8,000 تومان

ساختار وچگونگی طراحی کامپیوتر های دیجیتالی

طرح كلي درس,“معماری” به چه معناست,“معماری کامپیوتر”

  • معماری (از دیدگاه معمار)
  • مراحل در سازماندهی کامپیوتر
  • انضباط در معماری
  • عوامل در معماری کامپیوتر

 

پاورپوینت در مورد ساختار وچگونگی طراحی کامپیوتر های دیجیتالی
پاورپوینت در مورد ساختار وچگونگی طراحی کامپیوتر های دیجیتالی

8,000 تومان