" />ریاضی پنجم فصل چهارم | درس تقارن ، تقارن مرکزی ، زاویه و نیمساز ،چند ضلعی ها | دانشکده ها
امتیاز 4.00 از 5 امتیاز 1 مشتری
(دیدگاه کاربر 1)

4,900 تومان

ریاضی پنجم فصل چهارم

  • درس تقارن
  • تقارن مرکزی
  • زاویه و نیمساز
  • چند ضلعی ها چند ضلعی ها و مجموع زاویه های
ریاضی پنجم فصل چهارم
ریاضی پنجم فصل چهارم | درس تقارن ، تقارن مرکزی ، زاویه و نیمساز ،چند ضلعی ها

4,900 تومان