3,000 تومان

گاوداری شيری 30 راسی

 

 

 

 

 

نژادهاي معروف گاو :
اهميت پرورش نژادهاي ممتاز گاو از نظر افزايش شير و گوشت از ديرزماني مورد توجه بشر قرار داشته است . تا آنجا كه در تواريخ منقول است بعد از ميلاد مسيح ايتاليائيها ضمن تبادل تجارت با چين

 

طرح توجیهی گاوداری شیری ۳۰ راسی

3,000 تومان