طرح درس سالانه دین و زندگی۲

دسته: تاریخ انتشار: 11 سپتامبر 2018آخرین بروز رسانی: 7 آوریل 2020
قیمت محصول

900 تومان

جزئیات بیشتر

تماس با ما

هفت روز هفته 24 ساعت تلگرام واتساپ تلفن 09103705578 دوستان خوب در صورت هر گونه مشکل پیشنهاد انتقاد حتماً از این بخش  شماره تلفن با ما در ارتباط باشید ما پذیرای هر گونه نظر هستیم.نظرات شما سرمایه ماست.

 

توضیحات مختصر محصول
طرح درس سالانه دین و زندگی۲

طرح درس سالانه دین و زندگی۲

طرح درس سالانه دین و زندگی۲

 

فرمت فایل : .doc

 

 

 

تعداد صفحه : ۶ صفحه

 

 

‏نام درس:دین وزندگی‏۳

 

‏کلاس :‏ سوم‏ دبیرستان

 

‏مفاهیم اصلی کتاب

 

‏نبوت – امامت

 

‏(طرح درس سالانه)

 

‏مدت جلسات:

 

‏۹۰‏ دقیقه

 

‏نام دبیرستان :

 

‏مجتمع امام رضا(ع)

 

‏نام دبیر:

 

‏علی اکبر شریعت

 

‏ماه

 

‏تاریخ جلسات

 

‏عنوان دروس

 

‏هدف کلی درس

 

‏اهداف آموزشی

 

‏فعالیت های دیگر و وسایل لازم

طرح درس

‏مهر

 

‏جلسه اول :

 

‏بیداری

 

‏درک‏ نیازهای بنیادین انسان وناتوان‏ی عقل بشری در پاسخ گویی کامل به این نیازها

 

‏۱- ‏بیان نیاز های بنیادین انسانی وفرق گذاشتن با نیازهای دیگر

 

‏۲- توانایی درتوضیح رابطه ی عقل با این نیازها وراه های پاسخ گویی به آنها

 

‏تخته سیاه،گچ

 

‏(پرسش وپاسخ‏ ،گروهی‏)

 

‏جلسه دوم:

 

‏لطف الهی

طرح درس سالانه دین و زندگی۲

 

‏آشنایی با شیوه های هدایت گری خداوند در مورد انسان برای پاسخ گویی به نیاز های اساسی وی

 

‏۱- ‏توضیح درباره هدایت عمومی موجودات

 

‏۲- تبیین تناسب میان هدایت با خلقت وغایت

 

‏۳- تبیین چگونگی هدایت انسان با توجه به ویژگی ها وغایت خاص وی ۴- ‏قرائت صحیح آیات وتوانایی ترجمه برخی از آنها

 

‏قرآن مجید،ضبط صوت ونوار،تخته سیاه،گچ ،

طرح درس سالانه دین و زندگی۲

 

‏(گروهی)

 

‏جلسه سوم :

 

‏بیداری

 

‏لطف الهی

 

‏ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه وتحقیق

 

‏ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه وتحقیق

 

‏قرآن مجید،تخته سیاه گچ

طرح درس سالانه دین و زندگی۲

 

‏جلسه چهارم:

 

‏بیداری

 

‏لطف الهی

 

‏سنجش پیشرفت تحصیلی

 

‏سنجش پیشرفت تحصیلی

 

‏ارزشیابی

طرح درس سالانه دین و زندگی۲

 

‏جلسه پنجم :

 

‏هدایت مستمر

 

‏درک این حقیقت که خداوند یک دین ویک برنامه برای مردم فرستاده وپیامبران ، راهنمایاتن مردم به همان دین بوده اند.

 

‏۱- ‏بیان ویژگی های فطری انسان به عنوان عامل وحدت برنامه انسانها‏ ۲- تبیین این موضوع که پیامبران مبلغ دین واحد بوده اند.

 

‏۳- بیان مهم ترین ویژگی پیامبران یعنی عصمت۴- تبیین علت آمدن پیامبران متعدد ۵- توضیح ختم پیانبری در حضرت محمد(ص)۶-‏ قرائت صحیح آیات وتوانایی ترجمه برخی از آنها

 

‏قرآن مجید،ضبط صوت ونوار،تخته سیاه،گچ (پرسش وپاسخ)

طرح درس سالانه دین و زندگی۲

‏جلسه ششم:

 

‏هدایت مستمر

 

‏ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه وتحقیق

 

‏ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه وتحقیق

 

‏قرآن مجید،تخته سیاه گچ

طرح درس سالانه دین و زندگی۲

‏آبان

 

‏جلسه‏ اول‏ :

 

‏معجزه ای از نوع کتاب

 

‏آشنایی بیشتربا قرآن کریم به عنوان سند نبوت ومعجزه ی خاتمیت وابعاد این معجزه

 

‏۱- سندیت قرآن کریم بر نبوت پیامبر اکرم(ص) را توضیح دهند

 

‏۲- تناسب بین‏ معجزه ی پیامبر اکرم(ص) با ختم نبوت را تبیین کنند. ۳- جنبه های گوناگون اعجاز قرآن کریم را توضیح دهد.

