3,000 تومان

دانلود طرح توجیهی پارچه بافی

فصل اول

بررسي بازار

مطالعه و شناخت محصول

عوامل موثردر انتخاب يك ماشين بافندگي

نام محصول در تعريف

وارداتي يا صادراتي بودن كالا

نامهاي تجاري

مختصات فيزيكي

دانلود طرح توجیهی پارچه بافی

3,000 تومان