امتیاز 4.50 از 5 امتیاز 2 مشتری
(دیدگاه کاربر 2)

4,000 تومان

یکی از شاخه‌های وسیع در مکانیک محیط‌های پیوسته درا تشکیل می‌دهد. مکانیک سیالات هم با همان اصول مربوط به مکانیک جامدات آغاز می‌شود، ولی آن‌ چه

که سر‌انجام آن دو را از هم متمایز می‌سازد، این است

مکانیک و ارتباط آن با معادلات دیفرانسیل

4,000 تومان