کارآموزی احداث ساختمان مسکونی

تعریفی از پروژه کارآموزی احداث ساختمان مسکونی در یک فایل تهیه و آماده برای دانشجویان عزیز.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد آشتیان

 

گزارش کارآموزی

عنوان :

احداث ساختمان مسکونی

استاد راهنما :

جناب آقای مهندس اسلامی

گردآورنده :

اشکین شعبانی

 

موضوع : خاک برداری ، اجرای فنداسیون ، نصب صفحات زیر ستون ، ساخت تیر و ستون ، برپایی اسکلت فلزی ، اجرای سقف ساختمان با تیرچه و بلوک

 

کارآموزی احداث ساختمان مسکونی

مقدمه کارآموزی احداث ساختمان مسکونی آشنایی کلی با مکان کارآموزی

گودبرداری

پیاده کردن نقشه

بتون مگر

قالب بندی فونداسیون و شمع بندی

آرماتوربندی

علت استفاده و فولاد و میل گرد در ساختمان ها و پی

نحوه آرماتوربندی

خم کردن آرماتور

بتون ریزی فونداسیون

مخلوط کردن بتون

نحوه درست کردن ستون های فلزی اتصال ستون ها به فونداسیون

تراز کردن ستون های عمودی با ستون های افقی

ساخت تیرچه طبقات سقف

اجرای کـارهـای ساختمانی شـامـل مراحـل متعددی است که ضمن آن افراد با ماشین آلات ساختمانی، ابزار و مصالح گوناگون سروکار دارند .

این روابط ویژگی ها امکان وقـوع حوادث را بـرای نیروی انسـانی را افـزایش می دهـنـد .

محـافظت از افراد انسانی در قبال حوادث نـاشـی از کـار از اهمیت ویژه ای برخوردار اسـت .

از این رو بـاید ابـزار و ماشین آلات بـه طور مستمر مورد بازرسی کامل قرار گـرفـتـه و از سالم بودن آنها اطمینان حاصل شود .

در بکار گیری ماشین ها نیز باید از افراد با تجربه استفاده شود .

برای تامین ایمنی کارگاه هـای ساختمانی بـاید همه ی کـارهـا بـا دقت و برنامه ریزی دقیق انجام گیرند.

در ضمن باید دقت داشته باشیم و کـه هنگام کار یا تخلیه ی مصالح مزاحمتی برای همسایگان و سایرین ایجاد نشود.

همچنین از انجام کارهای پر سر و صدا در شب خودداری شود .

در صورتی که لازم است کاری در شب انجام شود باید قبلاً اجازه ی شهرداری و مقامات مسئول کسب شـود .

آشنایی کلی با مکان کار آموزی

مکان کـار آمـوزی یک خانه کلنگی می باشد . پروژه کارآموزی احداث ساختمان مسکونی اجرای یک سازه آپارتمانی شش طبقه با سیستم اسکلت فلزی مـورد نـظـر اسـت .

 

ابعاد زمین ۳۰ در ۸ متر بوده کـه تقریبا ۳/۲ (%۶۰) آن زیربنای ساختمان مورده نظر ما را شـامـل مـی شـود.

زمین موردنظرازطرفین وجنوب به همسایه ختم می شود‍‍‌‌‍‌‍‌‍

کارهایی که قبل از کارآموزی انجام شده

گودبرداری 

گودبرداری برای آن قسمت از ساختمان انجام می شود که درطبقات پایین ترازکف طبیعی زمین ساخته می شود مانندموتورخانه هاوانبارهاوپارکینگ ها وغیره .درموقع گودبرداری چنانچه محل گودبرداری بزرگ نباشدازوسایل معمولی مانندبیل وکلنگ وفرقون (چرخ دستی )استفاده می شود.

برای این کارتاعمق معینی که عمل پرتاب خاک بابیل به بالاامکان پذیر باشد

(مثلا۲متر)عمل گودبرداری راادامه می دهندوبعدازآن پله ای ایجادنموده وخاک حاصل ازعمق پایین ترازپله راروی پله ایجادشده ریخته وازروی پله دوباره به خارج انتقال می نمایند.

برای گودبرداری های بزرگتراستفاده ازبیل وکلنگ مقرون به صرفه نبوده وبهتراست ازوسایل مکانیکی مانندلودروغیره استفاده شود.

دراینگونه مواردبرای خارج کردن خاک ازمحل گودبرداری وحمل آن به خارج کارگاه معمولاًازسطح شیب دار استفاده میگردد.

بدین طریق که درضمن گودبرداری کارآموزی احداث ساختمان مسکونی سطح شیبداری درکنارگودبرای عبورکامیون وغیره ایجادمی گرددکه بعدازاتمام کاراین قسمت بوسیله کارگربرداشته می شود.

ظاهراًحداکثرعمق مورد نیازبرای گودبرداری تاروی پی می باشد.

بعلاوه چندسانتیمتربیشتربرای فرش کف وعبورلوله ها(حدود۲۰سانتیمترکه۶سانتیمتربرای فرش کف و۱۴سانتیمتربرای عبورلوله می باشد).

که دراین صورت محل پی های نقطه ای یاپی های نواری وشناژهارابادست خاک برداری نمود.

ولی بهتراست که گودبرداری راتازیرسطح پی هاادامه بدهیم زیرادراین صورت اولاًبرای قالب بندی پی هاآزادی عمل بیشتری داریم.

درنتیجه پی های ماتمیزترودرست ترخواهدبودودرثانی میتوانیم خاک حاصل از چاه کنی وهمچنین نخاله های ساختمان رادرفضای ایجادشده بین پی هابریزیم که این مطلب ازلحاظ اقتصادی مقرون بصرفه می باشد زیرامعمولاًدرموقع گودبرداری کارباماشین صورت می گیرددرصورتیکه برای خارج نمودن نخاله هاوخاک حاصل ازچاه فاضلاب ازمحیط کارگاه می بایدازوسایل

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کارآموزی احداث ساختمان مسکونی”