پاورپوینت نظریه های یادگیری رفتاری پاولف ثرندایک و اسکینر

نظریه های یادگیری رفتاری پاولف ثرندایک و اسکینر

 • نظریه های یادگیری رفتاری
  پاولف ، ثرندایک و اسکینر               (فصل ۵)
 • نظریه شرطی سازی پاسخ گر یا کلاسیک پاولفی
 • (URپاسخ غیر شرطی(   (US)                          محرک غیر شرطی
 • ترشح بزاق                                   بوی گوشت
 • (URپاسخ غیر شرطی(   (CSمحرک شرطی(                     (US)محرک غیر شرطی
 • بوی گوشت                      صدای زنگ                                      ترشح بزاق
 • پس از چندین بار تکرار
 • (CRپاسخ شرطی(                             (CS                            محرک شرطی(
 • صدای زنگ ترشح بزاق

پاورپوینت نظریه های یادگیری رفتاری پاولف ثرندایک و اسکینر

 • خلاصه :
 • وقتی دو حادثه باهم چندبار و هم زمان به وجود می آیند بعد از مدتی یکی از آن حوادث می تواند تداعی کننده حادثه بعدی باشد
 • خاموشی
 • عدم محرک غیر شرطی عدم پاسخ شرطی    (CSمحرک شرطی(
 • خلاصه :
 • زمانی که محرک شرطی بدون همراهی محرک غیر شرطی رای چند بار اتفاق افتد منجر به توقف پاسخ شرطی یعنی خاموشی یا ناشرطی شدن رفتار و پاسخ گر خواهد شد
 • : تعمیم

وقتی که پاسخ ارگانیسم  به یک  محرک خاص شرطی شد ، محرک های مشابه دیگر که در جریان شرطی شدن حضور نداشته اند همان پاسخ را فراخواهند خواند

تمیز:

تمایل فرد به پاسخ دادن به تنها آن محرکی که در ضمن شرطی شدن به کار رفته است اشاره می کند

پاورپوینت نظریه های یادگیری رفتاری پاولف ثرندایک و اسکینر

 • شرطی شدن در سطح بالاتر
 • پس از آنکه محرک خنثی چندین بار با محرک طبیعی همراه شد و محرک خنثی توانست به صورت محرک شرطی پاسخ شرطی ایجاد کند می توان از محرک شرطی به عنوان یک محرک طبیعی استفاده نمود و پاسخ شرطی دیگری را تولید نمود
 • نظریه شرطی سازی وسیله ای ثرندایک
 • ثرندایک معتقد بود رفتار وسیله ای است برای دریافت پاداش یا تقویت
 • او معتقد بود که اثر یا نتیجه رفتار است که تعیین می کند آن رفتار آموخته خواهد شد یا نه و به همین علت این نظریه را قانون اثر میگویند
 • طبق این قانون اگر در حضور یک محرک ، رفتاری انجام بگیرد و به نتیجه مطلوبی منجر شود ؛ آن رفتار آموخته می شود.به سخن دیگر می توان گفت که در نتیجه ی پیامد مطلوب رفتار پیوند بین محرک و پاسخ نیرومند می شودکه به این رابطه قانون پاداش می گویند و از سوی دیگر اگر در حضور محرکی رفتاری انجام بگیرد که به نتیجه آزارنده ای منجر شود پیوند بین محرک و پاسخ ضعیف می شود، به این رابطه قانون تنبیه می گویند.

متن بالا فقط تکه هایی از محتوی متن پروژه میباشد

که به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

شما بعد از پرداخت آنلاین فایل را فورا دانلود نمایید .

فرمت فایل :پاورپوینت

تعداد اسلاید:۱۱

 

1 دیدگاه برای پاورپوینت نظریه های یادگیری رفتاری پاولف ثرندایک و اسکینر

 1. admin 1

  پاورپوینت نظریه های یادگیری رفتاری پاولف ثرندایک و اسکینر

دیدگاه خود را بنویسید