جدول طرح درس سالانه ریاضی پنجم

فرمت فایل : .doc

 

 

 

تعداد صفحه : ۱۱ صفحه

طرح درس

 

طرح درس سالانه ریاضی پنجم

قسمتی از متن :

جدول طرح درس سالانه

هدف کلی: آموزش مفاهیم ریاضی وکاربرد آن ها در زندگی روزمره سال تحصیلی :۸۸-۸۷ کلاس : پنجم درس : ریاضی

فعالیت های دیگر و مواد لازم هدف های کلی درس موضوعات و عنوان های دروس فصل ها تاریخ روز جلسه هفته ها ماهها

شنبه جلسه اول اول مهر ماه

یکشنبه جلسه دوم

آشنایی با دانش آموزان ۲/۷/۸۷ سه شنبه جلسه سوم

حل تمرینات در منزل

آشنایی بیش تر با ارزش مکانی اعدادوضرب

اعداد چندرقمی

یادآوری عددنویسی ومقایسه اعداد

جدول طرح درس سالانه ریاضی پنجم

 

، یاد آوری جمع وتفریق وضرب ۳/۷/۸۷ چهارشنبه جلسه چهارم

حل تمرینات در منزل آشنایی بیش تر با مفهوم کسر یادآوری مفهوم کسر ۶/۷/۸۷ شنبه جلسه اول دوم

حل تمرینات در منزل آشنایی با کسر های مساوی صفر کسر برابر صفر ۷/۷/۸۷ یکشنبه جلسه دوم

حل تمرینات در منزل ایجاد آمادگی برای مقایه کسرها آمادگی برای مقایسه کسرها ۹/۷/۸۷ سه شنبه جلسه سوم

تعطیل رسمی ۱۰/۷/۸۷ چهارشنبه جلسه چهارم

تصویرانواع کسرها و حل تمرینات در منزل آشنایی با مقایسه دوکسر باهم مقایسه کسرها ۱۳/۷/۸۷ شنبه جلسه اول سوم

ساخت اشکال کسرهای بزرگ تر ازواحد آشنایی با کسر های بزرگ تر ازواحد کسرهای بزرگ تر از واحد ۱۴/۷/۸۷ یکشنبه جلسه دوم

حل تمرینات در منزل آشنایی با نحوه جمع کردن دو کسر باهم جمع کسرها با مخرج مساوی ۱۶/۷/۸۷ سه شنبه جلسه سوم

حل تمرینات در منزل آشنایی با نحوه تفریق دوکسر ازهم تفریق کسر ها با مخرج مساوی ۱۷/۷/۸۷ چهارشنبه جلسه چهارم

حل تمرینات در منزل آشنایی با مفهوم عدد مخلوط معرفی عدد مخلوط ۲۰/۷/۸۷ شنبه جلسه اول چهارم

حل تمرینات در منزل آشنایی بانحوه تبدیل کسر بزرگتر از واحد به عددمخلوط تبدیل کسر های بزرگ تر ازواحدبه عدمخلوط ۲۱/۷/۸۷ یکشنبه جلسه دوم

حل تمرینات در منزل آشنایی بانحوه تبدیل عدد مخلوط به کسر تبدیل عددمخلوط به کسر ۲۲/۷/۸۷ سه شنبه جلسه سوم

حل تمرینات در منزل آشنایی با مفهوم بخش پذیری اعداد ( ۳ ، ۹ ) مفهوم بخش پذیری ( بخش پیری بر ۳ ، ۵ ) ۲۳/۷/۸۷ چهارشنبه جلسه چهارم

ملاقات با اولیا ۲۷/۷/۸۷ شنبه جلسه اول پنجم

حل تمرینات در منزل آشنایی با بخش پذیری اعداد ( ۲ ، ۵ ) بخش پذیری بر ۲ ، ۵ ۲۸/۷/۸۷ یکشنبه جلسه دوم

ارزشیابی ماهیانه ۳۰/۷/۸۷ سه شنبه جلسه سوم

چهارشنبه جلسه چهارم

شنبه جلسه اول اول آبان ماه

یکشنبه جلسه دوم

سه شنبه جلسه سوم

ساخت شکل چند کسر مساوی آشنایی با کسرهای مساوی کسرهای مساوی ۱/۸/۸۷ چهارشنبه جلسه چهارم

تعطیل رسمی ۴/۸/۸۷ شنبه جلسه اول دوم

حل تمرینات در منزل آشنایی با نحوه ساده کردن یک کسر ساده کردن کسر ۵/۸/۸۷ یکشنبه جلسه دوم

عمیق تر شدن یادگیری مطالب آموزش دیده حل تمرین توسط دانش آموزان ۷/۸/۸۷ سه شنبه جلسه سوم

ساخت شکل چند کسر متفاوت آشنایی با نحوه مقایسه دو کسر با مخرج های نامساوی مقایسه کسرهابا مخرج های نامساوی ۸/۸/۸۷ چهارشنبه جلسه چهارم

حل تمرینات در منزل آشنایی با نحوه جمع دوکسر بامخرج های نامساوی جمع کسرها با مخاج های نامساوی ۱۱/۸/۸۷ شنبه جلسه اول سوم

 

جدول طرح درس سالانه ریاضی پنجم

1 دیدگاه برای جدول طرح درس سالانه ریاضی پنجم

  1. admin 1

    جدول طرح درس سالانه ریاضی پنجم

دیدگاه خود را بنویسید