" />طرح درس سالانه ی ادبیات فارسی 2 دبيرستان | دانشکده ها |نمونه طرح درس
امتیاز 5.00 از 5 امتیاز 1 مشتری

700 تومان

طرح درس سالانه ی ادبیات فارسی 2 دبيرستان

هدف کلی درس: آشنایی با آثار برخی از بزرگان ادبی ، دینی ، عرفانی و علمی گذشته و معاصر ایران و جهان

آشنایی با ظرایف ادبی و توانایی به کار گیری درست آن ها

 

طرح درس سالانه ی ادبیات فارسی ۲ دبیرستان
طرح درس سالانه ی ادبیات فارسی ۲ دبیرستان

700 تومان

دسته: