3,500 تومان

تولید صندلی پلاستیکی

 

 

 

 

1-2) فرایند تولید 

2-2) نمودار فرآیند تولید 

3-2) ابزار و ماشین‌آلات موردنیاز و منابع تأمین آن 

4-2) طرح استقرار ماشین‌آلات

6-2) ظرفیت تولید

 

طرح توجیهی تولید صندلی پلاستیکی

3,500 تومان