پاورپوینت درباره ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست

0 سفارش‌ها
#
در انبار
3,500 تومان

توضیحات

پاورپوینت درباره ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست

 

موضوع:

ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست

 

ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست

هدف کلی:

 • آشنا نمودن دانشجویان با اثرات توسعه بر هوا، اکولوژی
 •  
 • ، مناظر زیبا ومناطق ساحلی ، بر شرایط اقتصادی –اجتماعی فرهنگی

 

اهداف رفتاری

دانشجویان در پایان این دوره باید:

۱-ارزیابی  ، توسعه و انواع آن را شرح دهد

۲- توسعه و اثرات آن را در حوزه های اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی را شرح دهد

۳- توسعه و اثرات آن را در هوا را شرح دهد

۴- توسعه و اثرات آن را در اکولوژی  ومناظر زیبا  را شرح دهد

۵- توسعه و اثرات آن را در مناطق ساحلی و دریاها شرح دهد

۶-موارد توسعه با عوارض ناگوار را در محیط زیست توضیح دهد

۷- پیامدهای زیست محیطی سدها را شرح دهد.

۸-آثار مخرب فعالیت های انسانی را بر منابع طبیعی فهرست نماید

نحوه ارزشیابی :آزمون پایان نیمسال

 

درباره ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست

منابع درسی:

۱-کریمی طاهره . ۱۳۸۶٫ اثرات جغرافیایی و زیست محیطی گردشگری ساحلی و توسعه پایدار آن.

ابهر- اداره آموزش و پرورش – گروههای آموزشی جغرافیا، کارشناس ارشد سنجش از دور و GIS.

۲- ادینگتون، جی، ام؛ بهار ۱۳۷۴، اکوتوریسم، اکولوژی، فعالیتهای تفریحی و صنعت جهانگردی؛ ترجمه

اسماعیل -کهرم، انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست، صفحه ۱ و ۹۰ .

۳-عرفان منش  مجید ، افیونی  مجید؛ آلودگی  محیط زیست آب،خاک و هوا ؛انتشارات ارکان  چاپ اول ۱۳۷۹٫

۴-ادینگتون جان م ،ادینگتون م آن؛کاربرد علم اکولوژی درکاهش اثرات توسعه (پیش بینی اثرات توسعه و تاسیسات

عمرانی بر محیط زیست )، ترجمه اسماعیل -کهرم، انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست،۱۳۷۶٫

۵-آذرنگ  عبدالحسین ؛ تکنولوژی و بحران محیط زیست ؛ مؤسسه انتشارات امیر کبیر تهران ۱۳۶۴

 

پاورپوینت درباره ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست

 

 • انسان مؤثر ترین و مهمترین عامل تغیرات زیست محیطی است که بمنظور دوام زندگی خود
 • در محیط زیست اعم از بهره برداری از منابع وامکانات وصنعت و غیره ضمن ایجاد تغیرات مفید
 • ومناسب موجبات تخریب را فراهم می آورد
 • کشور ما از یک سو با توجه به تنوع منابع طبیعی وداشتن قابلیت ها و توان با لقوه دارای
 • پتانسیل های ویژه ای درجهت گسترش تولید بهره برداری و توسعه صنعتی در کنار
 • سایر فعالیت های تولیدی وخدماتی می باشد .
 • واز سوی دیگر بلحاظ شرایط منطقه ای خشک ونیمه خشک محیط زیستی آسیب پذیر دارد
 •  
 • باتوجه به مشکلات موجود اتخاذ فعالیت های مناسب برای دستیابی واستفاده از ابزارهای
 • مدیریت محیط زیست در برنامه های توسعه صنعتی به منظور به حد اقل رساندن خسارات
 • وارده به منابع ومحیط زیست وهمچنین برقراری یک نظام گسترده وپویا برای مواجه صحیح
 • با آلودگی وتخریب به عنوان یکی از ارکان توسعه پایدار ضروری به نظر میرسد
 • دراین راستا بکار گیری روش علمی ارزیابی زیست محیطی اثرات میتواند اطمینان کافی
 • از رعایت سیاست ها واهداف تعیین شده دربرنامه ها طرح ها وفعالیت های پروژه ها را
 • در جهت تأمین ضوابط معیار ها وقوانین زیست محیطی فراهم آورد.  
 •  
 • ارزیابی یکی از شیوه های مقبول برای دسترسی به اهداف توسعه پایدار می باشد
 • و می تواند به عنوان یک ابزار برنامه ریزی ومدیریتی در اختیار بخش تصمیم گیری
 • کشور قرار گیرد تا براین اساس ضمن شناسایی اثرات با لقوه زیست محیطی ناشی
 • از پروژه های توسعه ای امکان انتخاب گزینه های مناسب و منطقی فراهم آید.
 • هدف اساسی ارزیابی وباز نگری زیست محیطی دخالت دادن ملاحظات زیست محیطی
 • در فرایند برنامه ریزی است .
 • در واقع پیش از انتخاب یک گزینه خاص لازم است تجزیه وتحلیل جامعی در زمینه پیامد های
 • زیست محیطی هر یک از گزینه ها موجه صورت گیرد تا گزینه ای که کمترین عواقب زیست
 • محیطی را ایجادمی کند و از نظر جنبه های فنی – اقتصادی نیز مطلوب باشد انتخاب شود
 •  
 • ارزیابی بعنوان یک ابزار مدیریتی با ارائه راه های استفاده صحیح ومنطقی از منابع انسانی
 • وطبیعی سبب کاهش هزینه ها شده وبدین لحاظ تأثیر بسزایی در برنامه ریزی های کوتاه
 • وبلند مدت کشور داشته ودر نتیجه می تواند فشار بر اعتبارات مالی دولت را کاهش دهد .
 • ازسوی دیگرارزیابی بدلیل تسریع درامربرنامه ریزی موجبات حفاظت هرچه بیشتر از منابع را
 • فراهم آورده و از بروز اثرات جبران ناپذیر بر محیط زیست جلوگیری میکند .
 •  
 •  
 • قبل از انجام هر پروژه عمرانی ضروری است که اثرات اجرای آن پروژه بر محیط زیست
 • مورد ارزیابی قرار گیرد.
 • این موضوع نه با هدف جلوگیری از اجرای پروژه بلکه با هدف کاهش اثرات سوء آن بر محیط زیست
 • تا حد اقل ممکن صورت می پذیرد.
 • توسعه صنعتی  نیز بدون برنامه ریزی در خصوص مسایل اجتماعی فرهنگی وزیست محیطی در
 • رفع بحران های موجود توفیقی نخواهد داشت واگر با حفاظت منابع طبیعی همراه نباشد مایه
 • حیاتی خود را نیز از دست خواهد داد.

