" />طرح جابر اسکلت انسان پنجم دبستان | دانشکده ها دانلود طرح جابر مدل اسکلت انسان
امتیاز 5.00 از 5 امتیاز 1 مشتری
(دیدگاه کاربر 1)

3,000 تومان

طرح جابر مدل اسکلت انسان

 

اسكلت به بدن شكل مي دهد، به عنوان تكيه گاهي براي آن عمل مي كند و از آن حفاظت مي كند. اين اسكلت از ۲۰۶ استخوان تشكيل مي شود كه خود تحت حمايت غضروف (يك ماده سفت و ليفي)

طرح جابر مدل اسکلت انسان پنجم دبستان
طرح جابر اسکلت انسان پنجم دبستان

3,000 تومان