پاورپوینت تئوری گاز ساده فصل ششم

تئوری گاز ساده

تئوری گاز ساده فصل ششم

گاز ساده

پاورپوینت تئوری گاز ساده

تئوری

گاز

ساده

پاورپوینت تئوری گاز ساده فصل ششم

پاورپوینت تئوری گاز ساده فصل ششم الف یک گاز ایده ال در انسامبل میکرو کانونی کوانتوم مکانیک سیستمی شاملN ذره غیربر هم کنش تمایز ناپذیر محصول در حجم v که انرژی E بینشان تقسیم شده را در نظر می گیریم:

تعداد حالات قابل دسترس برابر با

متوسط انرژی تراز i

تعداد تراز ها دا سلول i

تعداد ذرات موجود در سلول i

بدیهی است که برای هر مجموعه N  شرایط زیر باید براورد گردد:

با توجه به اینکه تعداد میکرو حالتهای N  برابر است با {N}  w  داریم

برای w(i) در توزیع بوز- انیشتین داریم :

در توزیع فرمی- دیراک هیچ ترازی نمی تواند بیش از یک ذره را بپذیرد بنابر این نمی تواند متجاوز از باشد

بنابراین داریم :

درحقیقت w(i) تعداد روشهایی است که ترازهامی توانند به دو گروه تقسیم میشوند : تراز اشغال شده و ترازکه خالی هستند (همان ترکیب

در توزیع کلاسیکی ماکسول – بولتزمان که شامل ذرات تمایزپذیر است هر ذره از

میتواند بطور مستقل در تراز

حال آنتروپی سیستم را می توان به صورت زیر نوشت :

تئوری گاز ساده فصل ششم

تئوری گاز ساده فصل ششم اما با توجه به بزرگ بودن اعداد انتظار داریم لگاریتم مجموع در سمت راست برابر با لگاریتم بزرگترین عدد در این

این بهم ریختگی بخاطر کپی کردن متن در پاورپوینت هست بخاطر اینکه با تصاویر نمیشه جواب مسیله هارو کپی و جایگزین کرد شما توضیحات کامل را میتوانید در تصاویر بالا که درج کرده ایم مشاهده کنید.

مجموع باشد :

به وضوح      محتمل ترین مقادیر اعداد توزیعی      هستند (عمل ماکزیمم کردن تحت شرط آنسامبل میکروکانونی انجام می گیرد ) با کمک ضرایب نامعین لاگرانژ داریم

با گرفتن وردش از معادله با لا و گذاشتن ضرایب لاگرانژ داریم :

پاورپوینت تئوری گاز ساده فصل ششم

پاورپوینت تئوری گاز ساده فصل ششم که این رابطه را می توانیم به صورت محتملترین تعداد ذرات موجود درهر تراز انرژی در سلول i تفسیر کنیم .

به آنتروپی بر می گردیم :

در توزیع کلاسیکی M.B با                        واستفاده از قضیه هوپیتال داریم :

ب) گاز ایده ال در دیگر آنسامبل های کوانتوم مکانیک

تابع پارش در آنسامبل کانونی :

: تابع وزن آماری برای توزیع

ابتدا روی مدل کلاسیکی کار می کنیم :

با کمک تئوری چند جمله ای داریم :

با استفاده از فرمول مجانبی برای حالت های تک-ذره ای با انرژی         تا                می توان

این بهم ریختگی بخاطر کپی کردن متن در پاورپوینت هست بخاطر اینکه با تصاویر نمیشه جواب مسیله هارو کپی و جایگزین کرد شما توضیحات کامل را میتوانید در تصاویر بالا که درج کرده ایم مشاهده کنید.

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پاورپوینت تئوری گاز ساده فصل ششم”