طرح درس سالانه ی ادبیات فارسی ۲ دبیرستان

طرح درس سالانه ی ادبیات فارسی 2 دبیرستان

طرح درس سالانه ی ادبیات

طرح درس سالانه ی ادبیات فارسی

مهرماه

فرمت فایل : .doc

تعداد صفحه : ۹ صفحه

طرح درس :

ادبیات فارسی ۲

نام و نام خانوادگی  مدرس :

زیبا سادات باقریان

پایه :

دوم دبیرستان

رشته :

کلیه رشته ها

سال تحصیلی :

۱۳۹۷-۱۳۹۸

 

هدف کلی درس: آشنایی با آثار برخی از بزرگان ادبی ، دینی ، عرفانی و علمی گذشته و معاصر ایران و جهان

آشنایی با ظرایف ادبی و توانایی به کار گیری درست آن ها

توانایی درک و بیان افکار ، ارزش ها ، مفاهیم و پیام های متون ادبی گذشته و حال

ماههاهفته هاجلسه

روز

تاریخ

درسموضوع و عنوان درسهدف ویژه درسفعالیت های دیگر
مهر 

 

هفته اول

 

۱

شنبه

۶/۷/۹۷

 

 

درس اول

 

 

 

الهی

همای رحمت

آشنایی با ادب گذشته

آشنایی با نثر عارفانه

آشنایی با نثر مسجع

آشنایی با غزل شور انگیز شهریار در وصف مولای متقیان

آشنا یی دانش آموزان با شیوه ی همیاری

گروه بندی دانش آموزان

توضیحاتی در باره ی کلیات ادبی

 

 

 

هفته دوم

 

۲

شنبه

۱۳/۷/۹۷

 

 

 

درس دوم

 

 

ادبیات حماسی رستم و اشکبوس

 

آشنایی با ادبیات حماسی و ویژگی های سبکی شاهنامه

آشنایی با مفاهیم وپیام های شعر حماسی

آشنایی با گونه ای از حماسه ی مصنوع

پرسش شفاهی

توزیع جزوات نمونه سوال

کار گروهی

پاسخ خود آزمایی ها

ارائه ی کتاب شاهنامه و معرفی آثار ی چند درباره ی این کتاب ارزشمند

 

 

 

هفته سوم

 

۳

شنبه

۲۰/۷/۹۷

 

 

درس سوم

 

حمله ی حیدری

 

آشنایی با ادبیات حماسی

آشنایی با گونه ای از حماسه ی مصنوع

پرسش گروهی

کنترل دفاتر دانش آموزان

پاسخ خود آزمایی ها

کار گروهی

 

 

هفته چهارم

 

۴

شنبه

۲۷/۷/۹۷

 

 

 

درس چهارم

و

پنجم

ادبیات نمایشی

بچه های آسمان

 

ادبیات داستانی معاصر

کباب غاز یا رساله در حکمت مطلقه ی « از ماست که بر ماست »

آشنایی با فیلم نامه نویسان معروف

آشنایی با نمونه ای از فیلم نامه

 

آشنایی باعناصر تشکیل دهنده داستان

تفاوت داستان های امروز و دیروز

آشنایی با سیر تحول و جلوه های گوناگون ادبیات داستانی معاصر

آشنایی با نثر ساده و طنز آمیز محمد علی جمال زاده

 

آزمون ماهانه

نمایش فیلم

( در ساعتی فوق العاده )

 طرح درس سالانه ی ادبیات فارسی ۲ دبیرستان

طرح درس سالانه ی ادبیات فارسی ۲

آبان ماه

طرح درس :

ادبیات فارسی ۲

نام و نام خانوادگی  مدرس : زیبا سادات باقریان

پایه :

دوم دبیرستان

رشته :

کلیه ی رشته ها

سال تحصیلی :

۱۳۹۷-۱۳۹۸

دبیرستان دخترانه امام رضا (ع )

(ناحیه ۴)

هدف کلی درس : آشنایی با آثار برخی از بزرگان ادبی ، دینی ، عرفانی و علمی گذشته و معاصر ایران و جهان

آشنایی با ظرایف ادبی و توانایی به کار گیری درست آن ها

توانایی درک و بیان افکار ، ارزش ها ، مفاهیم و پیام های متون ادبی گذشته و حال

ماههاهفته هاجلسه

روز و تاریخ

درسموضوع و عنوان درسهدف ویژه درسفعالیت های دیگر
آبان 

هفته اول

۵

شنبه

۴/۸/۹۷

 

 

تعطیل رسمی به مناسبت شهادت امام جعفر صادق

 

 

هفته دوم

 

۶

شنبه

۱۱/۸/۹۷

 

 

 

ادامه ی

درس پنجم

 

کباب غاز یا رساله در حکمت مطلقه ی « از ماست که بر ماست »

آشنایی با نثر ساده و طنز آمیز محمد علی جمال زادهبررسی اشکالات اوراق امتحانی

کنترل جزوات نمونه سوال

پاسخ خود آزمایی ها

 

 

 

هفته سوم

 

 

۷

شنبه

۱۸/۸/۹۷

 

 

 

 

درس ششم

و

هفتم

 

 

گیله مرد

 

سووشون

آشنیی با نمونه ای از داستان های نویسندگان مبارز ایران

 

آشنایی با جریان داستان نویسی معاصر ایران

 

پرسش گروهی

کنترل دفاتر دانش آموزان

پاسخ خود آزمایی ها

فعالیت گروهی

 

 

هفته چهارم

 

۸

شنبه

۲۵/۸/۹۷

 

 

 

درس هشتم

 

ادبیات پایداری

کلبه ی عمو تم

آشنایی با جلوه های اساسی ادبیات پایداری در جهان

آشنایی با نمونهای از ادب مقاومت

آشنایی با برخی از نویسندگان برجسته ی ادب پایداری در جهان

آزمون ماهانه

پاسخ خود آزمایی ها

کنترل جزوات نمونه سوال

کار گروهی

طرح درس سالانه ی ادبیات فارسی ۲ دبیرستان