امتیاز 5.00 از 5 امتیاز 1 مشتری
(دیدگاه کاربر 1)

4,900 تومان

ریاضی پنجم فصل دوم

مجموع درس ها

  • تقسیم کسرها
  • ضرب کسر
  • ضرب اعداد مخلوط
  • جمع و تفریق عددهای مخلوط
  • کسرهای بزرگتر از واحد

بصورت کامل

ریاضی پنجم فصل دوم | درس تقسیم کسرها ،ضرب کسر ،ضرب اعداد مخلوط و …

4,900 تومان