پاورپوینت مقاله ریزگردها و گردو غبار

ریزگزدها و گرد و غبار در ایران

  • ریز گردها مواد جامد بسیار ریزی هستند که در اثر باد و طوفان در هوا معلق می شوند. این مواد می توانند مسافت های طولانی را طی کنند و با کم شدن سرعت باد، براساس وزن مخصوص خود بتدریج رسوب نمایند.
  • جنس ریزگردها می تواند از ذرات بسیار ریزرس ،سیلت ، شن ،نمک ها، بقایای گیاهی، مواد تولیدی از کارخانه ها و صنایع، یا مخلوطی از آنها باشد.
  • ریز گردها می توانند مواد سمی و شیمیائی باشند.

زیان ها: ریز گردها می توانند خسارات جبران ناپذیری وارد سازند:

مقاله ریزگردها و گردو غبار

 

عامل اصلی و مستقیم ایجاد ریزگردها :

ریزگردها و گردو غبار

عامل مهم تولید ریز گرد ها

 

: کویر زائی(بیابان زائی) و گسترش کویرها و بیابان ها ناشی از :

گردو غبار

ریز گردها چگونه تولید می شوند؟: فرسایش خاک بویژه فرسایش بادی، در اثر خشکسالی و… :

……

1 دیدگاه برای پاورپوینت مقاله ریزگردها و گردو غبار

  1. admin 1

    پاورپوینت مقاله ریزگردها و گردو غبار

دیدگاه خود را بنویسید