طرح درس سالانه عربی 1 پیش دانشگاهی انسانی

(دیدگاه کاربر 1)

800 تومان

طرح درس سالانه عربی 1 پیش دانشگاهی انسانی

 

 

 

اسم ونشانه های آن

*فعل ونشانه های آن

*حرف

*اقسام اسم : مثنی ، جمع مذکر سالم ، جمع مونث سالم ، جمع مکسر

 

 

 

دسته:

توضیحات

طرح درس سالانه عربی 1 پیش دانشگاهی انسانی

طرح درس سالانه عربی 1 پیش دانشگاهی انسانی

 

طرح درس سالانه عربی 1

فرمت فایل : .doc 
  
تعداد صفحه : 8 صفحه 

طرح درس سالانه عربی 1 پیش دانشگاهی انسانی    

    سال تحصیلی 88-87                

  مجتمع امام رضا (ع )واحد 11 شهرستان چناران

ترم 1

جلسه

 

 

اهداف کلیدرساهداف جزئی
اول

 

یاد آوری

 

 

 

 

 *یاد آوری تجزیه

و ترکیب  دوره دبیرستان  

دوماقسام کلمه

 

1

المراه النموذجیه

*اسم ونشانه های آن

*فعل ونشانه های آن

*حرف

*اقسام اسم : مثنی ، جمع مذکر سالم ، جمع مونث سالم ، جمع مکسر

 

اولاقسام کلمه

 

1

المراه النموذجیه

*مذکر ومونث

*اقسام مونث

*مواردی که واجب است فعل مونث باشد  

دوماقسام کلمه

 

 

 

1

المراه النموذجیه

حل تمارین درس اول
اول جامد و مشتق

 

 

 

 

2

علو الهمه

*تعریف جامد و مشتق

*انواع مشتق

* روش ساخت اسم تفضیل از ثلاثی مزید و رنگ وعیب 

دومجامد و مشتق

 

 

 

 

2

علو الهمه

حل تمارین درس دوم
اولمعرفه و نکره

 

 

 

3

من یمتطی المجد؟

*تعریف نکره و معرفه

* اقسام معرفه

*جمله صله وضمیر عائد  

دوممعرفه و نکره

 

 

 

 

 

3

من یمتطی المجد؟

حل تمارین درس سوم
اول

 

معرب ومبنی

 

 

 

 

4

العجوز الثائره

*تعریف معرب ومبنی

*کلمات مبنی 

*انواع اعراب وبناء

دوم 

 

 

 

 

  
اولمعرب ومبنی

 

 

 

 

4

العجوز الثائره

*اسم مصور واعراب آن

  *اسم منقوص واعراب آن *اسم ممدود واعراب آن

*اسم صحیح الآخر واعراب آن

*اعراب فرعی در اسم و فعل مضارع

دوم 

معرب ومبنی

 

 

 

 

4

العجوز الثائره

حل تمارین درس چهارم
اول اعراب فعل مضارع

 

 

5

المسلمون اساتذه الحضاره الجدیده 

*مضارع مرفوع

*مضارع منصوب

دوماعراب فعل مضارع

 

 

 

 

 

5

المسلمون اساتذه الحضاره الجدیده 

*مضارع مجزوم

 

اولاعراب فعل مضارع

 

 

 

 

5

المسلمون اساتذه الحضاره الجدیده 

حل تمارین درس پنجم
دوم 

 

 

 

 

  
اول

 

جمله اسمیه و فعلیه 

 

 

 

 

6

السلوک الحیوانی 

*تشخیص جمله اسمه وفعلیه
دومجمله اسمیه و فعلیه 

 

 

 

 

 

6

السلوک الحیوانی 

*اجزاء جمله اسمیه (مبتدا وخبر )

*اقسام خبر

*مطابقت یا عدم مطابقت خبر با مبتدا از نظر جنس وعدد

*ضمیر فصل

*اجزاء جمله فعلیه  

*انواع فاعل

اولجمله اسمیه و فعلیه 

 

 

 

 

 

6

السلوک الحیوانی 

حل نمارین درس ششم
دومجمله اسمیه و فعلیه 

 

 

 

 

 

6

السلوک الحیوانی 

ادامه حل نمارین درس ششم
اول  

 

 

 

 

  
دوم 

 

 

 

 

 حل نمونه سوال امتحانی

وتست

اول 

 

 

 

 حل نمونه سوال امتحانی وتست
دوم 

 

 

 

 

 حل نمونه سوال امتحانی وتست
اول

 

 

 

 

 

 

 امتحانات ترم اول
دوم 

 

 

 

 امتحانات ترم اول
اول 

 

 

 امتحانات ترم اول

طرح درس سالانه عربی 1 پیش دانشگاهی انسانی

1 دیدگاه برای طرح درس سالانه عربی 1 پیش دانشگاهی انسانی

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “طرح درس سالانه عربی 1 پیش دانشگاهی انسانی”