3,500 تومان

پرورش و نگهداری زنبور عسل

 

 

 

 

مشخصات سرمایه گذاری طرح :

 

 

   سرمایه گذاری کل طرح :        ۸۹۲٫۹۸       میلیون ریال

 

   سرمایه گذاری ثابت :             ۸۳۹٫۸۹       میلیون ریال

 

   سرمایه در گردش :                ۵۳٫۱۰         میلیون ریال

 

   در آمد سالانه :                     ۱۰۰۰٫۰۰    میلیون ریا

 

طرح توجیهی پرورش و نگهداری زنبور عسل

3,500 تومان