3,250 تومان

ذرات نانو و نانوفناوري در نمک زدايي

معضلات آب در سطح جهان

آب شيرين بعد از نفت و الکتريسيته بزرگترين صنعت در جهان است. که معمولا 70 درصد براي کشاورزي

و 15 درصد براي صنعت در نظر گرفته مي شود.

97 درصد آب موجود در جهان شور 

 

پاورپوینت درمورد ذرات نانو و نانوفناوری در نمک زدایی
پاورپوینت درمورد ذرات نانو و نانوفناوری در نمک زدایی

3,250 تومان