" />کار آفریینی | دانشکده ها

طرح توجیهی و کار آفرینی

طرح توجیهی کمپوت کنسانتره

3,000 تومان

طرح توجیهی و کار آفرینی

طرح توجیهی صنعت نخ فرش ماشینی

4,000 تومان

طرح توجیهی و کار آفرینی

طرح توجیهی کرم ابریشم

4,000 تومان

طرح توجیهی و کار آفرینی

کارگاه بتن سازی

4,000 تومان

طرح توجیهی و کار آفرینی

پروژه کارگاه صنایع چوبی کاج

4,000 تومان

طرح توجیهی و کار آفرینی

دانلود پروژه کارشناسی بیماری ورم پستان در گاو شیری

10,000 تومان

طرح توجیهی و کار آفرینی

طرح توجیهی پرورش خیار گلخانه ای

4,000 تومان
5,000 تومان

طرح توجیهی و کار آفرینی

تولید ماهیان تزئینی

4,000 تومان
4,000 تومان