پاورپوینت درباره ریخت شناسی تاس ماهیان

فرمت فایل : .ppt

تعداد صفحه : ۱۴صفحه

قسمتی از متن :

ریخت شناسی تاس ماهیان

ریخت شناسی تاس ماهیاندارای بدن کشیده،دراز،دوکی شکل و پوشیدهاز پنج ردیف طولی از صفحات

استخوانی ( اسکوت های ) بزرگ

بر روی بدن :

یک ردیف پشتی ،

دو ردیف جانبی

و دو ردیف شکمی یا جانبی شکمی است ؛

بقیه پوست توسط دانه های ظریف ، دندانک ها و صفحات کوچک پوشیده شده است.

سر توسط تعداد زیادی صفحات ( پلاک های ) استخوانی پوشیده شده است

که به آنها درموکرانیوم ( جمجمه پوستی ) می گویند.

پوزه طویل ، مخروطی یا قاشقی شکل ( بیلچه مانند ) است .

دهان زیرین ،

قابل بیرون زدن

( رفت و برگشت ) است و در ماهیان بالغ دندان وجود ندارد .

لب گوشتی وجود ندارد و قبل از دهان نیز چهار عدد سبیلک قرار گرفته است .

تعداد خارهای آبششی محدود است .

غشای پایه آبششی وجود ندارد.
سرپوش های آبششی

از یک استخوان قوی به نام استخوان

زیر سر پوش آبششی

شکل گرفته اند .

پاورپوینت درباره ریخت شناسی تاس ماهیان

استخوان پیش سرپوش آبششی

ابتدایی است

و استخوان های بین سرپوش آبششی و سرپوش آبششی و سرپوش آبششی وجود ندارد.

اولین شعاع باله های سینه ای به یک خار قوی تبدیل شده است .

عمر تاس ماهیان صید شده

از نظر سرعت رشد کند بوده و جزء ماهیان طویل عمر هستند .

تعیین سن از طریق قطع باله سینه ای و ثابت کردن باله ها در آفتاب

و تهیه مقاطعی از شعاع اول باله سینه ای ومشاهده و شمارش دوائر مخصوص صورت می گیرد.

الف) تاس ماهی – در سواحل جنوبی از ۱۱ سال تا ۲۵ سال.

ب) اوزون برون – بین ۷ تا ۲۲ سال در صید گاههای سواحل جنوبی.

ج) فیل ماهی – فیل ماهی نر ۸ تا ۲۹ سال و ماده ها ۱۰ تا ۳۲ سال.

تولید مثل تاس ماهیان

تاس ماهیان از دسته ماهیان تخم گذاراند.

تخمها و اسپرم ها در داخل آب شناور شده و لقاح به طور خارجی صورت می گیرد.

تاس ماهیان تخم ریزی را در رودخانه های آب شیرین با جریان شدید

و آب گل آلود و عمیق انجام می دهند و بچه ماهیها پس از اقامت ۲ تا ۶ ماه در داخل رودخانه به طرف دریا سرازیر می گردند

بلوغ جنسی : سن بلوغ جنسی در بین ماهیان خاویاری بسته به نوع گونه،جنسیت و حوزه زندگی متفاوت است .

سن بلوغ جنسی سه گونه از تاس ماهیان بر حسب سال:

پاورپوینت درباره ریخت شناسی تاس ماهیان

1 دیدگاه برای پاورپوینت درباره ریخت شناسی تاس ماهیان

  1. admin 1

    پاورپوینت درباره ریخت شناسی تاس ماهیان

دیدگاه خود را بنویسید