3,500 تومان

ذرات یکسان در مکانیک کلاسیک

 • در این فصل با خصوصیات سیستم های ذرات یکسان آشنا میشویم که اولین
 •  
 • بار توسط دو دانشمند Greenberg ,  MESSIAH مطرح شد.
 •  

  • 3 موضوع  اصلی این فصل:

  .1 تقارن جایگشتی ها میلتون

  پاورپوینت دانلود ذرات یکسان در مکانیک کلاسیک
  پاورپوینت دانلود ذرات یکسان در مکانیک کلاسیک

  3,500 تومان