امتیاز 5.00 از 5 امتیاز 1 مشتری
(دیدگاه کاربر 1)

2,000 تومان

روش تحقیق در حقوق مفهوم علم :اصطلاحي :در معاني مختلفت توسط دانشمندان تعريف شده است كه براساس نقش علم و وظيفه وهدف آن تعاريف متعدد ارائه

روش تحقیق در حقوق

2,000 تومان