3,500 تومان

طرح توجیهی مونتاژ باتري خودرو

 

 

 

 

فصل اول

 

معرفي محصول.

انواع باتري سرب-اسيدي

مشخصات محصول…

استاندارد محصول…

جدول استانداردهاي بين المللي.

بررسي بازا

 

طرح توجیهی مونتاژ باتری خودرو

3,500 تومان