پاورپوینت در مورد مونیتورینگ بیهوشی

تعریف از توضیحات پاورپوینت در مورد پاورپوینت در مورد مونیتورینگ بیهوشی که در ۶۱ اسلاید زیبا و جذاب تهیه و تنظیم شده و آماده پرینت برای دانشجویان عزیز و محترم.

مونیتورینگ بیهوشی

هدف از پایش بررسی:۱هموستاز فیزیولوژیک برای تشخیص فوری تغییرات نامناسب

.۲پاسخ به اقدامات درمانی

.۳عملکرد درست تجهیزات بیهوشی

مهمترین مونیتور ← متخصص بیهوشی

ابزار پایش شخصی ← حواس انسان و تجربه

استاندارد مونیتورینگ

پالس اکسیمتر – کاپنوگرافی – آنالیزور اکسیژن – آلارم های قطع اتصال – سنجش دمای بدن – نمایش الکتروکاردیوگرام

BP  و PR هر ۵ دقیقه

پایش بدون نیاز به وسیله

اعضاحواس –
پوست: رنگ – پرشدن مجددمویرگ – راش – ادم

بستر ناخن : رنگ – پرشدن مجددمویرگ

غشاهای مخاطی : رنگ – رطوبت – ادم

محل عمل : رنگ بافتها و خون – سرعت خونریزی- شلی عضلات

حرکت: هدفدار یا رفلکسی

چشمها: ملتحمه – مردمکها

مشاهده
پوست: دما و حالت پوست

نبض: پربودن – سرعت – نظم

عضلات اسکلتی : تون

لمس
معده : اتساع

قفسه سینه : پنوموتوراکس

دق
قفسه سینه : تهویه و صداهای قلبی

فشار خون : با فشارسنج

سمع

استانداردهایی برای مونیتورینگ پایه بیهوشی

لازمه وجود آنها در کلیه موارد GA و بی حسی ناحیه ای و مراقبت های بیهوشی استاندارد ۱: حضور مداوم کادرماهربیهوشی درتمام مراحل استاندارد۲ :ارزیابی منظم اکسیژن رسانی،تهویه،گردش خون و BT اکسیژن رسانی : اطمینان از O2 کافی در گاز دمی و خون

گاز دمی     ← آنالیزور اکسیژن

اکسیژن خون← پالس اکسیمتری

پاورپوینت در مورد مونیتورینگ بیهوشی

پاورپوینت در مورد مونیتورینگ بیهوشی

تهویه :۱در تمامی بیهوشی ها:انبساط سینه ،مشاهده بگ ،سمع صداها با ترجیح پایش  CO2بازدمی۲در لوله گذاری یا LMA : لزوم کاپنوگرافی۳در استفاده از ونتیلاتور: وسیله هشدار قطع اتصال با آلارم۴در بی حسی ناحیه ای و مراقبت بیهوشی با پایش:مشاهده علایم بالینی

گردش خون :۱در کلیه بیهوشی ها : ECG مداوم۲در کلیه بیهوشی ها : BP , HR هر ۵ دقیقه۳در کلیه بیهوشی ها: حداقل یکی از موارد لمس نبض ، سمع HR ، BPشریانی، پایش پالس با پالس اکسیمتری

دمای بدن: در کلیه بیهوشی ها  : لزوم مونیتورینگ در صورت احتمال تغییر قابل ملاحظه

پایش های غیر تهاجمی معمول در بیهوشی

BP

گوشی جلوی قلبی یا داخل مری

ECG

پالس اکسیمتری

کاپنوگرافی

طیف سنج جرمی

هشداردهنده قطع اتصال

اسپیرومتر

برونده اداری

محرک اعصاب محیطی

BT

آنالیزور اکسیژن

گازهای PH خون

کاتتر CVP

کاتتر شریان وریدی

اکوکاردیوگرافی

EEG

ایندکس Bispectral

پتانسیل برانگیخته

متغیرهای همودینامیک محاسبه شده و اندازه گیری شده

طیفمقدارطبیعی
۹۰-۷۰ / ۱۴۰-۹۰۱۲۰/۸۰فشارخون سیستمیک
۹۷-۷۷۹۳فشارمتوسط شریانی
۸۰-۶۰۷۲ضربان قلب
۱۰-۰۵متوسط فشار دهلیز راست
۱۰-۰ / ۳۰-۱۵۲۵/۵فشار بطن راست
۱۵-۵ / ۳۰-۱۵۲۳/۱۵فشار شریان ریوی
۲۰-۱۰۱۵متوسط فشار شریان ریوی
۱۵-۵۱۰فشار انسدادی شریان ریوی
۱۲-۴۸متوسط فشار دهلیز چپ
۶-۴۵برونده قلبی
 ۹۰-۶۰۷۰حجم ضربه ای
۱۵۰۰-۹۰۰۱۲۰۰مقاومت عروقی سیستمیک
۱۵۰-۵۱۰۰مقاومت عروق ریوی

الکتروکاردیوگرافی

جهت کشف آریتمی ها – ایسکمی ها – تغییرات الکترولیتی-  سنجش ریتم وHR

لیدهای AVR,AVL,AVF و ۱و۲و۳ مهم ولی دارای ارزش محدود هستند

پایش ایسکمی با لیدهای پره کوردیال V1-V6

 

 

1 دیدگاه برای پاورپوینت در مورد مونیتورینگ بیهوشی

  1. admin 1

    مونیتورینگ بیهوشی

دیدگاه خود را بنویسید