهایی کردم ولی مثل اینکه آپلود نشده بوده وچند مورد از نمرات را از ۱ تا ۷ اشتباهی زدهم حالا باید چه کار کنم برای ویرایش
و برنامه سالانه ام فرستاده بشه ؟

 

? جواب
مدیران محترمی که ،بعد از تکمیل خودارزیابی اولیه(جدول شماره ۶)
وبدون اینکه برنامه سالانه همراه با جدول شماره ۲ را بارگزاری کنند
تایید نهایی را زدند
امکان برگشت پذیری از ثبت نهایی به ثبت موقت
توسط معاونین آزموش ابتدایی مناطق فراهم شده است می توانند مشکل خود را حل کنند


کلیپ راهنمای آپلود فایل برنامه سالانه و نحوه دریافت و صحت عملیات انجام شده در همگام قبل از تأیید نهایی

 

برای مشاهده فیلم کلیپ زیر را مشاهده کنید


طرح تدبیر دبستان

 

برنامه سالانه مدارس ابتدایی

برنامه سالانه مدارس ابتدایی طرح تدبیر

برنامه سالانه مدارس

برنامه سالانه ابتدایی

برنامه سالانه مدیران ابتدایی

برنامه سالانه مدرسه ابتدایی

دانلود طرح تدبیر مدارس ابتدایی

طرح تدبیر دبستان

برنامه سالانه مدارس ابتدایی طرح تدبیر

برنامه سالانه مدیران ابتدایی


فرم پر شده طرح تدبیر

 

برنامه سالانه مدارس ابتدایی ۹۸-۹۹

جدیدترین طرح تدبیر مدارس ابتدایی سال ۹۸ از آنجا که دستیابی به مراتبی از حیات طیبه غایت تعلیم و تربیت در سند تحول بنیادین می باشد

و این مراتب با توجه به ابعاد مختلف وجودی و نیازهای فردی و اجتماعی در شش ساحت طبقه بندی شده است ،

در برنامه تدبیر

نیز کلیه فعالیت ها و

اقدامات مدرسه


طرح تدبیر ۹۸-۹۹

 

باید طرح تدبیر مدارس ابتدایی سال ۹۸-۹۹ در جهت ساحت های شش گانه و غایت تعلیم و تربیت باشد.

بنابراین تربیت دانش آموزان به صورت جامع و متوازن در تمام ساحت ها با تحقق اهداف دوره تحصیلی دنبال می شود

و هدف های دوره تحصیلی ملاک اصلی انجام فعالیت ها و اقدامات در مدرسه خواهد بود.

برای انجام نظامند و منسجم امور مدرسه مطابق با سند که درسطوح مختلف زیر نظام هایی را مشخص نموده است

نیز باید مدرسه زیر نظام های مختلف و مجموعه فرایند ها را به صورت هدفمند سازماندهی نماید

و راهکارهای سند که تعیین کننده ی انواع فعالیت ها و اقدامات خواهند بود

را در هر زیر نظام مورد توجه قرار گیرد.
از این رو در جدول ذیل ساحت ها به عنوان مبنای اهداف و ملاک اصلی زیر نظام ،

چارچوب نظامند کردن فعالیت ها و راهکارهای سند در نظر گرفته شده است.

این جدول با استفاده از مبانی نظری سند ،

راهکارهای سند تحول بنیادین، مصوبه شورای عالی در زمینه اهداف دوره تحصیلی و برنامه های زیر نظام ها تنظیم شده است .

تلاش گردیده تا برای مدیران ساعی مدارس مبانی فعالیت ها و اقدامات مهیا شود

تا با استفاده از آنها بتوانند متناسب با نیازها ، اولویت ها ، امکانات و منابع و سایر شرایط مدرسه اقدامات مناسبی پیش بینی نماید.


برنامه تدبیر ۹۸_۹۹

 

جدیدترین طرح تدبیر مدارس ابتدایی سال ۹۸ سال تحصیلی اخیر بخشنامه برنامه تدبیر ۹۸-۹۹  همانند سال ها ی گذشته است.

در واقع طرح تدبیر مدارس ابتدایی سال ۹۸-۹۹ جز در چند مورد محوری جزئی تفاوتی با طرح تدبیر ابتدایی سال گذشته ندارد.

بنا بر مدیران و معاونین هر چه زودتر به تنظیم و تدوین برنامه تدبیر مدیریت کیفیت مدار خود اقدام نموده و آن را در سامانه همگام ثبت نمایند.

بدیهی است اقدامات سریعتر و با کیفیت تر مدیران مدارس دبستان می تواند روند رو به رشدی در رسیدن به اهداف آموزشی و پرورشی واحد آموزشی شان در راستای سند تحول بنیادین باشد.

✴️ واژه تدبیر 〰️〰️〰️〰️

دراین برنامه به این دلیل استفاده شده که تدبیر درهیچ زمانی از انسان جدا نبوده و انسان در هر برهه از زمان که کار هوشمندانه ای انجام داده،
?یقینا با تدبیر به موفقیت دست پیدا کرده است بنابراین تدبیر حفظ هوشمندی در برابر پیچیدگی ها و استفاده بهینه از منابع است و
▫️ در اصل مدیریت با تدبیر
معنا می یابد.


ثبت طرح تدبیر ابتدایی در سامانه همگام

 

ثبت طرح تدبیر مدارس ابتدایی سال ۹۸-۹۹ در سامانه همگام یکی از دستورالعمل های الزام اور به مدیران مدارس بود.

