طرح درس فارسی پنجم

 

‏عنوان‏ :

‏طرح‏ ‏درس‏ ‏بخوانیم

 

‏موضوع‏ :

‏اگر‏ ‏طبیعت‏ ‏زیبای‏ ‏ایران‏ ‏نباشد

 

‏پایه‏ ‏ی‏ : ‏پنجم

 

‏آموزشگاه‏ : ‏……………‏..

 

‏تهیه‏ ‏کننده‏ : ‏………………

 

‏اهداف‏ ‏درس‏ ۱۸ (‏اگر‏ ‏طبیعت‏ ‏زیبای‏ ‏ایران‏ ‏نباشد‏ ) :

 

‏۱ ‏ـ‏ ‏توسعه‏ ‏و‏ ‏گسترش‏ ‏آشنایی‏ ‏با‏ ‏جلوه‏ ‏های‏ ‏زیبای‏ ‏طبیعت‏ ‏ایران‏

 

‏۲ ‏ـ‏ ‏تقویت‏ ‏علاقه‏ ‏مندی‏ ‏و‏ ‏ارزش‏ ‏گذاری‏ ‏به‏ ‏جلوه‏ ‏های‏ ‏طبیعی‏ ‏ایران

 

‏۳ ‏ـ‏ ‏تقویت‏ ‏و‏ ‏توسعه‏ ‏ی‏ ‏میهن‏ ‏دوستی

 

‏۴ ‏ـ‏ ‏رشد‏ ‏و‏ ‏پرورش‏ ‏حس‏ ‏زیبایی‏ ‏شناختی‏ ‏و‏ ‏زیبا‏ ‏دوستی‏

 

‏۵ ‏ـ‏ ‏آشنایی‏ ‏با‏ ‏برخی‏ ‏نکات‏ ‏زبانی‏ (‏ساخت‏ ‏واژه‏ ‏های‏ ‏غیر‏ ‏ساده‏ ‏و‏ ‏نثر‏ ‏عادی‏ ‏و‏ ‏نثر‏ ‏ادبی‏ ).

طرح درس فارسی پنجم

‏ارزشیابی‏ ‏تشخیصی‏ :

 

‏قبل‏ ‏از‏ ‏تدریس‏ ‏درس‏ ‏جدید‏ ‏سؤالاتی‏ ‏راجع‏ ‏به‏ ‏درس‏ ‏گذشته‏ ‏به‏ ‏عمل‏ ‏می‏ ‏آوریم‏ :‏نظیر‏ ‏این‏ ‏سؤالات‏ :‏ا‏ ‏ـ‏ ‏توصیه‏ ‏ی‏ ‏پدر‏ ‏برای‏ ‏نوشتن‏ ‏یادداشت‏ ‏روزانه‏ ‏چه‏ ‏بود‏ ‏؟‏

 

‏۲ ‏ـ‏ ‏کلمه‏ ‏هایی‏ ‏مانند‏ ‏دانش‏ ‏آموز‏ ‏کلاس‏ ‏و‏ ‏مردبزرگ‏ ‏را‏ ‏می‏ ‏نویسیم‏ ‏و‏ ‏از‏ ‏دانش‏ ‏آموزان‏ ‏می‏ ‏خواهیم‏ ‏که‏ ‏موصوف‏ ‏و‏ ‏صفت‏ ‏و‏ ‏مضاف‏ ‏و‏ ‏مضاف‏ ‏الیه‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏کلمات‏ ‏ذکر‏ ‏شده‏ ‏بیابند‏ ‏واگر‏ ‏اشکال‏ ‏ویا‏ ‏ابهامی‏ ‏در‏ ‏درس‏ ‏ویا‏ ‏دروس‏ ‏دیگر‏ ‏داشتند‏ ‏در‏ ‏صدد‏ ‏رفع‏ ‏آنها‏ ‏بر‏ ‏می‏ ‏آییم‏ ‏و‏ ‏دوباره‏ ‏توضیحاتی‏ ‏در‏ ‏جهت‏ ‏تشخیص‏ ‏نکات‏ ‏دستوری‏ ‏و‏… ‏ارائه‏ ‏می‏ ‏دهیم‏ ‏،تا‏ ‏اشکالات‏ ‏احتمالی‏ ‏دانش‏ ‏آموزان‏ ‏رفع‏ ‏گردد‏. (۱۰ ‏دقیقه‏ )

