حسابداری صنعتی (۲)

0 سفارش‌ها
#
در انبار
4,000 تومان

توضیحات

امروز هم ما با شما دانشجویان گرامی همراه هستیم با فایل حسابداری صنعتی (۲) که تصمیم گرفیتم در دو فرمت

پاورپوینت و پی دی اف قرار دهیم برای دانشجویان عزیز

تعداد اسلاید پاورپوینت در↵ ۲۸۳ و در فایل پی دی اف هم↵ ۲۸۳ صفحه تهیه و تنظیم شده است

و قابل ویرایش می باشید فایل جزوه حسابداری صنعتی (۲) آماده برای شما دانشجویان عزیز

پست قبلی که گذاشته شد در مورد ↵جزوه حسابداری صنعتی ۱ بود و اگر احتیاج این فایل داشتید

می توانید روی آن کلیک کنید و به صفحه اصلی هدایت شوید.

قسمتی از متن تعریف جزوه حسابداری صنعتی (۲) را بطور نمونه در فیلم زیر ↓ قرار داده ایم می توانید از طریق فیلم کیفیت فایل پاورپوینت و پی دی اف را مشاهداه کنید.

قسمتی از متن پروژه↓↓↓

حسابداری صنعتی (۲)

چکیده محتوای درس جهت ارائه به روش تهیه کننده اسلاید : دکتر سید حسن صالح نژاد عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور ( درس : حسابداری صنعتی
تعداد واحد درسی : ۳ واحد
منبع درسی : حسابداری صنعتی (۲) تالیف محمود عربی – نسرین فریور
از سری انتشارات دانشگاه پیام نور

هدف درس :
هدف از درس آشنا ساختن دانشجویان با نحوه هزینه یابی ضایعات در سیستم تعیین هزینه مراحل تولید ، هزینه یابی محصولات فرعی و
مشترک ، حسابداری هزینه های استاندارد ، هزینه یابی مستقیم و تجزیه و تحلیل هزینه – حجم فعالیت و سود است .

جایگاه درس :
حسابداری صنعتی (۲) به ارزش ۳ واحد از دروس ترم پنجم دوره کارشناسی رشته حسابداری
است .
پیش نیاز این درس ، حسابداری صنعتی (۲) به ارزش ۳ واحد از مجموعه دروس ترم چهارم
است .
این درس پیش نیاز درس حسابداری صنعتی ( ۳) از مجموعه دروس ترم ششم کارشناسی
حسابداری است .

طرح درس :
فصل اول
هزینه یابی مرحله ای پیشرفته
فصل دوم
هزینه یابی محصولات فرعی و مشترک
فصل سوم
هزینه یابی استاندارد
فصل چهارم
حسابداری هزینه یابی استاندارد
فصل پنجم
هزینه یابی جذبی و هزینه یابی مستقیم
فصل ششم
تجزیه و تحلیل هزینه – حجم – سود

فصل اول
« هزینه یابی مرحله ای پیشرفته »

هدف های فراگیری آشنایی حسابداری صنعتی

.
۱ نحوه محاسبه قیمت تمام شده کالای ساخته شده در صورت وقوع ضایعات عادی و غیر عادی در مقاطع مختلف فرٓایند تولید .
» ۲. نحوه تنظیم گزارش هزینه های تولید با فرض وجود ضایعات به روش های  اولین صادره از اولین وارده » و « میانگین

ضایعات : در صورتی که مواد اولیه با گذر از فرٓایند تولید تماما به کالای سالم تبدیل نگردد ، ضایعات بوجود
خواهد آمد . ضایعات می تواند به روشهای زیر ایجاد شود :
۱- کالای معیوب غیر قابل برگشت به تولید (قراضه) : کالاهایی هستند که از فرٓایند تولید سالم
بیرون نیامده و فاقد مشخصات استاندارد هستند . اینگونه کالاها قابل بازسازی و تعمیر نیستند
، و ممکن است به ارزش بسیار ناچیز به فروش برسند .
۲- کالای معیوب قابل برگشت به تولید : کالاهایی هستند که فاقد مشخصات استاندارد بوده و از
فرٓایند تولید سالم بیرون نیامده اند . اما قابل تعمیر و بازسازی هستند و یا بعنوان مواد اولیه
مجددا به خط تولید برگشت داده می شوند ، مانند ضایعات صنایع پلاستیکی .

۳- پس مانده ها : در برخی از صنایع ، بخشی از مواد اولیه وارده به تولید بصورت زاید به دور ریخته می
شود ، مانند پوسته برنج در کارخانه شالی کوبی و یا مواد زاید به جا مانده از سنگ معدن به هنگام
جداسازی فلز از سنگ . در برخی از صنایع پس مانده ها دارای ارزش فروش هستند .
۴- افت : کاهشی است که در نتیجه تکمیل کالا در فرٓایند تولید ایجاد می شود ، مانند تبخیر در کارخانه
تولید شیر و یا آبرفتگی در صنایع نساجی و یا نشتی .
۵- خرده ریز (آشغال یا دورریز) : بخشی از مواد اولیه است که در نتیجه تولید محصول به صورت خرده
ریز ظاهر می شود . مثل خاک اره در کارخانه چوب بری و یا چوبهای بریده شده در کارخانه مبل
سازی .
خرده ریز یا آشغال ممکن است دارای ارزش فروش باشد .

