پروژه سمند

پروژه سمند

سمند

قسمتی از متن :

‏سمند بهینه ۸۶

‏شرکت ایران خودرو (سهامی عام)

‏پروژه سمند بهینه

‏فهرست مطالب‏

‏۱ ‏بخش اول : کلیات پروژه

‏۱-۱ معرفی پروژه و دامنه آن

‏۱-۲ اهداف و دلایل اجرای پروژه

‏۱-‏۳‏ ‏مدت‏ ‏زمان اجرای‏ پروژه

‏۲ بخش دوم : مطالعه بازار

‏۲-۱ ‏نتایج بدست آمده از مشتری میانی و نهایی‏

‏۲‏-۲ ‏جمع بندی مطالعات بازار

‏بخش سوم:مشخصات فنی پروژه

‏۳-۱ ‏مشخصات فنی و عمومی

‏ ۳-۲ ‏ظرفیت مورد نظر

‏ ۳-۳ ‏مکان اجرای پروژه

پروژه سمند

‏۴ ‏بخش چهارم : برآورد نیروی انسانی

‏۴-۱ برآورد نیروی انسانی

‏۴-۲ ساختار سازمانی پروژه

‏ ‏۷‏ ‏پیوست ها

‏ ‏پیوست ۱‏-لیست کامل تغییرات سمند ‏بهینه

‏۱ ‏بخش اول : کلیات پروژه

‏۱-۱ معرفی پروژه و دامنه آن

‏خودرو سمند به عنوان یک محصول استراتژیک و ملی در بازار داخلی و خارجی مورد توجه فراوان قرار داشته و از این رو روند بهبود و ارتقا و تنوع در آن، همواره مورد انتظار بوده است.

‏سمند بهینه مدل بهبود یافته خودروی سمند می باشد که در همان بخش قیمتی و کلاس ابعادی سمند (بخش M5‏ و کلاس D‏ ) ارائه می گردد‏ و در نظر است با استفاده از راهکارهای مختلف نسبت به اصلاح و ارتقاء سیستمهای مختلف خودرو سمند با هدف دستیابی به نمرات کیفی قابل قبول اقدام گردد.

پروژه سمند

‏۱-‏ ‏۲ ‏ ‏ا‏ه‏داف و دل‏ایل‏ اجرای پروژه

‏ ‏با توجه به ‏تعاریف‏ کلی شرکت در رابطه با:

‏ ۱- حفظ و گسترش سهم ایران خودرو در بخش M5‏

‏۲- حفظ قدرت رقابت پذیری خودروی سمند در بازار

‏۳- بهبود مستمر محصولات ایران خودرو

‏پروژه سمند‏ بهینه‏ به منظور دستیابی به اهداف زیر تعریف گردیده است:

‏-‏افزا‏ی‏ش ک‏ی‏ف‏ی‏ت خودرو ‏و رفع ایرادات سمند

‏-‏افزا‏ی‏ش ا‏ی‏منی و ا‏منیت خودروی ‏ سمند

‏-‏به روزآوری و استفاده از فن آور‏ی‏های جد‏ی‏د

‏-‏کاهش هزینه مشروط بر حفظ یا افزایش کیفیت

‏-‏کاهش وزن خودرو

‏-‏ا‏ی‏جاد تغ‏یی‏رات ظاهری و در نت‏ی‏جه تنوع در محصول

‏-‏افزا‏ی‏ش سهم بازار در محصولات کلاس E ‏ وD

‏-‏پاسخگو‏ی‏ی به ن‏ی‏ازهای صادراتی

‏۱-‏ ۳‏ ‏ ‏مدت ‏زمان‏ اجرای پروژه

پروژه سمند

‏بر اساس بررسیهای به عمل آمده امکان انجام تغییرات اشاره شده در این گزارش جهت ساخت سمند بهینه طی مدت ‏۱۶‏ ماه ( از تاریخ۱/‏۰۳‏/‏۸۶‏ الی ۳۰/‏۰۶‏/‏۸۷‏) وجود دارد ‏.

‏ ‏۲ بخش دوم : مطالعه بازار

‏۲-۱ ‏نتایج بدست آمده از مشتری میانی و نهایی‏

‏به منظور حفظ و‏توسعه سهم ایران خودرو در‏ ‏بازار داخلی و‏ ‏حضور‏ ‏در‏ ‏بازارهای خارجی مطالعات لازم صورت گرفته که در اینجا به نتایج کلی آن اشاره می گردد:

‏هدف اصلی پروژه بهبود کیفیت خودرو و رفع ایرادات و نواقص مطروحه سمند‏ ‏ می باشد لذا با عنایت به این هدف ,ایرادات مطرح شده از منابع مختلف (کیفیت ‏–‏مشتری ‏–‏ صادرات ) مورد بررسی قرار گرفت .

‏در بخش کیفی ,هدف کاهش نمره منفی خودروی سمند بر گرفته از آدیت طرح تفضیلی سازمان بازرسی وزارت صنایع (ایدرو ) می باشد با توجه به فعالیتهای در نظر گرفته شده کاهش ۵۰ نمره منفی سمند پیش بینی می گردد.

‏علاوه بر مسائل مطرح شده در آد‏ی‏ت خودرو در سطح کارخانه ,تعدادی از مشکلات بعد از کارکرد چند هزار ک‏ی‏لومتری خودرو نما‏ی‏ان می شود که ا‏ی‏ن ‏نوع‏ ا‏ی‏رادات توسط بخش های خدمات پس از فروش ,امداد خودرو و ن

پروژه سمند

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پروژه سمند”