2,800 تومان

آناتومی اسکلتی عضلانی

 

 

 

 

توبی جور بروکس، PhD، ATC، CSCS

كاتوليك آناتوميك: مبانی

چی چی هست؟

l “مطالعه عضلات به عنوان آنها در علم جنبش”

چه کسی باید در مورد آن یاد بگیرد؟

چرا باید آن را بگیرم؟

بررسی اجمالی

اصطلاحات جهت

پاورپوینت آناتومی اسکلتی عضلانی

2,800 تومان