" />تحقیق درباره ایزوتوپ - مقاله در مورد ایزوتوپ ، یک مقاله کامل | دانشکده ها
امتیاز 5.00 از 5 امتیاز 1 مشتری
(دیدگاه کاربر 1)

5,000 تومان

ایزوتوپ

تحقیق درباره ایزوتوپ ، ایزوتوپ ها انواع عنصر شیمیایی خاص هستند که در تعداد نوترون و به تبع آن در تعداد نوکلون تفاوت دارند . تمام ایزوتوپ های یک عنصر معین دارای تعداد پروتون های یکسانی هستند اما تعداد نوترون های مختلفی در هر اتم دارند .

تحقیق درباره ایزوتوپ
تحقیق درباره ایزوتوپ

5,000 تومان