طرح درس فارسی پنجم

‏آماده‏ ‏سازی‏ ‏وایجاد‏ ‏انگیزه‏ :

 

‏قبل‏ ‏از‏ ‏اینکه‏ ‏تدریس‏ ‏درس‏ ‏را‏ ‏شروع‏ ‏کنیم‏ ‏،سرود‏ ‏ملی‏ ‏را‏ ‏از‏ ‏ضبط‏ ‏صوت‏ ‏مدرسه‏ ‏در‏ ‏کلاس‏ ‏پخش‏ ‏می‏ ‏کنیم‏ ‏وبه‏ ‏عکس‏ ‏العمل‏ ‏دانش‏ ‏آموزان‏ ‏توجه‏ ‏می‏ ‏کنیم‏ . ‏مشاهده‏ ‏می‏ ‏کنیم‏ ‏که‏ ‏آنها‏ ‏بلافاصله‏ ‏با‏ ‏شنیدن‏ ‏آهنگ‏ ‏اولیه‏ ‏ی‏ ‏سرود‏ ‏ملی‏ ‏این‏ ‏آهنگ‏ ‏موزون‏ ‏و‏ ‏آشنا‏ ‏از‏ ‏جا‏ ‏برمی‏ ‏خیزند‏ ‏و‏ ‏همراه‏ ‏با‏ ‏ضبط‏ ‏صوت‏ ‏همنوا‏ ‏می‏ ‏شوند‏ .‏پس‏ ‏از‏ ‏پایان‏ ‏و‏ ‏اتمام‏ ‏سرود‏ ‏راجع‏ ‏به‏ ‏احساس‏ ‏آنها‏ ‏نسبت‏ ‏به‏ ‏سرود‏ ‏ملی‏ ‏و‏ ‏ایران‏ ‏می‏ ‏پرسیم‏ :« ‏فاطمه‏ ‏شما‏ ‏از‏ ‏شنیدن‏ ‏این‏ ‏سرود‏ ‏چه‏ ‏احساسی‏ ‏داشتی‏ ‏؟‏»‏ ‌‏جواب‏ ‏می‏ ‏دهد‏ :« ‏خانم‏ ! ‏یک‏ ‏حس‏ ‏غیر‏ ‏قابل‏ ‏توصیف‏ ‏،‏ ‏اینکه‏ ‏وطنم‏ ‏را‏ ‏دوست‏ ‏دارم‏ ‏واحساس‏ ‏غرور‏ ‏می‏ ‏کنم‏ .» ‏از‏ ‏دیگران‏ ‏نیز‏ ‏همین‏ ‏پرسش‏ ‏را‏ ‏می‏ ‏کنیم‏ . ‏آنها‏ ‏نیز‏ ‏می‏ ‏گویند‏ :«‏با‏ ‏شنیدن‏ ‏نام‏ ‏ایران‏ ‏،به‏ ‏یاد‏ ‏رشادت‏ ‏،‏ ‏سر‏ ‏افرازی‏ ‏،‏ ‏سربلندی‏ ‏،شهادت‏ ‏،و‏ ‏احترام‏ ‏نسبت‏ ‏به‏ ‏تمام‏ ‏ایران‏ ‏و‏ ‏مردمان‏ ‏دلیر‏ ‏این‏ ‏مملکت‏ ‏زیبا‏ ‏می‏ ‏افتیم‏ .»

 

‏سپس‏ ‏از‏ ‏دانش‏ ‏آموزان‏ ‏می‏ ‏خواهیم‏ ‏که‏ ‏سرود‏ « ‏ای‏ ‏ایران‏ ‏،ای‏ ‏مرز‏ ‏پر‏ ‏گهر‏ » ‏را‏ ‏به‏ ‏صورت‏ ‏دسته‏ ‏جمعی‏ ‏در‏ ‏کلاس‏ ‏بخوانند‏ .

