طرح درس سالانه ی ادبیات فارسی 2 دبيرستان

امتیاز 5.00 از 5 امتیاز 1 مشتری

700 تومان

طرح درس سالانه ی ادبیات فارسی 2 دبيرستان

هدف کلی درس: آشنایی با آثار برخی از بزرگان ادبی ، دینی ، عرفانی و علمی گذشته و معاصر ایران و جهان

آشنایی با ظرایف ادبی و توانایی به کار گیری درست آن ها

 

دسته:

توضیحات

طرح درس سالانه ی ادبیات فارسی 2 دبيرستان

طرح درس سالانه ی ادبیات

طرح درس سالانه ی ادبیات فارسی

مهرماه

فرمت فایل : .doc

تعداد صفحه : 9 صفحه

طرح درس :

ادبیات فارسی 2

نام و نام خانوادگی  مدرس :

زیبا سادات باقریان

پایه :

دوم دبیرستان

رشته :

کلیه رشته ها

سال تحصیلی :

1397-1398

هدف کلی درس: آشنایی با آثار برخی از بزرگان ادبی ، دینی ، عرفانی و علمی گذشته و معاصر ایران و جهان

آشنایی با ظرایف ادبی و توانایی به کار گیری درست آن ها

توانایی درک و بیان افکار ، ارزش ها ، مفاهیم و پیام های متون ادبی گذشته و حال

درس اول الهی ه000000مای رحمت

هدف ویژه درس

آشنایی با ادب گذشته

آشنایی با نثر عارفانه

آشنایی با نثر مسجع

آشنایی با غزل شور انگیز شهریار در وصف مولای متقیان

فعالیت های دیگر

آشنا یی دانش آموزان با شیوه ی همیاری

گروه بندی دانش آموزان

توضیحاتی در باره ی کلیات ادبی

درس دوم:ادبیات حماسی رستم و اشکبوس

آشنایی با ادبیات حماسی و ویژگی های سبکی شاهنامه

آشنایی با مفاهیم وپیام های شعر حماسی

آشنایی با گونه ای از حماسه ی مصنوع

پرسش شفاهی

توزیع جزوات نمونه سوال

کار گروهی

پاسخ خود آزمایی ها

ارائه ی کتاب شاهنامه و معرفی آثار ی چند درباره ی این کتاب ارزشمند

درس سوم حمله ی حیدری

آشنایی با ادبیات حماسی

آشنایی با گونه ای از حماسه ی مصنوع

پرسش گروهی

کنترل دفاتر دانش آموزان

پاسخ خود آزمایی ها

کار گروهی

درس چهارم و پنجم

ادبیات نمایشی بچه های آسمان

ادبیات داستانی معاصر

کباب غاز یا رساله در حکمت مطلقه ی « از ماست که بر ماست »

آشنایی با فیلم نامه نویسان معروف

آشنایی با نمونه ای از فیلم نامه

آشنایی باعناصر تشکیل دهنده داستان

تفاوت داستان های امروز و دیروز

آشنایی با سیر تحول و جلوه های گوناگون ادبیات داستانی معاصر

آشنایی با نثر ساده و طنز آمیز محمد علی جمال زاده

آزمون ماهانه

نمایش فیلم

( در ساعتی فوق العاده )


 طرح درس سالانه ی ادبیات فارسی 2 دبيرستان آبان ماه

طرح درس :

ادبیات فارسی 2

نام و نام خانوادگی  مدرس : زیبا سادات باقریان

پایه :

دوم دبیرستان

رشته :

کلیه ی رشته ها

سال تحصیلی :

1397-1398

دبیرستان دخترانه امام رضا (ع )

(ناحیه 4)

هدف کلی درس : آشنایی با آثار برخی از بزرگان ادبی ، دینی ، عرفانی و علمی گذشته و معاصر ایران و جهان

آشنایی با ظرایف ادبی و توانایی به کار گیری درست آن ها

توانایی درک و بیان افکار ، ارزش ها ، مفاهیم و پیام های متون ادبی گذشته و حال

ادامه ی

درس پنجم

کباب غاز یا رساله در حکمت مطلقه ی « از ماست که بر ماست »

آشنایی با نثر ساده و طنز آمیز محمد علی جمال زاده

بررسی اشکالات اوراق امتحانی

کنترل جزوات نمونه سوال

پاسخ خود آزمایی ها

درس ششم و هفتم گیله مرد سووشون

آشنیی با نمونه ای از داستان های نویسندگان مبارز ایران

آشنایی با جریان داستان نویسی معاصر ایران

پرسش گروهی

کنترل دفاتر دانش آموزان

پاسخ خود آزمایی ها

فعالیت گروهی

درس هشتم ادبیات پایداری کلبه ی عمو تم

آشنایی با جلوه های اساسی ادبیات پایداری در جهان

آشنایی با نمونهای از ادب مقاومت

آشنایی با برخی از نویسندگان برجسته ی ادب پایداری در جهان

آزمون ماهانه

پاسخ خود آزمایی ها

کنترل جزوات نمونه سوال

کار گروهی