شبکه هوشمند سراسری ملی

شبکه هوشمند

دانشکده ها:شبکه هوشمند سراسری ملی

فهرست مطالب

مقدمه  ۲

شبکه هوشمند چیست؟  ۳

معرفی سرویسها        ۴

مخاطبان مطلوب واستفاده کنندگان سرویسهای شبکه هوشمند  ۵

تعرفه سرویسهای شبکه هوشمند سراسری ملی  ۶

راهنمای مشترکین

مقدمه شبکه هوشمند شبکه تلفنی با ارائه سرویسهای مکالمه ای بلادرنگ، سرویسهای یکپارچه دیجیتالی، تاکنون نیازهای معمول مشترکین را برآورده ساخته است. ولی امروزه خواسته های جدید مشترکین و انتظارات آنان با توجه به سرویسهای اینترنتی ، طراحان و سازندگان سیستم های مخابراتی را بر آن داشته است تا با طراحی شبکه هوشمند( IN)، انتظارات مشترکین را با ارائه سرویسهای جذاب IN برآورده سازند.

شبکه هوشمند چیست؟ شبکه هوشمند، شبکه ای است که در بالای شبکه مخابراتی قرار می گیرد. در این شبکه انواع و اقسام سرویسها به صورت ارزش افزوده براحتی و با انعطاف پذیری وسرعت زیاد قابل تعریف و ارائه می باشند و پارامتر های این سرویسها توسط خود مشترکین نیز قابل مدیریت می باشد.

معرفی سرویسهای شبکه هوشمند سراسری ملی شرکت ارتباطات زیر ساخت

شماره فراگیرUniversal Access Number (UAN)

مکالمه اعتباری Prepaid

مکالمه رایگان Free Phone (FPH)

تماس انبوه Mass Calling (MAS)

شبکه خصوصی مجازیVirtual Private Network (VPN)

شماره اختصاصی Personal Number Service (PNS)

رای گیری(نظر سنجی) تلفنی    Televoting (VOT)

مشاوره تلفنی Premium Rate (PRM)

مخاطبان و استفاده کنندگان سرویسهای شبکه هوشمند

شرکتها یا سازمانهایی که احتمال تغییر محل جغرافیایی خود را می دهند، شرکتها یا سازمانهایی که دارای واحدهای گسترده در سطح شهر یا شهرستانها می باشند، سازمانهایی نظیر هواشناسی، هواپیمایی، ورزشی و غیره جهت خدمات اطلاع رسانی به عموم مردم، اشخاصی که از اینترنت استفاده می نمایند، سازمان صدا و سیما جهت برنامه های پر مخاطب رادیویی و تلویزیونی، تمام سازمانها و شرکتهایی که از طریق تبلیغات خواهان توسعه بیشتر می باشند و ……

تعرفه سرویسهای شبکه هوشمند سراسری ملی (IN)

شبکه هوشمند سراسری ملی

شبکه هوشمند

راهنمای مشترکین جهت برقراری سرویسهای IN

تمامی مشترکین در سراسر کشور با مراجعه به دفاتر امور مشترکین شهرستان محل سکونت قادر خواهند بود با توجه به تکمیل فرم درخواست برقراری سرویس مورد نظر اقدام نمایند. تمامی مشترکین محترم توجه دارند که ابتدا برای دریافت هرگونه اطلاعات جهت برقراری، رفع خرابی، نارسایی، تعرفه ها و صورتحساب سرویسهای مورد نظر باید به امور مشترکین شهرستان یا مرکز تلفن خود مراجعه نمایند.

ادارات پاسخگوی شبکه هوشمند ملی

سرویسهای قابل ارائه در شبکه هوشمند سراسری ملی

شماره فراگیر

فعالیت کشاورزی فعالیت کشاورزی عبارت است از مدیریت بر دگردیسی داراییھای زیستی برای فروش، تبدیل بھ تولید کشاورزی یا افزایش داراییھای زیستی. برخی ویژگیھای مشترک فعالیتھای کشاورزی بھ شرح زیر می باشد : الف. قابلیت تغییر. حیوانات و گیاھان زنده بھ صورت بالقو ه توانایی دگردیس ی زیستی دارند، ب . مدیریت تغییر. مجموعھ فعالیتھایی کھ از طریق بھینھ سازی و ایجاد شرایط لازم (از قبیل سطوح تغذیھ، رطوبت، و…) فرایند دگردیسی را تسھیل می کند. چنین مدیریتی فعالیت کشاورزی را از سایر فعالیتھا متمایز می سازد، و ج . اندازه گیری تغییر. تغییرات کیفی (برای مثال، اصلاح نژاد، درج ھ غلظت، و …) یا تغییرات کمی (برای مثال، تولید مثل، وزن، و …) ناشی از دگردیسی بھ عنوا ن شاخصھای فعالیت معمول مدیریت، اندازه گیری و نظارت می شود.