هدف از انجام این کار  این دستورالعمل فعال نمودن هر چه بیشتر مدیران و تسریع در نگارش و تدوین طرح تدبیر ابتدایی توسط آنها می باشد.

مدیران مدارس ابتدایی اعم از عدی و دولتی ، هیئت امنایی، غیر انتفاعی می بایست طرح تدبیر ابتدایی خود را در سامانه ثبت نموده

و از مزایای ثبت در سامانه همگام استفاده نمایند.


نمونه طرح تدبیر مدارس ابتدایی

 

طرح تدبیر مدارس ابتدایی سال ۹۸-۹۹ در واقع مدیران مدارس دبستان به دلیل پیش بینی کلیه فعالیت ها و چشم انداز های موجود و اختصاص امتیاز به هر یک از محور ها در فرم خام طرح تدبیر ابتدایی خود را ملزم به رعایت تک تک بند ها می نمایند.

نمونه طرح تدبیر ابتدایی مدارس ابتدایی کمک بسیار زیادی به رسیدن به اهداف آموزشی و پرورشی مدیران این مقطع نمود.طرح تدبیر مدارس ابتدایی سال ۹۸-۹۹

با رعایت همه جانبه و تنظیم و اجرای تمام و کمال طرح تدبیر ابتدایی در مدارس ابتدایی علاوه بر کب نمره و امتیاز کامل ارزشیابی دانش آموزان نیز از سطح علمی و آموزشی و همچنین تربیتی و پرورشی بالاتری برخوردار خواهند بود.


طرح تدبیر آموزش و پرورش

 

جدیدترین طرح تدبیر مدارس ابتدایی سال ۹۸ در مدارس ابتدایی علاوه بر مدیران معاونین و سایر پست های سازمانی نیز ملزم به برنامه ریزی و تدوین برنامه عمل بر اساس طرح تدبیر ابتدایی هستند.

طرح تدبیر دبستان در آموزش و پرورش از مهمترین طرحی است که در سال های اخیر به مدیران ابلاغ گردیده است.

از جمله پست های سازمانی که برنامه ریزی سالانه خود را بر اساس طرح تدبیر ابتدایی تنظیم می نمایند، معاون آموزشی، معاون پرورشی، معاون اجرایی ، معاون عمومی و آموزگاران هستند.

ما همیشه در سایت دانشکده ها برنامه طرح تدبیر آموزش پرورش را بروزرسانی میکنیم و برای همکاران عزیز منتشر میکنیم.


دانلود شیوه نامه طرح تدبیر

 

جدیدترین طرح تدبیر مدارس ابتدایی سال ۹۸ همونطور که قسمتی از توضیحات شیوه نامه طرح تدبیر در قسمت بالا تعریف کردیم شما میتوانید بعد از خرید برنامه دانلود شیوه نامه طرح تدبیر را در یک فایل ورد و قابل ویرایش دریافت کنید

و با کمک این فایل خریداری شده میتوانید جدول ها و ساحت های طرح تدبیر را پر کنید و در سایت همگام ثبت کنید.


دانلود رایگان صورتجلسات طرح تدبیر

 

جدیدترین طرح تدبیر مدارس ابتدایی سال ۹۸ با نام یاد خدا این فایل که در مورد دانلود رایگان صورتجلسات طرح تدبیر بیان شده است در هیچ وب سایتی به صورت رایگان درج نشده است و بعضی از جاها این فایل صورتجلسات طرح تدبیر رو که در وب سایت گذاسته اند فایلهای قدیمی هستند و هیچ گونه بروزرسانی را انجام نمیدن لطفا قبل از خرید دقت کنید کلاهبردار زیاد هستن همونطور که در تصاویر با همکاران صحبت شده بود که خیلی جاها این فایل رو خریداری کرده بودن ولی متاسفانه صورتجلسه طرح تدبیر سالهای قبل واسشون داده بودن و هزینه بالایی رو کرده بودن تا اینکه با سایت دانشکده ها آشنا شدن و خوشبختانه با همکاران ما بر خوردن و توانستن فایل صورتجلسات طرح تدبیر جدید را دریافت کنند.


فرم تکمیل شده طرح تدبیر رایگان

 

طرح تدبیر مدارس ابتدایی سال ۹۸-۹۹ همانطور که موضوع بالا بیان کردیم فرم تکمیل شده طرح تدبیر رایگان در هیچ وب سایتی وجود ندارد شما میتوانید با قیمت مناسب و با فرم های تکمیل شده سال جدید و بروزرسانی مداوم در سایت دانشکده ها

با خیال راحت خرید نمایید.


سامانه طرح تدبیر مدارس ابتدایی سال ۹۸-۹۹

 

شما بعد از خرید سامانه طرح تدبیر مدارس ابتدایی سال ۹۸-۹۹ میتوانید فایل مورد نظر که بصورت ورد تهیه وتنظیم و قابل ویرایش است بعد از تکمیل میتوانید در سایت همگام ثبت نمایید.


فرم تکمیل شده طرح تدبیر

 

فرم تکمیل شده طرح تدبیر را می توانید بعد از خرید از سایت دانشکده ها دریافت کنید با بروزرسانی سال جدید.

 

مطالب پیشنهادی

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

10mb

فرمت فایل

word

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “طرح تدبیر مدارس ابتدایی ۹۸ ، تکمیل شده فرم برنامه تدبیر ۹۸-۹۹ ، با آموزشات سایت همگام”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *