پاورپوینت درباره تفسیر گازهای خون شریانی

پاورپوینت درباره تفسیر گازهای خون شریانی

تفسیر گازهای خون شریانی

 • تفسیر گازهای خون شریانی
 • اهداف برسی گازهای خون شریانی

-اکسیژناسیون خون شریانی

-تعادل  اسیدوباز

-تبادلات گازی وتهویه آلوئولی

-تعیین نیاز مددجو به راه هوایی مصنوعی ویا تهویه مکانیکی

– کمک به دستیابی به تعادل اسید و باز

 • اندیکاسیونهای ABG :
 • مشکلات حاد تنفسی
 • اختلالات اسید و باز مثل شوک، نارسایی کلیه، مسمومیت
 • تعیین شنت های قلبی راست به چپ
 • ارزیابی کلی وضعیت تنفس جهت ارزیابی های شغلی و تحقیقات تنفسی
 • بررسی مددجویان نیازمند به راه هوایی مصنوعی
 • بررسی وضعیت تهویه و تنفس بیماران تحت ونتیلاتور
 • موارد ممنوعیت ABG :
 • ناهنجاری های شریانی
 • مشکلات انعقادی
 • وجود عفونت فعال در مسیر شریان
 • تست آلن منفی(در سالیان اخیر استفاده از داپلر عروقی جایگزین تست آلن شده است).
 • گرفتن نمونه های شریانی(مکان های نمونه گیری)
 • Allen’s test
 • Anatomy
 • Allen’s test
 • Step 1: tight fist x 20 sec
 • Step 2: Occlude radial and ulnar arteries
 • Allen’s test
 • Step 3: open hand and look for blanching
 • Step 4: release ulnar artery and look for capillary refill (5-7 sec)
 • محل گرفتن نمونه خون شریانی
 • شریان رادیال
 • شریان براکیال
 • شریان فمورال
 • نحوه گرفتن نمونه ازشریان رادیال
 • نکات مهم در گرفتن نمونه شریانی
 • Radial Artery , 45° insertion angle

–Requires modified Allen’s test for collateral circulation

 • Brachial Artery, 60° – ۹۰° insertion angle
 • Femoral Artery , 90° insertion angle
 • Dorsal is Pedi Artery
 • Site must be adequately compressed until clotted

–Approximately 5 minutes

–Patients receiving anticoagulation therapy take longer

 • خطرات و عوارض گرفتن نمونه شریانی

  Hazards

 • Hematoma
 • Arterial laceration
 • Hemorrhage
 • Vasovagal reaction

Sympathetic nervous system response to pain

 • Loss of limb
 • Blood gas specimen should collected an aerobically

Expel air bubbles immediately

 • Blood gas specimen must be adequately anti coagulated

Sodium heparin

Lithium heparin (electrolytes)

Sample volume should be 1 – ۲ ml

Each laboratory has its own protocol

  Sample should be analyzed as soon as possible

If iced sample can be stored

»Glass syringe  – ۱ hour

»Plastic syringe – ۱۵ minutes

Remember: Blood is living tissue that continues to consume O2 and produce CO2  

 • Specimen should be adequately identified

Patient name / ID number

Date / Time

Ordering physician

Accession number

Puncture site

Oxygen adjunct and FiO2

Ventilator settings (if applicable)

 • Transport specimen to laboratory in a biohazard container
 • Analyze specimen on an instrument that has been recently calibrated
 • Temperature correct specimen in analyzer

Increase in patient temp:   ­PO2, ­PCO2, ¯pH

Decrease in patient temp:  ¯PO2, ¯PCO2, ­pH

پاورپوینت درباره تفسیر گازهای خون شریانی

 • درتفسیرگازهای خون شریانی پارامترهای زیر موردبرسی قرارمی گیرند

۱٫PH

۲٫PaCO2

۳٫PaO2

۴٫O2Sat

۵٫HCO3-

۶٫BE (Base Excess)

۷٫Total BB (Total Buffer Base)

۸٫O2 Cont

۹٫A-aDo2

 • pH

بیانگرقدرت وغلظت یون هیدروژن است.بمفهوم پروتون یون هیدروژن میباشد.هرچه غلظت یون هیدروژن

بیشتر باشد اسیدیته خون بیشترشده وحالت اسیدوزایجاد میشود وبرعکس

 • ۷٫۳۵>pH<7.45
 • pH<6.8 کشنده
 • PH>7.8 کشنده
 • Pao2فشارسهمی اکسیژن
 • فشارسهمی اکسیژن خون شریانی نشانگردرجه کسیژناسیون خون شریانی می باشد.
 • Normal PaO2 80-100 mmHg
 • ۸۰-۶۰mmHg هیپوکسیمیا خفیف
 • ۶۰-۴۰ mmHg متوسط
 • <40mmHgشدید
 • درافرادبالای۶۰سال به ازاء هریک سال PaO2 1mmHg کاهش می یابد.
 • فرمول زیر مقادیر مورد انتظار فشار اکسیژن شریانی را با توجه به سن محاسبه می نماید .
 • Pao2=95 -(|سن – ۴۰| × ۰/۴)
 • افزایش ۱%در غلظت اکسیژن دمیFi02))سبب افزایشmmHg 5-7  میزان Pa02 می  شود.
 • O2Sat
 • درصد اشباع هموگلوبین با اکسیژن را نشان می دهد.
 • مقدار طبیعی آن۹۹-۹۶درصد است.
 • O2Sat درارتباط مستقیم با Pao2است.
 • HCO3 –
 • بیانگر میزان یون بیکربنات خون است.
 • میزان طبیعی آن۲۲-۲۶mEq/lit است.
 • بیش از ۲۶ آلکالوزمتابولیک(آلکالمی )را نشان میدهد.
 • کمتراز۲۲ اسیدوزمتابولیک
 • باید توجه داشت که هر ۱۰mEq/litتغییر HCO3-سبب تغییردرpHبه میزان %۱۵می شود.

پاورپوینت درباره تفسیر گازهای خون شریانی

متن بالا فقط تکه هایی از محتوی متن پروژه میباشد

که به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

شما بعد از پرداخت آنلاین فایل را فورا دانلود نمایید .

فرمت فایل :پاورپوینت

تعداد اسلاید:۶۳

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پاورپوینت درباره تفسیر گازهای خون شریانی”