شبکه هوشمند

مکالمه اعتباری

در این سرویس به هر استفاده کننده یک کد دسترسی خاص و یک شماره رمز کارت(PIN)  داده خواهد شد . دارنده این سرویس از هر خط تلفن بدون استفاده از سکه یا حتی تجهیزات کارت خوان خاص ارتباط تلفنی خود را برقرار می نماید. تلفن کننده بعد از شماره گیری کد خاص، شماره رمز کارت خود را شماره گیری می نماید و بعد از تائید، شماره تلفن طرف مقابل را مستقیمآ شماره گیری می کند و هزینه مکالمه برای هر مکالمه به طور اتوماتیک از مقدار اعتبار کارت شخص کسر خواهد شد.  یعنی دارنده این سرویس فقط با دانستن کد دسترسی و رمز از هر خط تلفنی می تواند به حساب خودش استفاده کند.

شبکه هوشمند

مکالمه رایگان

در این سرویس در حقیقت مشترک این سرویس می پذیرد که هزینه مکالمات دریافتی به عهده او باشد و جهت هرگونه مکالمه برای او هزینه مکالمه منظور گردد.

  پرداخت هزینه ارتباط توسط مشترک تلفن شونده باعث تشویق مشتریان دربرقراری ارتباط و راهی برای توسعه شرکت یا سازمان دارنده این سرویس جهت تبلیغات می باشد.

مکالمه رایگان

تماس انبوه

با استفاده ازاین سرویس، شبکه هوشمند می تواند به طور موقت یک شماره تلفن را جهت استفاده کننده ازاین سرویس اختصاص دهد. این سرویس دربرگیرنده ترافیک های تلفنی با حجم بالا می باشد، که در یک زمان وارد شبکه مخابراتی می شود و به یک یا چند مقصد هدایت می گردد.

مانندشماره تلفنی که تلویزیون برای بعضی از برنامه های پر مخاطب مثل مسابقات اعلام می کند و تماس گیرندگان زیادی دارد. شبکه هوشمند در صورت وجود یک خط آزاد، مکالمه را به مقصد ختم می کند و در غیر آین صورت مکالمه را به یک پیام متصل می کند.

شبکه تلویزیونی دارای سرویس تماس انبوه

شبکه خصوصی مجازی

بااستفاده از شبکه هوشمند (IN) و امکانات شبکه عمومی می توان یک شبکه اختصاصی و مجازی برای دارندگان این سرویس ایجاد نمود. شرکتها یا سازمانهایی که دارای واحدهای گسترده در سطح کشور یا شهرستانها می باشند، می توانند با استفاده از سرویس VPN یک شبکه اختصاصی برای خود ایجاد کنند.

شبکه ایجاد شده تمامی قابلیتهای تلفن داخلی (PABX) شرکتها و سازمانها را داشته و حتی می تواند سرویسهایی مانند انتقال مکالمه، انتظار مکالمه و… را نیز داشته باشد. با استفاده از سرویس VPN علیرغم فاصله فیزیکی بین بخشهای مختلف یک شرکت، آنها می توانند مانند سازمانی که داخل یک ساختمان می باشند دارای شماره تلفنهای کوتاه سه یا چهار رقمی باشند.

شبکه خصوصی مجازی

شماره اختصاصی

مشترک با داشتن یک شماره ویژه که متعلق به  شبکه هوشمنداست قادر به استفاده از سرویسهای مخابراتی در هر نقطه از شبکه (کشور) و با قابلیت زمان بندی می باشد. یعنی کلیه سرویس های فعال شده روی خط مشترک هنگام جا به جایی یا مسافرت به هر نقطه دیگری از کشور قابل استفاده می باشند .

شماره اختصاصی

رای گیری تلفنی

از این سرویس برای رای گیری (نظر سنجی) تلفنی و مسابقات تلفنی استفاده می شود. استفاده کننده از این سرویس رادیو، تلویزیون، نهادها یا شرکتها می باشند. به عنوان مثال یک شرکت تولیدی با استفاده از سرویس VOT برای نظر سنجی درباره کیفیت محصول جدیدش از مصرف کنندگان می خواهد تا با شماره XXXXXXX  تماس گرفته و با وارد کردن یکی از اعداد ۱ تا ۴ نظراتشان را اعلام نمایند .

رای گیری تلفنی

مشاوره تلفنی

با استفاده از این سرویس خدمات اطلاع رسانی ومشاوره از طریق افراد وشرکتها به عموم مردم ارائه می شود و درعین حال باعث درآمدزایی برای سازمانها و شرکتهای طرف قرارداد خواهد شد.

به عنوان مثال دفترمشاوره (مانندخدمات مشاوره حقوقی، پزشکی وغیره )  با شرکت مخابراتی که این سرویس را ارائه می دهد قرارداد بسته که مثلا هر پالس تلفنی که به آن دفتر زده می شود ، مبلغ آن از قیمت پالس معمولی بیشتر در نظر گرفته شود . سپس طبق قرارداد درصدی از مبلغ فوق به شرکت مخابراتی ودرصد باقیمانده به دفتر مشاوره تعلق می گیرد .

مشاوره تلفنی

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “شبکه هوشمند”