پاورپوینت درمورد فرهنگ وارتباط موثر

0 سفارش‌ها
#
در انبار
3,500 تومان

توضیحات

پاورپوینت درمورد فرهنگ وارتباط موثر

 

 

 

موضوع:

فرهنگ وارتباط موثر

قوانین دوره

 

 

q لزوم رعایت نظم درطول دوره 

× حضور به موقع در کلاس

× عدم خروج مکرر از کلاس

× رعایت نظم و عدم صحبت در کلاس

× درمورد خاموش نمودن تلفن همراه

 

q سیستم کار در کلاس و ارزشیابی

 

پاورپوینت درمورد فرهنگ وارتباط موثر

 • فهرست مطالب )فرهنگ وارتباط موثر )

اهمیت و ضرورت دوره

پاورپوینت درمورد فرهنگ وارتباط موثر فرهنگ وفرهنگ سازمانی ، تعریف ، مفاهیم، ویژگی ، اجزا و انواع ، الگوها،

عوامل موثر بر فرهتگ  سازمانی    

کاربرد وجایگاه در نظام اداری

ارتباط سازمانی واثربخش (راه های گسترش ارتباط) انواع مولفه ها و تکنیکها ی ارتباطی

کارکردهای ارتباط سازمانی- ،متغیرها،تکنیکها،محتوا، موانع ارتباطی ، اصلاح ارتباطات،

 ارتباط از دیدگاه دین مبین اسلام( انواع،اجزا،کارکرد،موانع)

 lگروه رسمی و غیر رسمی ( تعاریف، مفاهیم، انواع، اهداف، ویژگیها، نقش فرهنگ وارتباط در تشکیل گروه،مراحل تشکیل گروه

 

 •  
 • تعریف فرهنگ
 •  
 •  
 • فرهنگ واژه ای است  فارسی و مرکب از دو جزء فر و هنگ .
 • فر، پیشوند به معنای جلو و بالاست و هنگ، به
 • معنای کشیدن و نیز تعلیم و تربیت می باشد.
 • در زبان انگلیسی واژه culture به کار میرود و معنای آن کشت و کار و یا پرورش می باشد.
 • این واژه در ابتدا به معنای کشت و زراعت بوده و از
 • قرن نوزدهم به بعد مردم شناسان آن را در معنای جدید بکار گرفته اند
 •  
 •  

پاورپوینت درمورد فرهنگ وارتباط موثر

 •  
 • تعریف جامع فرهنگ
 •  

 

 • « کروبر و کلوکهان» (۱۹۵۲) در حالی که بیش از یکصد و پنجاه تعریف برای فرهنگ
 • برشمرده اند سرانجام ترکیبی به این شرح پدید آورده اند : فرهنگ دربر گیرنده الگوهای
 • آشکار و پوشیده ای از رفتار و برای رفتار است که از راه نمادها که دستاورد نمایان گروههای انسانی است .
 • آموخته می شود و انتقال می یابد
 •  
 •  

 

         

مقدمه و اهمیت دوره

 

از آنجا که فرهنگ سازمان بر رفتار انسان تاثیر گذار است، با مطالعه فرهنگ سازمان  

     می توان به علل کامیابی و شکست سازمانها پی برد. همچنین می توان با شناخت فرهنگ سازمان

و کشف رابطه آن با متغیرهای دیگر سازمان به سمت بهره وری کل سازمان گام برداشت.

لذا برای القای چنین ارزشی در سازمان لازم است الگوهای سازمانی موجود بر اساس

شرایط و مقتضیات و ارزشها و باورهای حاکم بر جامعه دوباره شناسایی وتبیین شده

و با شناخت فرهنگ مطلوب الگوی فرهنگی متناسب را پی ریزی کرد

 

فرهنگ سازمانی

فرهنگ در مفهوم تخصصی در اواسط قرن نوزدهم در نوشته های علمای مردم شناسی پدیدار شد .

فرهنگ در زبان فارسی معانی مختلف دارد از جمله : ادب، تربیت، دانش،

مجموعه آداب و رسوم، علوم، معارف، و هنرهای یک جامعه.

 

درمورد فرهنگ وارتباط موثر

تعریف سازمان

سازمان عبارت است از فرایندهای نظام یافته از روابط متقابل

افراد برای دست یافتن به هدف های معین

ویژگیهای مشترک سازمان های رسمی

 • ترکیب اجتماعی افراد
 • هدف
 • روابط منظم و منطقی
 • تقسیم کار
 • فعالیت مستمر و مداوم

 

مفهوم فرهنگ سازمانی

از ترکیب دو واژه فرهنگ و سازمان، مفهومی تازه پدید آمده است که هیچ یک از آن دو واژه این

مفهوم را ندارد. مقصود از فرهنگ سازمانی سیستمی از استنباط مشترک است

که اعضا نسبت به یک سازمان دارند و همین ویژگی موجب تفکیک دو سازمان از یکدیگر می شود.