هزینه یابی ضایعات : 

از نظر هزینه یابی ، ضایعات به دو دسته تقسیم می شود :
الف – ضایعات عادی : ضایعاتی است که غیر قابل اجتناب است و در فرٓایند تولید به ناچار ایجاد می شود (مانند تبخیر) و میزان آن از قبل پیش بینی شده است .
ب – ضایعات غیر عادی : ضایعاتی است که قابل اجتناب است و میزان آن از قبل پیش بینی
نشده است و معمولا در اثر وقوع رویدادهای غیر عادی مانند قطع برق و یا خرابی ماشین آلات
ایجاد می شود .
هزینه ضایعات عادی به عنوان یکی از اقلام هزینه های تولید تلقی شده و مانند هزینه های تولید
(مواد و تبدیل ) با توجه به مقطع بروز ضایعات به واحدهای سالم تخصیص می یابد .

صورتی که ضایعات عادی بطور مستمر و یکنواخت و یا در ابتدای فرٓایند تولید ایجاد شود ، هزینه ضایعات 
عادی به تمام واحدها اعم از واحدهای تکمیل شده انتقال یافته و موجودی کالای در جریان ساخت آخر دوره
تخصیص می یابد . برای تحقق این امر ، تعداد ضایعات عادی در جدول معادل آحاد تکمیل شده ارائه نمی
شود تا اینکه هزینه ضایعات عادی به طور خودکار تسهیم شود .
در صورتی که ضایعات عادی در انتهای فرٓایند تولید ایجاد شود (شناسایی شود ) ، تعداد ضایعات عادی در 
جدول معادل آحاد تکمیل شده منظور و هزینه ضایعات عادی فقط به کالای تکمیل شده تخصیص می یابد .
در صورتی که ضایعات عادی در مقطع خاصی از فرٓایند تولید ایجاد یا شناسایی شود ، در جدول معادل آحاد 
تکمیل شده محاسبه ، و هزینه ناشی از آن بین کالای تکمیل شده و کالای درجریان ساخت ( در صورتی که از
نقطه بازرسی گذشته باشد ) به نسبت تسهیم می شود .
اگرچنانچه ضایعات عادی دارای ارزش فروش باشد ، مبلغ فروش برٓاوردی ضایعات از کل هزینه های تولید 
کسر و به عنوان موجودی ضایعات در دفاتر ثبت می شود .

در مورد ضایعات غیر عادی

؛ صرفنظر از مقطع بروز ضایعات ، تعداد واحدهای ضایع شده در جدول معادل آحاد تکمیل شده محاسبه می شود . سپس در جدول تخصیص
هزینه های تولید ، قیمت تمام شده واحدهای ضایع شده مانند کالای سالم محاسبه شده و بعنوان زیان ناشی از ضایعات در دفاتر ثبت و در صورت سود و زیان دوره مالی
منعکس می گردد .
همچنین اگر ، ضایعات غیر عادی دارای ارزش فروش باشد ، ارزش برٓاوردی فروش واحدهای ضایع شده محاسبه شده و از کل زیان ناشی از ضایعات کسر و بعنوان
موجودی ضایعات در دفاتر منعکس می شود .

۱ نحوه هزینه یابی ضایعات را بطور خلاصه نشان می دهد : – جدول ۱ نحوه وقوع ضایعات
نقطه بازرشی (شناسایی)
ضایعات

نوع ضایعات

نحوه ارائه در گزارش هزینه های تولید نحوه هزینه یابی ضایعات منظور شده به

حساب
۱- بطور مستمر و
یکنواحت در فرٓایند تولید
۲- در ابتدای فرٓایند تولید
در انتهای فرٓایند تولید
در ابتدای فرٓایند تولید
عادی
در جدول معادل آحاد ارائه نمی
شود
هزینه ضایعات عادی به وسیله تمام واحدها اعم از
موجودی پایان دوره و واحدهای تکمیل شده و
انتقالی بطور خودکار جذب می شود
هزینه های
محصول
غیر عادی
در جدول معادل آحاد ارائه می
شود
هزینه ضایعات غیر عادی مانند کالای سالم محاسبه
می شود و به حساب سود و زیان انتقال می یابد
هزینه های دوره
در مقاطع خاصی از فرٓایند
تولید (بغیر از ابتدا و
انتها)
۴- در انتهای فرٓایند تولید
در مقاطع خاص
در انتهای فرٓایند تولید
عادی
در جدول معادل آحاد ارائه می
شود
هزینه ضایعات عادی به وسیله تمام واحدهای تولید
که از نقطه بازرسی گذشته اند جذب می شود
نکته : در صورتی که درصد تکمیل کالای در جریان
ساخت آخر دوره از نقطه بازرسی بیشتر باشد ،
هزینه ضایعات عادی بین کالای تکمیل شده و در
جریان ساخت تسهیم به نسبت می شود
هزینه های
محصول
غیر عادی

در جدول معادل آحاد ارائه میشود

هزینه های ضایعات غیر عادی مانند کالای سالم
محاسبه می شود و به حساب سود و زیان انتقال می
یابد
هزینه های دوره

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “حسابداری صنعتی (۲)”
بالا