پاورپوینت درمورد آشنايي با سيگنالهاي بيوالکتريک

3,000 تومان

سيگنالهاي بيوالکتريک

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

پتانسيل عمل(AP)

هادي حجمي

الکترونروگرام(ENG)

الکترومايوگرام(EMG)

الکتروکارديوگرام(ECG)

الکتروآنسفالوگرام(EEG)

پتانسيلهاي برانگيخته حسي(SEP)، شنوايي(AEP) و بينائي(VEP)

الکترورتينوگرام(ERG)

الکترواکولوگرام(EOG)

توضیحات

پاورپوینت درمورد آشنايي با سيگنالهاي بيوالکتريک

پاورپوینت درمورد آشنايي با سيگنالهاي بيوالکتريک

آشنايي با سيگنالهاي بيوالکتريک

سيگنالهاي بيوالکتريک

فهرست مطالب

پتانسيل عمل(AP)

هادي حجمي

الکترونروگرام(ENG)

الکترومايوگرام(EMG)

الکتروکارديوگرام(ECG)

الکتروآنسفالوگرام(EEG)

پتانسيلهاي برانگيخته حسي(SEP)، شنوايي(AEP) و بينائي(VEP)

الکترورتينوگرام(ERG)

الکترواکولوگرام(EOG)

الکتروگاستروگرام(EGG)

پاسخ الکتريکي پوست(EDR)

پتانسيل عمل(AP)

پتانسيل عمل منشاء همه بيوپتانسيلها است.

همه سيگنالهاي بيولوژيکي که منشاء الکتريکي دارند، از ترکيب بسياري از پتانسيلهاي عمل به وجود آمده اند.

هنگاميکه سلول بصورت شيميايي، مکانيکي يا فيزيکي تحريک مي شود، يک سيگنال الکتريکي توليد مي شود که پتانسيل عمل ناميده مي شود.

هادي حجمي

يکي از مسائل مهم در الکتروفيزيولوژي، مسئله قرارگيري يک سلول فعال در يک هادي حجمي است.

مطالعه اين مسئله به فهم ديگر هاديهاي حجمي پيچيده نظير ENG،EMG ، ECG و غيره کمک مي کند.

فرض کنيد سرعت پتانسيل عمل در طول فيبر ثابت باشد در اين صورت وقايع مکاني و زماني را مي توان به جاي هم استفاده نمود.

تئوري کلاسيک هادي هسته اي در مسئله هادي حجمي استفاده مي شود.

الکترونروگرام(ENG)

تعريف: يك قسمت از عصبي را تحريك كرده و پاسخ آن را ثبت مي كنند. به پاسخ حاصل ENG  مي گويند.

طريقه ثبت:

ثبت داخلي با الكترود سوزني

ثبت سطحي با الکترود Ag-Agcl

نويز و حذف آن : نويز برق شهر و نويز وسايل ثبت و حتي خود ENG با EMG تداخل دارد . از فيلترهاي تطبيقي براي حذف اين نويزهاي استفاده مي توان كرد.

کاربرد باليني ENG

آشنايي با سيگنالهاي بيوالکتريک

بيشتر از اين سيگنال براي اندازه گيري سرعت انتشار پيامهاي عصبي به ويژه در بيماران عصبي استفاده مي شود .

در بعضي از ضايعات عصبي – عضلاني، پتانسيل هاي عضلاني داراي دامنه ها و فازهاي نامتعادلي مي شوند و در بعضي از بيماريهاي خاص حتي تحريكات خود بخودي در فيبرهاي عضلاني مشاهده مي شوند، كه بررسي آنها وضعيت سلامتي شخص را تعيين مي كند. از روي شكل اين سيگنال مي توان نوع بيماري را تشخيص داد مانند

 

الکترومايوگرام (EMG)

تعريف: هنگامي که يک عضله با پالسهاي الکتريکي عصب هاي حرکتي تحريک مي شود، هم سيگنال الکترومايوگرام و هم نيروي انقباضي را توليد مي کند . الکترومايوگرام در اثر دي پلاريزه شدن فيبرهاي عضلاني توليد مي شود.

انتقال پشت سرهم پتانسيلهاي عصبي به نرونهاي حرکتي يک عضله، باعث تحريک واحدهاي حرکتي (کوچکترين واحد عضلاني است که از نرون و عصب حرکتي مربوط و تمامي فيبرهاي عضلاني که توسط آن تحريک مي شوند ) مي شود .

پتانسيل دريافتي از تحريک يک واحد حرکتي به نام SMUAP ناميده مي شوند.

پاورپوینت درمورد آشنايي با سيگنالهاي بيوالکتريک

متن بالا فقط تکه هایی از محتوی متن پروژه میباشد

که به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

شما بعد از پرداخت آنلاین فایل را فورا دانلود نمایید .

فرمت فایل :پاورپوینت

تعداد اسلاید:58

 

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پاورپوینت درمورد آشنايي با سيگنالهاي بيوالکتريک”