2,000 تومان

پاورپوینت علوم پایه ششم درس پنجم زمین پویا

 

آشنایی دانش‌آموزان با پدیده های طبیعی مانند زلزله و آتشفشان درس علوم پایه ششم

1 آرمان آموزشی آشنایی دانش آموزان  با پدیده های طبیعی مانند زلزله و آتش فشان

پاورپوینت علوم پایه ششم درس پنجم زمین پویا

2,000 تومان