علوم انسانی

نمایش 1–9 از 29 نتیجه

علوم انسانی

به تحقیقات علوم انسانی خوش آمدید. اینتحقیقات یک قطب اصلی  پروژه سایت دانشکده ها است ، که یک سرمایه گذاری مشترک چند نهاد برای توسعه نسل بعدی متون با دسترسی آزاد برای بهبود آموزش بعد از متوسطه در تمام سطوح آموزش بالاتر است. رویکرد مقاله بسیار مشارکتی است که یک محیط کتاب درسی علوم انسانی توسط دانشجویان ، دانشکده ها  در حال بازبینی مداوم برای تهیه تحقیق های معمولی مبتنی بر کاغذ باشد.