امتیاز 5.00 از 5 امتیاز 1 مشتری
(دیدگاه کاربر 1)

1,400 تومان

طرح درس سالانه هندسه تحليلي و جبر خطي پايه پيش دانشگاهي رشته رياضي

 

 

 

درس : هندسه تحلیلی و جبر خطی پايه : پیش دانشگاهی (رشته ریاضی )
نيمسال دوم ) 87 – 86 )
جلسه تاريخ عناو ين و مو ضو عات تدريس

 

 

 

 

 

طرح درس سالانه هندسه تحليلي و جبر خطي پايه پيش دانشگاهي رشته رياضي
طرح درس سالانه هندسه تحليلي و جبر خطي پايه پيش دانشگاهي رشته رياضي

1,400 تومان

دسته: