3,000 تومان

پرورش طيور گوشتي

 

 

 

 

 

 

 

بيماري هاي ميكروبي

طرح توجیهی پرورش طيور گوشتي بیماری های میکروبی مهمترين بيماري هاي ميكروبي كه از مادر به جوجه منتقل شده اند عبارتند از:

بيماري هاي سالمونلائي (Salmonella) و بيماري هاي دسته مايكوپلاسماها (Mycoplasma) عفونت هاي سالمونلائي كه از مادر به جوجه منتقل مي شود

 

 

طرح توجیهی پرورش طیور گوشتی

3,000 تومان