فرهنگ سازمانی

 • کلی است که از مجموع اجزای آن بیشتر است
 • تاریخچه سازمان را نشان می دهد
 • به مطالعه انسان شناسی مانند رسوم و نهادها می پردازد.
 • توسط گروهی از افراد شکل گرفته است که یک سازمان را تشکیل داده اند
 • حرکت آن کند و سخت است
 • به سختی تغییر میکند

                   

ویژگیهای فرهنگ

 • آموختنی است
 • آموخته می شود تا انتقال یابد.
 • اجتماعی است
 • پدیده ای ذهنی و تصوری است
 • خشنودی بخش است
 • سازگاری می یابد
 • یگانه ساز است

 

ویژگیهای فرهنگ سازمانی

 • نوآوری فردی
 • ریسک پذیری
 • جهت دهی ( رهبری )
 • یکپارچگی و وحدت
 • روابط ( حمایت ) مدیریت
 • کنترل
 • هویت
 • سیستم پاداش
 • الگوی ارتباطی
 • تحمل تعارض
 • توجه به جزئیات
 • نتیجه محوری
 • توجه به افراد
 • تیم گرایی
 • جسارت و شجاعت
 • ثبات یا پایداری

پاورپوینت درمورد فرهنگ وارتباط موثر

عوامل و اجزاء فرهنگ سازمانی

فرهنگ سازمان از دو لایه اصلی تشکیل شده است :

 • ۱-ارزش ها و باورها

( نمایشگر نمادهای ملموس مانند طرز پوشش ، رفتار، مراسم ، تشریفات ، اسطوره ها و افسانه ها )

 • ۲- شالوده اساسی فرهنگ سازمان

( ارزش های زیربنایی ، مفروضات ، باورها  و فرایندهای فکری افراد و گروههای سازمانی است

.این لایه در واقع فرهنگ راستین سازمان را تشکیل می دهد.)

 

چهارلایه زیر تقریبا” مفهوم جامعی از عوامل و اجزاء فرهنگ سازمانی را بیان می کنند :

 • نمادها ( سمبل ها ) : عبارتند از کلمات حالت ها، تصاویر و مواردی که حامل معنی خاصی هستند
 • و صرفا” کسانی آن را می شناسند که با آن فرهنگ سر و کار دارند.
 •  
 • قهرمانان ( اسطوره ها ) : افرادی هستند، مرده یا زنده ، واقعی یا تخیلی که در یک فرهنگ ویژگیهایی
 • بسیار ارزشمند دارند و بنابراین به عنوان الگوی رفتاری برای دیگران بشمار می آیند .
 •  
 • آیین ها ( سنت ها و تشریفات ) : آیین ها، فعالیت های دسته جمعی هستند که
 • اگر چه ازنظر فنی رسیدن به غایت آن غیرضروری است،
 • ولی در درون یک فرهنگ به عنوان یک ضرورت اجتماعی مطرح شده اند .
 • ارزشها و باورها : هسته مرکزی فرهنگ توسط ارزشها ساخته

می شود و موجب ترجیع برخی از امور نسبت به امور دیگر می شود .

 

انواع فرهنگ سازمانی

 • الگوی اقتضایی :

الف ) فرهنگ مکانیکی : باورهای مشترک بیشتر متوجه ساختار رسمی ،

قوانین و مقررات ، روش ها و رویه های استاندارد

ب ) فرهنگ ارگانیکی : باورهای مشترک عموما” بر ساختار غیر رسمی و تاکیدها

بیشتر بر نتیجه و عملکرد است نه وسیله و ابزار کار

 • الگوی ارتباط فرهنگ با محیط و راهبرد سازمان :

هم ارتباط میان نیازهای محیطی و تاکید راهبردی سازمان و هم نوع فرهنگ

سازمانی سازگار با آن را نشان میدهد ، ۲ بعد دارد :

 • درجه تغییر و یا ثبات محیط و تاکید راهبردی ( درونی یا بیرونی )
 • ۱٫ فرهنگ سازگاری(منعطف،حرکت به سمت نیازهای مشتری، توجه به بیرون و محیط)
 • ۲٫ فرهنگ رسالتی( بر اهداف سازمان استوار است،آینده نگری، تحقق اهداف سازمان)
 • ۳٫ فرهنگ مشارکتی(ارتقای احساس مسئولیت کارکنان،پاسخگویی،بازده کاری)
 • ۴٫ فرهنگ تداوم(حفظ سنت ها؛تشریفات و عناصر فرهنگی جهت یکپارچگی سازمان)

 

نقش فرهنگ سازمانی

در یک سازمان فرهنگ نقش هایی متفاوت ایفاء می کند :

 • به کارکنان سازمان هویت سازمانی می بخشد
 •  
 • تعهد گروهی را آسان می سازد که شامل ۳ مرحله است :وفاداری

الف ) مرحله پذیرش

ب ) مرحله همانندشدن

ج ) مرحله درونی شدن

 • به ثبات نظام اجتماعی ترغیب می کند==اراسنگی،نظافت،سخت کوشی،کنترل
 • به شکل دادن رفتار کارکنان کمک می کند=شروع از پستهای پایین جهت اشراف
 • بر وظایف و نحوه عملکرد مدیریت تاثیر می گذارد=کنترل عملکرد مردیران جهت همسویی با ارزشها

 

متن بالا فقط تکه هایی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.شما بعد از پرداخت آنلاین فایل را فورا دانلود نمایید .

فرمت فایل :پاورپوینت

تعداد اسلاید:۱۳۳

 

پاورپوینت درمورد فرهنگ وارتباط موثر
پاورپوینت درمورد فرهنگ وارتباط موثر

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پاورپوینت درمورد فرهنگ وارتباط موثر”
بالا