طرح درس خودخواهی

 

فرمت فایل : .docx

 

 

 

تعداد صفحه : ۸ صفحه

طرح درس

 

درس خودخواهی

قسمتی از متن :

 

‏نام و نام خانوادگی : افسانه اسمی پور

 

‏نام درس ‏ ‏ ‏ ‏ ‏پایه : ‏ ‏ ‏ مدت : ۴۵ دقیقه

طرح درس خودخواهی

‏موضوع :‏ خودخواهی

 

‏هدف کلی :‏ آشنایی دانش آموزان با مفهوم خودخواهی

 

‏اهداف جزئی :‏ دانش آم‏و‏ز‏ان‏ بعد از پایان درس باید :

 

‏دانستنی ها :

 

‏بداند عاقبت تنبلی چه خواهد شد .

 

‏زیانهای خودخواهی چیست .

 

‏چگونه همه باید با هم ارتباط داشته باشند.

 

‏مهارت :

 

‏فراگیر بداند تنبلی و خودخواهی چگونه بر روابط او با دیگران تاثیر خواهد گذاشت .

 

‏نگرش:

 

‏نسبت به برقراری ارتباط صحیح با دیگران علاقه و رغبت نشان دهند.

 

‏زیانهای خودخواهی را بدانند و به عنوان یک رفتار نکوهش شده آن را فراگیرند.

طرح درس خودخواهی

‏اهداف رفتاری :

 

‏فراگیر یاد می گیرد که تبلی و خودخواهی باعث می ‏شود او با دیگران هیچگاه نتواند ‏رابطه ای دوستانه داشته باشد .

 

‏فراگیر یادمی گیرد هرکس خودش باید کارهای شخصی اش را انجام دهد و هیچ کاری را به عهده دیگران نگذارد .

 

‏رفتار ورودی :‏ ‏دانش آ‏موز قبل از ورود به درس :

 

‏بدیهای تنبلی و خودخواهی را تا حدی می داند.

 

‏می داند هرکس خودش باید کارهی شخصی اش را انجام دهد.

 

‏می داند ممکن است تنبلی بر روابط او با دیگران تاثیر منفی می گذارد .

طرح درس خودخواهی

‏ارزشیابی تشخیصی ‏:

 

‏از روی داستان یک ‏ب‏ار بخوانند .

 

‏پرسیدن چند پرسش مثل :

 

‏آیا ما تنبلی را دوست دارید ؟

 

‏آیا خودخواهی عمل پسندیده ایی ست ؟

 

‏آیا شما دوست دارید دستانتان از شما ناراحت شوند؟

 

‏فعالیت شاگردان

 

‏زمان

 

‏وسایل

 

‏روش

 

‏فعالیت معلم

 

‏دانش آموزان به سوالات پاسخ می دهد و یکی از دانش اموزان داستان را ‏ ‏می خواند

 

‏پرسش و پاسخ

 

‏کارهای مقدماتی‏ ‏:‏ ‏سلام و احوال پرسی، حضور و غیاب، بررسی‏ ‏وضعیت روحی و جسمانی دانش آموزان و خواندن داستان

 

‏ فراگیران جواب می دهند که رفتارهای خوب کدامند و رفتارهای بد دام، و در مورد آنها توضیح می دهند.

 

‏پوشش چست بر تابلو

 

‏توضیعی و پرسش و پاسخ و همکاری

 

‏ایجاد ا‏ن‏گیزه و آمادگی‏ ‏: ‏برای آمادگی تصاویری از چندرفتارخوب وبد به دانش آموزان نشان می دهیم و ازآنها می خواهیم به صورت گروهی ‏و‏ انفرادی در مورد تصاویر توضیح دهندوبگویندکدامیک از رفتارهابهتراست‏.

 

‏گوش می دهند‏.

 

‏سخنرانی

 

‏تعیین هدف:‏به دانش آموزان یادمیدهیم ‏که موضوع داستان درمورد‏خو‏دخواهی ‏وعادت بدتنبلی است واینکه چه تاثیری در روابط فردبادیگران خواهدگذاشت

 

‏دانش آمو‏زان با ذوق و شوق خاصی با اجرای ن‏مایش می پردازند و به پرسش های معلم پاسخ و هرکسی بتواند با تقلید صدا، صدای حیو‏ا‏نات ‏را اجرا و به زبان حیوانی داستان را تعریف کند‏.‏

‏کارت تصویر نقاشی

 

‏نمایشی توضعی ، پرسش وپاسخ

 

‏ارئه محتوا:‏ ‏پس ازایجاد انگیزه شکلهایی از چندنوع رفتاخوب وبد به فراگیران نشان می دهیم و از آنهاسوالاتی می پرسیم ‏که‏ در رابطه با تصاویر کدام ‏رفتار خوب و بیانگریک شخصیت مناسب و کدام رفتار رشت وناپسند است وباعث می شود که دوستانمان از م‏ادور بشوند پس از شنیدن پاسخ فراگیران و اظهارنظ‏ر آنها ‏شروع ب‏ه‏ تعریف داستان می کنی‏م و برخی قسمت راازدانش آموزان‏ ‏می خواهیم به صورت نمایش اجرا کند و بعضی از قسمت ها‏ی‏ داستان را با استفاده از کارت تصاویر نشان می دهیم حد فاصل قسمت های مختلف داستان ‏از دانش اموزان اظهارنظر می خواهیم ‏ک‏ه مثلاً ‏ا‏دامه متن در این داستان ‏چه خواهد شد یا اینک‏ه اگر شما بجای فلان شخصیت بودید چه عکس العملی نش‏ا‏ن خواهید داد .

1 دیدگاه برای طرح درس خودخواهی

  1. admin 1

    طرح درس خودخواهی

دیدگاه خود را بنویسید