جدول طرح درس سالانه بخوانیم چهارم

فرمت فایل : .doc

 

 

 

تعداد صفحه :۵ صفحه

 

 

 

قسمتی از متن :

طرح درس

 

طرح درس سالانه بخوانیم چهارم

 

جدول طرح درس سالانه

هدف کلی:

 

تقویت چهار مهارت زبانی

 

( گوش دادن ، سخن گفتن ، خواندن و نوشتن )

 

سال تحصیلی : ۸۸_۱۳۸۷ کلاس : چهارم درس : بخوانیم و بنویسیم

* انجام صفحات فعالیت های کتاب بنویسیم هدف های کلی درس موضوعات و عنوان های دروس درس و صفحه تاریخ روز جلسه هفته ها ماهها

شنبه جلسه اول

اول مهر ماه

تعطیل رسمی شهادت حضرت علی (ع) ۸۷/۷/۱ دوشنبه جلسه دوم

۱ تا ۵ از همه مهربان تر اول

۲ تا ۳ ۸۷/۷/۳ چهارشنبه جلسه سوم

۱ تا ۵ فعّالبّت ۴ ۸۷/۷/۶ شنبه جلسه اول دوم

۱ تا ۵ فعّالبّت ۵ ۸۷/۷/۸ دوشنبه جلسه دوم

عید سعید فطر ۸۷/۷/۱۰ چهارشنبه جلسه سوم

۱ تا ۵ خدا ۶ ۸۷/۷/۱۳ شنبه جلسه اول سوم

۸ تا ۱۰ دوست بزرگ بچّه ها دوم

۸ تا ۱۲ ۸۷/۷/۱۵ دوشنبه جلسه دوم

۸ تا ۱۰ فعّالبّت ۱۳ تا ۱۴ ۸۷/۷/۱۷ چهارشنبه جلسه سوم

۱۲ تا ۱۵ سال های دور از خانه سوم

۱۵ تا ۱۸ ۸۷/۷/۲۰ شنبه جلسه اول چهارم

۱۲ تا ۱۵ فعّالبّت ۱۹ ۸۷/۷/۲۲ دوشنبه جلسه دوم

۱۲ تا ۱۵ فعّالبّت ۲۰ و ۲۱ ۸۷/۷/۲۴ چهارشنبه جلسه سوم

۱۸ تا ۲۱ کودکان حق دارند که . . . چهارم

۲۲ تا ۲۴ ۸۷/۷/۲۷ شنبه جلسه اول پنجم

ارزشیابی ماهیانه ۸۷/۷/۲۹ دوشنبه جلسه دوم

چهارشنبه جلسه سوم

شنبه جلسه اول اول آبان ماه

دوشنبه جلسه دوم

۱۸ تا ۲۱ فعّالبّت ۲۵ و ۲۶ ۸۷/۸/۱ چهارشنبه جلسه سوم

۱۸ تا ۲۱ در چشم های مادر ۲۷ ۸۷/۸/۴ شنبه جلسه اول دوم

۱۸ تا ۲۱ رفیق نیمه راه ۲۸ تا ۳۰ ۸۷/۸/۶ دوشنبه جلسه دوم

۲۴ تا ۲۷ جهان پهلوان پنجم

۳۲ تا ۳۴ ۸۷/۸/۸ چهارشنبه جلسه سوم

۲۴ تا ۲۷ فعّالبّت ۳۵ ۸۷/۸/۱۱ شنبه جلسه اول سوم

۲۴ تا ۲۷ فعّالبّت ۳۶ و ۳۷ ۸۷/۸/۱۳ دوشنبه جلسه دوم

۳۰ تا ۳۴ برف خجالت ششم

۳۹ تا ۴۳ ۸۷/۸/۱۵ چهارشنبه جلسه سوم

۳۰ تا ۳۴ فعّالبّت ۴۴ ۸۷/۸/۱۸ شنبه جلسه اول چهارم

۳۰ تا ۳۴ فعّالبّت ۴۵ ۸۷/۸/۲۰ دوشنبه جلسه دوم

۳۰ تا ۳۴ اگر فیل ها بال داشتند! ۴۶ تا ۵۰ ۸۷/۸/۲۲ چهارشنبه جلسه سوم

۳۷ تا ۴۰ اگر دیگران نبودند … هفتم

۵۲ تا ۵۴ ۸۷/۸/۲۵ شنبه جلسه اول پنجم

۳۷ تا ۴۰ فعّالبّت ۵۵ ۸۷/۸/۲۷ دوشنبه جلسه دوم

ارزیابی ماهیانه ۸۷/۸/۲۹ چهارشنبه جلسه سوم

 

جدول طرح درس سالانه بخوانیم چهارم

شنبه جلسه اول اول آذر ماه

دوشنبه جلسه دوم

چهارشنبه جلسه سوم

۳۷ تا ۴۰ فعّالبّت ۵۶ ۸۷/۹/۲ شنبه جلسه اول دوم

۳۷ تا ۴۰ دو کاج ۵۷ ۸۷/۹/۴ دوشنبه جلسه دوم

۴۳ تا ۴۶ من با دیگران فرق دارم هشتم

۵۸ تا ۶۰ ۸۷/۹/۶ چهارشنبه جلسه سوم

۴۳ تا ۴۶ فعّالبّت ۶۱ ۸۷/۹/۹ شنبه جلسه اول سوم

۴۳ تا ۴۶ فعّالبّت ۶۲ ۸۷/۹/۱۱ دوشنبه جلسه دوم

۴۸ تا ۵۲ شاید این قطره آب … نهم

۶۳ تا ۶۵

۸۷/۹/۱۳ چهارشنبه جلسه سوم

۴۸ تا ۵۲ فعّالبّت ۶۶ ۸۷/۹/۱۶ شنبه جلسه اول چهارم

۴۸ تا ۵۲ فعّالبّت ۶۷ ۸۷/۹/۱۸ دوشنبه جلسه دوم

۴۸ تا ۵۲ رنج و گنج ۶۸ و ۶۹ ۸۷/۹/۲۰ چهارشنبه جلسه سوم

۸۷/۹/۲۳ شنبه جلسه اول پنجم

۸۷/۹/۲۵ دوشنبه جلسه دوم

عید سعید غدیر خم ۸۷/۹/۲۷ چهارشنبه جلسه سوم

ارزشیابی ماهیانه ۸۷/۹/۳۰ شنبه جلسه اول ششم

دوشنبه جلسه دوم

چهارشنبه جلسه سوم

شنبه جلسه اول اول دی ماه

امتحان نوبت اول ۸۷/۱۰/۲ دوشنبه جلسه دوم

امتحان نوبت اول ۸۷/۱۰/۴ چهارشنبه جلسه سوم

۵۵ تا ۵۷ آزاد دهم

۷۰ ۸۷/۱۰/۷ شنبه جلسه اول دوم

۵۵ تا ۵۷ فعّالبّت ۷۱ ۸۷/۱۰/۹ دوشنبه جلسه دوم

۵۵ تا ۵۷ کار نیکو کردن از پر کردن است ۷۲ تا ۷۴ ۸۷/۱۰/۱۱ چهارشنبه جلسه سوم

 

جدول طرح درس سالانه بخوانیم چهارم

1 دیدگاه برای جدول طرح درس سالانه بخوانیم چهارم

  1. admin 1

    جدول طرح درس سالانه بخوانیم چهارم

دیدگاه خود را بنویسید