طرح جابر روشهای نگهداری و ذخیره غذا قبل از اختراع یخچال سوم دبستان | دانشکده ها
امتیاز 5.00 از 5 امتیاز 1 مشتری
(دیدگاه کاربر 1)

3,500 تومان

طرح جابر روشهای نگهداری و ذخیره غذا قبل از اختراع یخچال سوم دبستان

تاریخچه مواد غذائی نشان می دهد که در طول سالها با تجارب علمی و عملی محققین روشهائی را جهت نگهداری غذاها کشف نموده اند که امروز در سطح جهان از آنها استفاده می شود.

 

طرح جابر روشهای نگهداری و ذخیره غذا قبل از اختراع یخچال سوم دبستان
طرح جابر روشهای نگهداری و ذخیره غذا قبل از اختراع یخچال سوم دبستان

3,500 تومان