پاورپوینت درباره ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست

 • تاریخچه EIA (Environmental impact assessment)در جهان

 • EIA اولین بار در کشور آمریکا مطرح شد. زمانیکه کتاب بهار خاموش نوشته را شل کارسون در سال ۱۹۶۲ منتشر شد ،
 • آگاهی های عمومی نسبت به موضوع محیط زیست در آمریکا به نسبت بالا رفت و باسرعت تا نیمه دهه ۶۰ رشد کرد.
 • با چنین پیش زمینه های اجتماعی ،در سال ۱۹۷۰ قانون ملی خط مشی محیط زیستی تدوین شد و برای اولین بار
 • لزوم بکار بردن EIA برای پروژه های بزرگ اجباری شد.
 • قانون ملی خط مشی محیط زیستی مفهوم سیستم EIA را فراتر از مرزهای آمریکا بسط داد و مقری
 • برای معرفی خط مشی EIA در خیلی از کشورهای اروپایی و آسیایی شد.
 • پس ازآمریکا که پیشگام EIA بود، کشورهایی نظیر استرالیا ۱۹۷۴، تایلند۱۹۷۵،
 • فرانسه ۱۹۷۶، فیلیپین ۱۹۷۸ و پاکستان ۱۹۸۳شروع به تهیه سیستم EIA کردند
 •  
 • کنفرانس “محیط زیست و توسعه” در ژوئن ۱۹۹۲ از طرف سازمان ملل متحد در شهر
 • ریودوژانیر(برزیل) برگزار شد. در اصل ۱۷ بیانیه نهایی این کنفرانس لزوم ارزیابی اثرات محیط زیستی
 • پروژه هایی که احتمالا اثرات منفی مهم بر محیط می گذارند تصریح شده است.
 • سازمان ملل از طریق برنامه محیط زیست(UNEP) و نیز بانک جهانی(WB) از طریق اداره بهداشت
 • و محیط زیست دستورالعملی صادر کرده اند که بنابر آن قبل از تصویب بودجه لازم برای اجرای طرح ها
 • بزرگ توسعه، باید اثرات حاصله از اجرای آن طرح ها بر محیط زیست ارزیابی گرددند.
 • در میان کشورهای درحال توسعه، کشورهای آسیایی اقدامات محیط زیستی را خیلی زود شروع کردند
 • و تا دهه ۱۹۸۰ همراه با سایر کشورها سیستم EIA داشتند

 

متن بالا فقط تکه هایی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.شما بعد از پرداخت آنلاین فایل را فورا دانلود نمایید .

فرمت فایل :پاورپوینت

تعداد اسلاید:۱۲۳

 

پاورپوینت درباره ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست

پاورپوینت درباره ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست
پاورپوینت درباره ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست

 

 

برچسب:پاورپوینت درباره ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست,درباره ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست,ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست,اثرات توسعه بر محیط زیست,توسعه بر محیط زیست

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پاورپوینت درباره ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست”
بالا