پروژه فولاد

پروژه فولاد

فولاد

موسسه آموزش عالی  غیر انتفاعی رشد دانش

عنوان:

گزارش کار کارآموزی

 

استاد کارآموز:

جناب آقای دکتر امید رضائی فر

 

سرپرست کارآموز:

جناب آقای مهندس آموزگار

پروژه فولاد

کارآموز:

محسن عبادی

فهرست مطالب

عنوان                                    صفحه  

مقدمه…………………………………… ۲

معرفی پروژه……………………………… ۲

مشخصات مصالح…………………………….. ۳

ستون گذاری ، تیر ریزی…………………….. ۴

تعیین سیستم های باربر…………………….. ۵

بارگذاری ثقلی……………………………. ۵

توزیع بار ثقلی………………………….. ۱۵

بارگذاری زلزله………………………….. ۲۵

تحلیل تقریبی قاب………………………… ۳۴

طراحی دستی……………………………… ۳۶

طراحی بابند…………………………….. ۳۷

طراحی تیر………………………………. ۳۹

طراحی ستون……………………………… ۴۰

طراحی اتصالات ساده……………………….. ۴۴

طراحی اتصالات صلب………………………… ۴۹

طراحی ورق جان…………………………… ۵۱

طراحی ورق های اتصال خمشی…………………. ۵۴

جزئیات اتصالات صلب تیر……………………. ۵۵

طراحی تیرچه…………………………….. ۵۶

نقشه و دتایل های پروژه…………………… ۵۸

پروژه فولاد

۱- مقدمه

در این پروژه ،‌تحلیل و طراحی یک ساختمان سه طبقه را در نظر داریم .

برای مقایسه نتایج حاصل از طراحی دستی و رایانه‌ای برخی از اعضای این ساختمان به طور کامل به روش دستی تحلیل و طراحی می‌کنیم و سپس با نتایج رایانه‌ای مقایسه می شوند .

پروژه فولاد

۲- معرفی پروژه

 – هندسه‌ی ساز منظم ودر دو وجه شرقی و غربی دیوارها نمادار و در دو وجه شمالی و جنوبی سازه دیوارها بدون نما هستند .

– ضخامت سقف Cm 30است .

– ارتفاع جان پناه Cm70 است .

– پلان همکف با ارتفاع m5/2 به عنوان پارکینگ و دو طبقه دیگر m 8/2 می‌باشد .

– در این سازه به دلیل کوتاه بودن ساخمان در دو وجه شمالی و جنوبی که ملک مجاور قرار دارد ، نیازی به تأمین درز انقطاع وجود نداشته وساختمان ، هم مرز همسایه خواهد شد .

 – مبلغ استفاده شده :

    ۱) آیین نامه زلزله ۲۸۰۰ ویرایش سوم

    ۲) مبحث دهم : طرح و اجرای ساختمان فولادی از مقررات ملی ساختمان

    ۳) مبحث ششم : بارهای وارد بر ساختمان از مقررات ملی ساختمان

 

۳- مشخصات مصالح :

 در این پروژه سعی شده است که مشخصات مصالح ، مشابه مشخصات بکار رفته در پروژه‌ های ساختمان رایج در کشور باشد .

پروژه فولاد

مشخصات مصالح فولادی

وزن واحد حجم W
مدول ارتجاعی ، ES
ضرایب پواسون۳/۰
تنش تسلیم Fy
تنش گسیختگی Fa

پروژه فولاد

مشخصات مصالح بتنی

وزن واحد حجم W
مدول ارتجاعی Ec
ضرایب پواسون۲/۰
مقاومت فشاری Fc
تنش تسلیم میلگرد طولی Fy
تنش تسلیم میلگرد عرضی Fys

پروژه فولاد

مشخصات خاک

تیپ خاک طبق آیین نامهتنش مجاز qaضریب بسته ks
Type II

 

در طراحی سازه پروژه از مقاطع IPE برای تیرها ، از مقاطع ۲IPE به هم چسبیده برای ستون‌ها واز مقاطع ۲UNP برای بادبندها استفاده شده است .

 

۴- ستون گذار ، تیرریزی :

 جهت تیرچه‌ ها به صورتی انتخاب شده که تیرهای حمال جهت x بار را از تیرچه‌ها گرفته و به ستون‌ها انتقال دهند . برای سیستم باربر در جهت x بدلیل عدم امکان جایگذاری بادبندها ، از سیستم قاب خمشی استفاده شده و ستون‌ها باید در جهت x (قاب خمشی ) قوی باشند .

در پروژه بار ثقلی روی تیرهای حمال جهت x قرار داده شده است .

 

۵-تعیین سیستم‌های باربر:

 – اتصالات تیر در جهت عرضی(قاب خمشی ) ، بجزء در مورد تیر محور ۱ واقع بین دو محور A و Bکه تیر نیم طبقه پله است ، به صورت صلب هستند .

– در جهت Y به دلیل استفادهاز قاب ساده ، تمام اتصالات تیر به ستون مفصلی هستند .

– در جهت X بار جانبی توسط قاب خمشی تحمل می‌شود .

– بار پله‌ها نیز روی تیرهای پاگردها بصورت بار متمرکزوارد می‌شود .

– اساساً اتصالات تیرهای پله به سازه مفصلی بوده و پله‌ها تنها بار ثقلی را منتقل می‌کنند .

 

۶- بارگذاری ثقلی :

۱-۶- سقف‌ها :

– فرض شده است که پوکه ریزی با ملات ماسه سیمان معادل آجر کاری با آجر مجوف و ملات ماسه سیمان است .

– به بارهای وارده باید وزن اسکلت سازه فولادی اضافه شود .

– وزن اسکلت سازه فولادی درنظر گرفته شده است .

 

شکل ۱-۶ جزییات سقف طبقات

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پروژه فولاد”