3,500 تومان

دینامیک دیود قطع

 

 

 

با فرض اینکه یک دیود در بایاس مستقیم قرار دارد می خواهیم با بایاس معکوس آن را خاموش کنیم انتظار داریم که بلافاصله جریان دیود صفر شود در دیودهای

با آمپر پائین این مسئله شاید اتفاق بیافتد امّا در

 

مقاله درباره دینامیک دیود قطع

3,500 تومان