پاورپوینت مقاله قرارداد در پروژه های عمرانی

پاورپوینت مقاله قرارداد در پروژه های عمرانی

قرارداد در پروژه های عمرانی

 •  

تقسیم بندی قراردادها بر اساس نحوه پرداخت :

الف)

قراردادهای قیمت ثابت

الف-۱)قراردادهای قیمت کلی ،سرجمعی یا یک قلم

الف-۲)قراردادهای قیمت واحد یا فهرست بهایی

 •  

ب)قراردادهای اضافه بر هزینه :

-بدلیل نیاز به اجرای سریع پروژه یاامکان ایجاد تغییرات عمده در پروژه استفاده می شود.

 

– معمولا پیمانکارتوسط مذاکره بوسیله کارفرما انتخاب می شود وپرداخت به پیمانکار براساس مخارج مستقیم مربوطه به کار بعلاوه سود وبالاسری انجام میگیرد .

پاورپوینت مقاله قرارداد در پروژه های عمرانی

 

 •  

 ب-۱)قراردادهای هزینه بعلاوه درصد ثابت:

گاهی به دلیل شرایط خاص میزان دقیق کار مشخص نیست و کارفرما مجبور می شودکه تمام افزایش هزینه ها را بپذیرد .

به دلیل کمبود زمان تهیه کامل مدارک و نقشه های پروژه از این روش استفاده می شود .

ب-۲)قراردادهای هزینه بعلاوه حق الزحمه ثابت :

– نوع بسیار مطلوب ازدید کارفرما در قراردادهای اضافه بر هزینه می باشد.

– کارفرما هزینه مستقیم اجرای کار را بعلاوه پرداخت ثابت سود بالاسری به پیمانکار می پردازد.

– پیمانکار سعی دراتمام پروژه درحداقل زمان را دارد .

 •  

۲-تقسیم بندی قراردادهابر اساس قیمت اجرا :

الف)

قراردادهای تک عاملی،امانی

پاورپوینت مقاله قرارداد در پروژه های عمرانی (( سیستم تک عاملی ،امانی ))

– تمام خدمات پروژه توسط کارفرما انجام میگیرد و پرسنل کارفرما خود اجرای طرح و مدیریت آن را به عهده دارند .

– به دلیل اجرای طراحی و ساخت توسط کارفرما کاهش زمان وهزینه صورت میگیرد .

 •  

ب)

قراردادهای دوعاملی مناقصه

((سیستم دوعاملی :کارفرما ،پیمانکار))

-بدلیل ضعف های سیستم امانی وسنتی سیستم جدید دوعاملی ارائه گردیده است .

– در این روش طراحی و ساخت هردو توسط یک پیمانکار انجام میشود و نظارت بر مراحل  طراحی وساخت با دستگاه نظارت کارفرما می باشد .

 •  

ج) قراردادهای سه عاملی (طراحی – ساخت )

((سیستم سه عاملی (کارفرما –طراح مشاور-پیمانکار) )

– جزء متداولترین سیستم های اجرای پروژه تا همین سال های اخیر در ایران می باشد .

– در این روش مراحل طراحی پروژه به یک مهندسین مشاور ذیصلاح واگذارمی گردد که برای انتخاب پیمانکار اسنادمناقصه تهیه می شود.

– در این روش مرحله ساخت پس از اتمام مرحله طراحی و مناقصه بکارمیرود و مدت زمانی انجام پروژه طولانی تر می شود .

 •  

د) روش مدیریتی :

د-۱) قراردادمدیریت اجرا .

د-۲) قرارداد پیمانکاری مدیریت .

د-۳)قراردادطراحی و مدیریت .

 •  

فصل دوم :متروبراورد در پروژه ها:

       الف)قراردادهای قیمت کلی ،سرجمعی یا یک قلم :

– از معمولی ترین قراردادهای ساختمانی است که در ساختمانهای تیپ و انبوه اداری مسکونی و پروژه توسعه معابر استفاده می شود .

– پیمانکارمتعهد می شود که پروژه را تحت قیمت ثابت و تصویب شده انجام دهد .

– پرداخت ها بصورت ماهیانه وبراساس جدول زمانبندی کارها که توسط پیمانکار تهیه شده صورت میگیرد .

– درپروژهای که زمان اجرای پروژه کوتاه می باشد و نرخ تغییرات قیمتها زیاد نیست بیشتر استفاده می شود.

– بدلیل ثابت بودن پرداخت هیچ تعدیلی در قیمت ها اعمال نمی شود و فقط ما به التفاوت آجر،سیمان،فولادوموادناریه و هر مصالح به تشخیص کارفرما داده میشود.

1 دیدگاه برای پاورپوینت مقاله قرارداد در پروژه های عمرانی

 1. admin 1

  پاورپوینت مقاله قرارداد در پروژه های عمرانی

دیدگاه خود را بنویسید