2,000 تومان

طرح درس سالانه تاریخ پایه چهارم

فعالیت وسایل لازم

کتاب ، رسانه تصویری، پرس و جو از بزرگترها

، چرا قرآن انسان را  اشرف مخلوقات یعنی

بالاتر از سایر جانداران  می داند

جدول طرح درس سالانه تاریخ پایه چهارم ابتدایی

2,000 تومان