 

‏پس‏ ‏از‏ ‏پایان‏ ‏سرود‏ ‏از‏ ‏گروه‏ ‏بندی‏ ‏شاگردان‏ ‏استفاده‏ ‏می‏ ‏کنیم‏ ‏و‏ ‏می‏ ‏گوییم‏ ‏باهم‏ ‏مشورت‏ ‏کرده‏ ‏وبا‏ ‏بهترین‏ ‏و‏ ‏زیباترین‏ ‏جمله‏ ‏ایران‏ ‏را‏ ‏توصیف‏ ‏کنند‏ .‏جملات‏ ‏گروهها‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏پای‏ ‏تابلو‏ ‏می‏ ‏نویسیم‏ ‏و‏ ‏با‏ ‏انتخاب‏ ‏خود‏ ‏دانش‏ ‏آموزان‏ ‏،گروهی‏ ‏را‏ ‏که‏ ‏صاحب‏ ‏بهترین‏ ‏جمله‏ ‏است‏ ‏را‏ ‏مورد‏ ‏تشویق‏ ‏قرار‏ ‏می‏ ‏دهیم‏ . (۱۰ ‏دقیقه‏ )

طرح درس فارسی پنجم

‏ارائه‏ ‏ی‏ ‏درس‏ ‏جدید‏ :

 

‏در‏ ‏این‏ ‏وقت‏ ‏کارت‏ ‏هایی‏ ‏را‏ ‏که‏ ‏از‏ ‏مناظر‏ ‏و‏ ‏جاهای‏ ‏دیدنی‏ ‏ایران‏ ‏تهیه‏ ‏کرده‏ ‏ایم‏ ‏،به‏ ‏تک‏ ‏تک‏ ‏دانش‏ ‏آموزان‏ ‏می‏ ‏دهیم‏ ‏که‏ ‏حاوی‏ ‏پیام‏ ‏تبریک‏ ‏به‏ ‏مناسبت‏ ‏فرارسیدن‏ ‏سال‏ ‏جدید‏ ‏است‏ . ‏از‏ ‏دانش‏ ‏آموزان‏ ‏می‏ ‏خواهیم‏ ‏که‏ ‏با‏ ‏دقت‏ ‏به‏ ‏تصاویر‏ ‏نگاه‏ ‏کرده‏ ‏و‏ ‏جاهایی‏ ‏را‏ ‏که‏ ‏بازدید‏ ‏نموده‏ ‏اند‏ ‏،برای‏ ‏دیگران‏ ‏از‏ ‏خاطره‏ ‏ی‏ ‏آن‏ ‏سفرخود‏ ‏تعریف‏ ‏نمایند‏ ‏ویا‏ ‏اتفاقات‏ ‏جالب‏ ‏آن‏ ‏را‏ ‏ذکر‏ ‏کنند‏ . ‏ویا‏ ‏تصاویر‏ ‏مربوط‏ ‏به‏ ‏کدام‏ ‏استان‏ ‏ویا‏ ‏کدام‏ ‏نقطه‏ ‏ی‏ ‏ایران‏ ‏می‏ ‏باشند‏ ‏و‏ ‏آنها‏ ‏می‏ ‏توانند‏ ‏تصاویر‏ ‏خود‏ ‏را‏ ‏با‏ ‏یکدیگر‏ ‏تعویض‏ ‏نموده‏ ‏ویا‏ ‏به‏ ‏صورت‏ ‏گروهی‏ ‏به‏ ‏تماشای‏ ‏آنها‏ ‏بپردازند‏ .

 

‏ ‏به‏ ‏دانش‏ ‏آموزان‏ ‏می‏ ‏گوییم‏ :«‏بچه‏ ‏ها‏ ! ‏با‏ ‏دقت‏ ‏به‏ ‏تصاویری‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏اختیار‏ ‏دارید‏ ‏چه‏ ‏چیزی‏ ‏درک‏ ‏می‏ ‏کنید‏ ‏؟‏ »

طرح درس فارسی پنجم

 

فرمت فایل :  ورد

تعداد صفحه : ۷ صفحه

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “طرح درس فارسی پنجم”