 

‏۴- قرائت صحیح آیات وتوانایی ترجمه برخی از آنها

 

‏قرآن مجید،ضبط صوت ونوار،تخته سیاه،گچ (پرسش وپاسخ ،گروهی)

طرح درس سالانه دین و زندگی۲

‏جلسه ‏دوم‏:

 

‏معجزه ای از نوع کتاب

 

‏ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه وتحقیق

 

‏ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه وتحقیق

 

‏قرآن مجید،تخته سیاه گچ

طرح درس سالانه دین و زندگی۲

‏جلسه سوم:

 

‏هدایت مستمر

 

‏معجزه ای از نوع کتاب

 

‏سنجش پیشرفت تحصیلی

 

‏سنجش پیشرفت تحصیلی

 

‏ارزشیابی

 

‏ماه

 

‏تاریخ جلسات

 

‏عنوان دروس

 

‏هدف کلی درس

 

‏اهداف آموزشی

 

‏فعالیت های دیگر و وسایل لازم

 

‏آبان

 

‏جلسه چهارم‏ :

 

‏گستره ی رسالت پیامبر(ص)

 

‏شناخت قلمرو رسالت‏ ‏پیامبر اکرم (ص)وتوانایی تبیین آن قلمروها

 

‏۱- ‏تبیین قلمرو اول: دریافت وابلاغ وحی به مردم

 

‏۲- تبیین قلمرو‏ ‏دوم‏: مرجعیت علمی‏۳- تبیین قلمرو ‏سوم: ولایت ظاهری‏۴- تبیین قلمرو‏چهارم: ولایت معنوی ۵- تطبیق آیات درس بر قلمروهای ذکر شده ۶- قرائت صحیح آیات وتوانایی ترجمه برخی از آنها

 

‏قرآن مجید،ضبط صوت ونوار،تخته سیاه،گچ ‏(پرسش وپاسخ ،گروهی)

 

‏جلسه ‏پنجم‏:

 

‏گستره ی رسالت پیامبر(ص)

 

‏ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه وتحقیق

 

‏ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه وتحقیق

 

‏قرآن مجید،تخته سیاه گچ

 

‏جلسه ‏ششم‏ :

 

‏تداوم رسالت

 

‏آشنایی با چگونگی تداوم رسالت پس از پیامبر اکرم (ص) .تبیین این چگونگی.

 

‏۱- بیان ضرورت تداوم رسالت پس از رسول اکرم (ص)

 

‏۲- تبیین تداوم قلمروهای سه گانه رسالت در شکل امامت

 

‏۳- بیان نمونه هایی از روایات وآیات پیرامون تعیی‏ن‏ امام

 

‏۴- قرائت صحیح آیات وتوانایی ترجمه برخی از آنها

 

‏قرآن مجید،ضبط صوت ونوار،تخته سیاه،گچ (پرسش وپاسخ ،گروهی)

 

‏آ‏ذر

 

‏جلسه ‏اول‏:

 

‏تداوم رسالت

 

‏ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه وتحقیق

 

‏ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه وتحقیق

 

‏قرآن مجید،تخته سیاه گچ

 

‏جلسه ‏دوم‏:

 

‏گستره ی ر‏سالت ‏پیامبر(ص)‏،‏تداوم رسالت

 

‏سنجش پیشرفت تحصیلی

 

‏سنجش پیشرفت تحصیلی

 

‏ارزشیابی

 

‏جلسه ‏سوم‏:

 

‏وضع فرهنگی وسیاسی عصر ائمه(ع)

 

‏آشنایی اجمالی با وضع فرهنگی وسیاسی عصر ائمه(ع)

 

‏۱- تبیین انحراف از مسیر تعیین شده از جانب پیامبر(ص)

 

‏۲- شناخت مسائل جدیدی که به توسعه ی سرزمیت های اسلامی پدید آمد.

 

‏۳- قرائت صحیح آیات وتوانایی ترجمه برخی از آنها

 

‏قرآن مجید،ضبط صوت ونوار،تخته سیاه،گچ (پرسش وپاسخ ،گروهی)

 

‏جلسه ‏چهارم‏ :

 

‏وضع فرهنگی وسیاسی عصر ائمه(ع)

 

‏ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه وتحقیق

 

‏ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه وتحقیق

 

‏قرآن مجید،تخته سیاه گچ

 

‏جلسه ‏پنجم‏ :

 

‏احیای ارزش های راستین

 

‏آشنایی با محورهای اصلی اقدامات ائمه اطهار(ع)در جهت ایفای مسئولیت های مربوط به امامت

 

‏۱-‏ بیان اقدامات ائمه اطهار(ع)در جهت قلمرو مرجعیت علمی.

 

‏۲- بیان مجاهدات ائمه اطهار(ع)در جهت قلمروولایت ورهبری.

 

‏۳- بیان اقدامات ائمه اطهار(ع)در جهت قلمروولایت معنوی.

 

‏۴- تبیین اسوه بودن معصومین (ع)وچگونگی درس گرفتن از آنان ۵- قرائت صحیح آیات وتوانایی ترجمه برخی از آنها

 

‏قرآن مجید،ضبط صوت ونوار،تخته سیاه،گچ (گروهی ، پرسش وپاسخ)

 

‏جلسه ‏ششم:

 

 

‏احیای ارزش های راستین

 

‏ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه وتحقیق

 

‏ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه وتحقیق

 

 
نمایش بیشتر
دیدگاه های کاربران
دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0 امتیاز کلی : 0.0 توصیه خرید : 0 نفر
بر اساس 0 خرید
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “طرح درس سالانه دین و زندگی۲”
قیمت محصول

900 تومان