پاورپوینت دانش آموزی

دانشکده ها یک مرجع بزرگی از فایلهای دانش آموزی مانند پاورپوینت های آموزشی تدریسی و ….

در این دسته بندی ما فقط پاورپوینت های دانش آموزی را قرار خواهیم داد. شامل پایه های اول دوم سوم چهارم پنجم ششم هفتم بصورت کامل و جامع

روش تدریس درس اول علوم پنجم

پاورپوینت درس ریاضی پنجم

آموزش ریاضی پنجم | فصل اول تا فصل هفتم

20,000 تومان