طرح درس سالانه دوم راهنمايي رياضي | دانشکده ها طرح درس سالانه رياضي

2,000 تومان

 

طرح درس سالانه دوم راهنمايي رياضي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‏ معارفه – آزمون از رياضي كلاس پنجم – گروه بندي دانش آموزان

 

‏امتحان كتبي يا شفاهي

 

‏2

 

‏4- 1

 

‏يادآوري اعدادو چهار عمل اصلي – اجزا و روابط تقسيم – بخش پذيري

 

‏حل كاردر كلاس ها – كتاب – ماشين حساب

طرح درس سالانه دوم راهنمایی ریاضی
طرح درس سالانه دوم راهنمایی ریاضی

2,000 تومان

دسته: