علل امتناع شیرخوار از گرفتن شیر مادر - بصورت کامل در سایت دانشکده ها

4,960 تومان

علل امتناع شیرخوار از گرفتن شیر

امتناع شیرخوار از گرفتن سینه مادر یک علت شایع قطع شیردهی است.

این اتفاق در حوالی 3 تا 4 ماهگی و قبل از یک سالگی  بیشتر اتفاق می افتد

گاهی شیرخوار پستان را می گیرد ،

علل امتناع شیرخوار از گرفتن شیر
علل امتناع شیرخوار از گرفتن شیر

4,960 تومان